Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. december 05., 06.48
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Hitélet

A felvirágozott oltároknál a szokásos szertartáson János atya az Oltáriszentséget a négy világtáj felé emelte
Ma, Úrnapján, Krisztus szent teste és vére, az Oltáriszentség ünnepén az arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órától megtartott ünnepélyes szentmisén a hívek a járványügyi előírásokat betartva, kellő távolságtartással, kézfertőtlenítéssel, szájmaszkot viselve vettek részt.
Bővebben Csütörtök, 2021. június 03., 18.02
„A gabona javával táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából.” (Zsolt 80,17.)
Bővebben Csütörtök, 2021. június 03., 16.40
„Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.” (Máté ev. 25, 41.)
Bővebben Csütörtök, 2021. június 03., 16.34
Nt. Sipos András az Úrasztalától mondott köszönetet, az irántuk megnyilvánult szeretetért, ismertetve a járvány miatt módosított úrvacsoravétel módját
Amint arról a hétfői lapszámunkban röviden beszámoltunk, a Mosóczy-telepi református gyülekezetben az utóbbi öt évben szolgált nt. Sipos András lelkipásztor vasárnap 13 órától tartotta úrvacsorás, búcsúzó istentiszteletét.
Bővebben Kedd, 2021. június 01., 16.51
Nt. Sipos András lelkipásztor bensőséges istentiszteleten búcsúzott az aradi híveitől, a szolgálattól
Amint azt a Nyugati Jelen Hitélet rovatában is megelőlegeztük, Aradon, a Mosóczy-telepi református gyülekezetben eddig szolgált nt. Sipos András lelkipásztor vasárnap 13 órától tartotta az úrvacsorás búcsúzó istentiszteletét, ahol igét hirdetet nt. Tóbiás Tibor György esperes.
Bővebben Vasárnap, 2021. május 30., 18.12
„Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt velünk.”
Bővebben Csütörtök, 2021. május 27., 16.21
„Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy mindenkinek helyesen tudjatok felelni.” (Kolossé 4, 6.)
Bővebben Csütörtök, 2021. május 27., 16.20
„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”  (Ap. csel. 2, 21.)
Bővebben Csütörtök, 2021. május 20., 15.38
„Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja.” (Bölcs 1, 7.)
Bővebben Csütörtök, 2021. május 20., 15.38
„… szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből való fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát…” (1Thessz1, 3.)
Bővebben Szerda, 2021. május 19., 18.31
Ft. Kocsik Zoltán lelkipásztor, a temesvári Gerhardinum igazgatója
1991. április 29-én a Tanügyminisztérium megalapítja a Temesvári Római Katolikus Püspökség erkölcsi és anyagi támogatását élvező Szemináriumi Líceumot, a későbbi Gerhardinumot.
Bővebben Hétfõ, 2021. május 17., 16.05
Moldvai származású csángómagyar pap lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka – közölte csütörtökön a Romkat.ro portál a búcsút szervező csíksomlyói ferencesekre hivatkozva.
Bővebben Csütörtök, 2021. május 13., 18.54
A koronavírus-járvány különböző variánsa a világ minden részén keményen szedi áldozatait. Maghatározó személyiségek: orvosok, tudományos kutatók, színészek egybehangzóan buzdítanak a vírusellenes oltás bevételére. A politikai céljainak elérésére törekvő anyaországi ellenzék továbbra is folytatja romboló munkáját, tudva, hogy az oltás ingyenes és önkéntes. Emberéleteket sem kímélnek.
Bővebben Csütörtök, 2021. május 13., 18.05
„Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja.” (ApCsel 1, 11.)
Bővebben Szerda, 2021. május 12., 04.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu