Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. július 12., 16.34

Hitélet

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége Istenbe vetett bizalommal, ugyanakkor aggodalommal követi a koronavírus-járvány terjedését, és lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy a gyülekezeti tagokat, a lelkészeket, valamint a tágabb közösséget óvja és segítse e nehéz időkben.
Bővebben Csütörtök, 2020. március 19., 17.08
„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66, 10–11.)
Bővebben Csütörtök, 2020. március 19., 17.07
A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően:
Bővebben Hétfõ, 2020. március 16., 17.04
„Mester, jó nekünk itt lennünk...” /Lukács ev. 9, 33/  
Bővebben Csütörtök, 2020. március 12., 16.31
A nép azonban szomjazott ott a víz hiánya miatt, és zúgolódott Mózes ellen: ,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy szomjan veszíts minket, gyermekeinket és állatainkat?’’ Ekkor Mózes az Úrhoz kiáltott: ,,Mitévő legyek ezzel a néppel? Kis híja, és megkövez engem!’’ Azt mondta erre az Úr Mózesnek: ,,Vonulj el a nép előtt, végy magad mellé néhányat Izrael vénjeiből, aztán vedd kezedbe botodat, amellyel a folyóvízre ütöttél! Aztán jöjj, és íme, én majd odaállok eléd a Hóreb sziklájára. Üss a sziklára, és víz fakad belőle, hogy ihasson a nép!’’ Úgy is cselekedett Mózes Izrael vénjei előtt. Azt a helyet pedig elnevezte Masszának és Meríbának, Izrael fiainak perelése miatt, és azért, mert kísértették az Urat, mondván: ,,Köztünk van-e az Úr, vagy sem?’’(Kiv 17, 3–7.)  
Bővebben Csütörtök, 2020. március 12., 16.30
„Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából.” (Zsolt 24.6.3.22)  
Bővebben Csütörtök, 2020. március 05., 16.37
Idén Magyarországon és Ausztriában, Szlovákiában és Romániában rendezik a jezsuita lelkiségű Magis Europe ifjúsági találkozót. Az augusztus elején tartandó eseményre angolul tudó, 18 és 35 év közti magyar, illetve külföldi fiatalokat várnak.
Bővebben Hétfõ, 2020. március 02., 19.44
Csodálatos a megváltás Jézusi megfogalmazása: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fát adta...! Igen, Isten személyválogatás nélkül minden földre született embert szeret, mindenki belefér Isten megmentő szeretetébe, mindenkiért ugyanazt az „árat fizette”, hogy visszavásárolja az embert Sátán hatalmából, akinek birtokába önként, saját döntése alapján jutott!
Bővebben Csütörtök, 2020. február 27., 16.38
„Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg.” (Zsolt 90, 15–16)
Bővebben Csütörtök, 2020. február 27., 16.37
Az arad-belvárosi római katolikus templomban tegnap 17 órától megtartott szentmisén, a hamvazási szertartást p. Bogdan Adamczyk minorita atya és Huszka György minorita testvér végezték
A hamvazószerda (latinul: feria quarta cinerum, régi népi elnevezései hamvas szerda, szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda) a nyugati kereszténységben a nagyböjt kezdőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap.
Bővebben Szerda, 2020. február 26., 18.16
A februári hónapban immár hagyományosan a házasságokra, a párkapcsolatra és a családban megélt szeretetkapcsolatra irányítjuk a figyelmet.
Bővebben Vasárnap, 2020. február 23., 20.02
A Temesvári Unitárius Szórványegyházközség vezetősége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt az ötödik alkalommal megszervezésre kerülő Temesvári Unitárius Találkozóra.
Bővebben Vasárnap, 2020. február 23., 20.01
Gyulafehérváron szombaton püspökké szentelték, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állították Kovács Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét. A szentelésen mintegy félszáz püspök vett részt a Szent Mihály székesegyházban, a templom előtti teret pedig a hívek ezrei töltötték meg.
Bővebben Vasárnap, 2020. február 23., 19.20
Mons. dr. Kovács Gergely
Mons. dr. Kovács Gergelyt a gyulafehérvári Szent Mihály- székesegyházban február 22-én a de. 11 órától tartott ünnepi szentmise keretében szentelik püspökké és iktatják be gyulafehérvári római katolikus érseknek.
Bővebben Péntek, 2020. február 21., 04.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu