Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. május 29., 19.16

Hitélet

A Miatyánk-imádság közös elmondására szólította fel a világ keresztényeit az új koronavírus-fertőzés (COVID–19) teremtette helyzetben, időpontként március 25-én déli 12 órát jelölve meg Ferenc pápa a vasárnap délben interneten sugárzott beszédében.
Bővebben Vasárnap, 2020. március 22., 16.31
Tekintettel a világjárványra, a belügyminisztérium rendelkezését tiszteletben tartva, egyházkerületünkben is átmenetileg, a további intézkedésig szüneteltetjük a templomi istentiszteletek megtartását és minden gyülekezeti alkalmat (bibliaórákat, kátéórákat stb.) és összejövetelt.
Bővebben Péntek, 2020. március 20., 06.00
A  Mindenható Teremtő Isten, az örök létezésnek egy pontján – amit a Biblia a „Kezdetben” szóval fejez ki – benépesítette a menny csodálatos szellemvilágát, majd pedig megalkotta szeretetének mérhetetlen kiáradásával a teremtés koronáját, az embert.
Bővebben Péntek, 2020. március 20., 06.00
A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége Istenbe vetett bizalommal, ugyanakkor aggodalommal követi a koronavírus-járvány terjedését, és lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy a gyülekezeti tagokat, a lelkészeket, valamint a tágabb közösséget óvja és segítse e nehéz időkben.
Bővebben Csütörtök, 2020. március 19., 17.08
„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66, 10–11.)
Bővebben Csütörtök, 2020. március 19., 17.07
A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően:
Bővebben Hétfõ, 2020. március 16., 17.04
„Mester, jó nekünk itt lennünk...” /Lukács ev. 9, 33/  
Bővebben Csütörtök, 2020. március 12., 16.31
A nép azonban szomjazott ott a víz hiánya miatt, és zúgolódott Mózes ellen: ,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy szomjan veszíts minket, gyermekeinket és állatainkat?’’ Ekkor Mózes az Úrhoz kiáltott: ,,Mitévő legyek ezzel a néppel? Kis híja, és megkövez engem!’’ Azt mondta erre az Úr Mózesnek: ,,Vonulj el a nép előtt, végy magad mellé néhányat Izrael vénjeiből, aztán vedd kezedbe botodat, amellyel a folyóvízre ütöttél! Aztán jöjj, és íme, én majd odaállok eléd a Hóreb sziklájára. Üss a sziklára, és víz fakad belőle, hogy ihasson a nép!’’ Úgy is cselekedett Mózes Izrael vénjei előtt. Azt a helyet pedig elnevezte Masszának és Meríbának, Izrael fiainak perelése miatt, és azért, mert kísértették az Urat, mondván: ,,Köztünk van-e az Úr, vagy sem?’’(Kiv 17, 3–7.)  
Bővebben Csütörtök, 2020. március 12., 16.30
„Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából.” (Zsolt 24.6.3.22)  
Bővebben Csütörtök, 2020. március 05., 16.37
Idén Magyarországon és Ausztriában, Szlovákiában és Romániában rendezik a jezsuita lelkiségű Magis Europe ifjúsági találkozót. Az augusztus elején tartandó eseményre angolul tudó, 18 és 35 év közti magyar, illetve külföldi fiatalokat várnak.
Bővebben Hétfõ, 2020. március 02., 19.44
Csodálatos a megváltás Jézusi megfogalmazása: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fát adta...! Igen, Isten személyválogatás nélkül minden földre született embert szeret, mindenki belefér Isten megmentő szeretetébe, mindenkiért ugyanazt az „árat fizette”, hogy visszavásárolja az embert Sátán hatalmából, akinek birtokába önként, saját döntése alapján jutott!
Bővebben Csütörtök, 2020. február 27., 16.38
„Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg.” (Zsolt 90, 15–16)
Bővebben Csütörtök, 2020. február 27., 16.37
Az arad-belvárosi római katolikus templomban tegnap 17 órától megtartott szentmisén, a hamvazási szertartást p. Bogdan Adamczyk minorita atya és Huszka György minorita testvér végezték
A hamvazószerda (latinul: feria quarta cinerum, régi népi elnevezései hamvas szerda, szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda) a nyugati kereszténységben a nagyböjt kezdőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap.
Bővebben Szerda, 2020. február 26., 18.16
A februári hónapban immár hagyományosan a házasságokra, a párkapcsolatra és a családban megélt szeretetkapcsolatra irányítjuk a figyelmet.
Bővebben Vasárnap, 2020. február 23., 20.02
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu