Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. július 28., 22.53

Hitélet

„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr.” (Mk. 11, 23–24)
Bővebben Csütörtök, 2015. november 12., 15.43
Tisztelettel értesítjük, hogy a Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2015. november 7-én (szombat) megszervezi a XVIII. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot.
Bővebben Szerda, 2015. november 04., 15.00
„Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett be, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk.” (Zsid. 9, 254)
Bővebben Szerda, 2015. november 04., 04.00
Kétféleképpen lehet bekerülni egy családba: vagy beleszületsz, vagy örökbe fogadnak. Isten mindkettőt megtette Krisztusért! Ezt hívjuk újjászületésnek és Isten családjába való örökbefogadásnak.
Bővebben Hétfõ, 2015. november 02., 06.00
A református gyülekezetek új presbitereinek eskütétele
Az újraalakulás 125. évfordulója alkalmával Temesvár négy református gyülekezete a Reformáció Napján első ízben tartott közös istentiszteletet az evangélikus-lutheránus hívekkel együtt október 31-én, szombaton a temesvári evangélikus-lutheránus templomban.
Bővebben Vasárnap, 2015. november 01., 15.00
Az egyház belső megjobbításának ügyével a reformációt évszázadokkal megelőzve reformzsinatok foglalkoztak, érte – ahogyan az utókor nevezte őket – előreformátorok harcoltak.
Bővebben Szombat, 2015. október 31., 08.00
halottak napján
halottak napján gyertyák égnek viaszkönnyeiket hullatják pislákoló sápadt fényük megvilágítják az apák az ősapák emlékeit
Bővebben Szombat, 2015. október 31., 06.00
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszeretők, mert őket Isten fiainak fogják hinni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” (Mt. 5, 8-10)
Bővebben Csütörtök, 2015. október 29., 15.53
Az Ágyai Baptista Gyüleket tisztelettel és szeretettel meghίvja önt és szeretteit 2o15. október 25-én, vasárnap délután 4 órakor a Baptista Imaházba hálaadó ünnepi istentiszteletre.
Bővebben Csütörtök, 2015. október 22., 18.09
Az arad-gáji református egyházközség október 24-én, szombaton 11 órakor kezdődő hálaadó istentisztelettel emlékezik a templom felavatásának 10. évfordulójára. Igét hirdet ft. Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke.
Bővebben Csütörtök, 2015. október 22., 15.37
Temesvár négy református gyülekezete az újraalakulás 125. évfordulója alkalmával első ízben tart közös reformációi istentiszteletet az evangélikus-lutheránus hívekkel együtt 2015. október 31-én, szombaton 17 órai kezdettel az evangélikus-lutheránus templomban.
Bővebben Csütörtök, 2015. október 22., 15.37
„Az Urat kereső hívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az Ő arcát mindig!” (Zsolt. 104, 3-4.)
Bővebben Csütörtök, 2015. október 22., 15.36
A Temesvári Egyházmegye 2015. október 17-én, szombaton 16 órai kezdettel ünnepélyes keretek között ad hálát a 125 évvel ezelőtt – közel 200 éves kényszerszünet után – temesvári református eklézsia újraéledéséért.
Bővebben Péntek, 2015. október 16., 16.11
Tíz éve áldották meg az arad-gáji új református templomot
Az arad-gáji református egyházközség október 24-én, szombaton 11 órakor kezdődő hálaadó istentisztelettel emlékezik a templom megáldásának 10. évfordulójára.
Bővebben Péntek, 2015. október 16., 10.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu