Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 11., 21.34

Hitélet

„Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és eleget teszünk parancsainak.” (1 Jn. 5, 1–2)
Bővebben Csütörtök, 2015. április 09., 16.46
Kedves Testvéreim! Húsvét ünnepén az Úr dicsőítése különleges hangsúlyt kap.
Bővebben Péntek, 2015. április 03., 17.23
„Mert én élek és ti is élni fogtok!” (Jn 14, 19/b) Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!
Bővebben Péntek, 2015. április 03., 17.20
„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
Bővebben Péntek, 2015. április 03., 17.19
Magam előtt látok egy emlékképet, amint egy két-hároméves kislány édesanyja kezét fogva vidáman énekel egy napsütéses húsvét reggelen, istentiszteletre igyekezve.
Bővebben Péntek, 2015. április 03., 06.00
Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus ül az Isten jobbján (Kol 3, 1). Ez a húsvéti felhívás, amelyet Szent Pál apostol a kolosszei keresztény testvéreihez intézett, hozzánk, mai emberekhez is szól, reánk is érvényes.
Bővebben Csütörtök, 2015. április 02., 19.00
„Testvéreim, Krisztussal együtt, ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol. 3, 1–3)
Bővebben Csütörtök, 2015. április 02., 17.56
Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeteink hívő Népe! Kedves Nőszövetségek, Ifjúsági szervezetek, missziói- és diakóniai közösségek! Szeretett Munkatársaink!
Bővebben Csütörtök, 2015. április 02., 10.00
Virágvasárnapi barkaszentelés
Virágvasárnap a katolikus templomokban a pap az ilyenkor szokásos szertartás szerint, tömjénfüsttel illette, megszentelte az oltár előtti asztalra helyezett nagy mennyiségű fűzfabarkát.
Bővebben Vasárnap, 2015. március 29., 17.00
Excellenciás Roos Márton főpásztor barkát szentel a Püspökség udvarán
Virágvasárnap, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapján délelőtt ismét megtelt a temesvári Püspökség udvara, ahol az ünnepi liturgia a barkaszentelés szertartásával kezdődött.
Bővebben Vasárnap, 2015. március 29., 16.00
„Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta…” (Lukács ev. 19, 41)
Bővebben Péntek, 2015. március 27., 16.39
Az ökumenizmus jegyében
Sokéves kimaradás után ökumenikus alkalmakra került sor Déván.
Bővebben Csütörtök, 2015. március 26., 17.09
Bárányvágásra készen
Hunyad megyében idén hét településen engedélyezték a bárányvágásra szakosodott ideiglenes vágóhidak felállítását.
Bővebben Csütörtök, 2015. március 26., 17.04
„Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse, az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil. 2, 9–11)
Bővebben Csütörtök, 2015. március 26., 17.03
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu