Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. július 31., 02.24

Hitélet

„…mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” (Lukács 19, 44)
Bővebben Csütörtök, 2016. március 17., 16.53
„Ezért Isten felmagasztalta Őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!” (Fil. 2, 9–11.)
Bővebben Csütörtök, 2016. március 17., 16.47
Vasárnap, március 13-án a Kereszthegyen a keresztutat az elsőáldozók csoportjai, a ministránsok és az összes többi gyerek vezeti V. osztályosokig, beleértve a ministránsokat is. Indulás a plébániáról 15.15-kor.
Bővebben Péntek, 2016. március 11., 18.08
„…mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!” /5. Mózes 5, 9/
Bővebben Csütörtök, 2016. március 10., 16.46
„Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten, mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek csakhogy Krisztust elnyerhessem, hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény által váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén.” (Fil3, 8–9.)
Bővebben Csütörtök, 2016. március 10., 16.45
„Mi tehát Krisztus követségében járunk, s maga Isten buzdít általunk. Krisztusért kérünk tehát benneteket, engesztelődjetek ki Istennel! Ő azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Ő általa.” (1 Kor. 5, 20–21)
Bővebben Csütörtök, 2016. március 03., 17.12
„Az Úr mondja: Tartsatok bűnbocsánatot, mert közel van a mennyek országa!” (Mt. 4, 17.)
Bővebben Csütörtök, 2016. február 25., 17.38
Az evangelizációs istentiszteleteken a baptisták mellett, más felekezetek hívei is részt vettek
Amint arról előzetesen tájékoztattunk, az arad-belvárosi baptista gyülekezetben péntektől vasárnapig evangelizációs istentiszteleteket tartott Bayer György, a Baráti Missziós Alapítvány lelkipásztora.
Bővebben Hétfõ, 2016. február 22., 16.33
Vasárnap, február 28-án délután 4 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében).
Bővebben Vasárnap, 2016. február 21., 16.10
„Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak.” (1 János 3, 12.)
Bővebben Csütörtök, 2016. február 18., 16.37
„Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig, hófehéren ragyogott.” (Lk. 9, 28b–29.)
Bővebben Csütörtök, 2016. február 18., 16.22
Szeretett Testvéreim! Ebben az évben böjti bűnbánati előkészületünk idején került sor az immár hagyományosnak tekinthető házasság hetére.
Bővebben Hétfõ, 2016. február 15., 09.45
Bayer György, a magyarországi Jánoshalmáról érkező vendég, a Baráti Missziós Alapítvány lelkipásztora keresi a választ olyan kérdésekre, mint: Hallottad már az igazságot?, Szeretnél élni, mielőtt meghalsz?, Milyen jövőt kovácsolsz magadnak?
Bővebben Péntek, 2016. február 12., 16.27
„Ha tehát a száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedből hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig, üdvösségre szolgál. Az írás ugyanis azt mondja: senki nem vall szégyent, aki Őbenne hisz.” (Róm. 10, 9–11.)
Bővebben Csütörtök, 2016. február 11., 15.59
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu