Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. július 05., 03.10

Hitélet

„Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket, hálaadással együtt, az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” (Fil. 4, 6-7)
Bővebben Péntek, 2014. október 03., 06.00
„Akkor ezt mondta a fáraó: én elbocsátalak benneteket, hogy a pusztában áldozzatok Isteneteknek, az Úrnak, csak nagyon messzire ne menjetek” (2. Mózes 8, 24)
Bővebben Péntek, 2014. szeptember 26., 15.50
„Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből faladó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé az által, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek és egy lélekkel, ugyanarra törekedtek’” (Fi. 21, 1)
Bővebben Péntek, 2014. szeptember 26., 15.49
„Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amit élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk.” (Róm 14, 7, 8)
Bővebben Péntek, 2014. szeptember 12., 17.07
Pénteken és szombaton 19 órától, illetve vasárnap 10 órától evangelizációs istentiszteletekre kerül sor az aradi evangélikus-lutheránus templom 108. éves felszentelésének alkalmából, melyen igét hirdet Szeverényi János budapesti evangélikus missziós lelkész.
Bővebben Csütörtök, 2014. szeptember 11., 16.27
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" (Tamási Áron)
Bővebben Hétfõ, 2014. szeptember 08., 16.18
A csiksomlyói Mária-szobor
„Ne tartozzatok senkinek, semmivel, csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is.” (Róm. 13, 8)
Bővebben Péntek, 2014. szeptember 05., 17.13
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a teljes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.” (Róm 12, 2)
Bővebben Péntek, 2014. augusztus 29., 15.56
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a teljes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.” (Róm 12, 2)
Bővebben Péntek, 2014. augusztus 29., 15.56
Az öröktől fogva létező Isten műve a bennünket körülvevő csodálatos világmindenség.
Bővebben Péntek, 2014. augusztus 22., 15.29
„Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása! Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai!” (Róm 11, 33)
Bővebben Péntek, 2014. augusztus 22., 15.28
Építkezés miatt elmaradt a körmenet
Pénteken, Nagyboldogasszony ünnepén a kívülről felújítás alatt álló máriaradnai kisbazilikában 11 órakor kezdődött, Excellenciás Roos Márton megyés püspök által celebrált, ft Reinholz András esperes-plébános és ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébános által koncelebrált magyar, román és német nyelvű ünnepélyes szentmisén ft. Reinholz András esperes, máriaradnai plébános köszöntötte a főpásztort, a paptestvéreket, valamint a nagy számban megjelent híveket.
Bővebben Vasárnap, 2014. augusztus 17., 16.00
Francesco Botticini (1446–1498.): A Szűz mennybemenetele
Nagyboldogasszony vagy Mária mennybevétele (latinul Assumptio Beatae Mariae Virginis) a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, melyet augusztus 15-én tartanak; egyúttal Magyarország védőszentjének napja.
Bővebben Péntek, 2014. augusztus 15., 11.00
A Szentatya tegnap délután szállt repülőgépre Fiumicino nemzetközi repterén és helyi idő szerint csütörtökön 10.30 perckor érkezik meg Szöulba, Dél-Korea fővárosába.
Bővebben Szerda, 2014. augusztus 13., 20.19
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu