Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 07.58

Hitélet

Excellenciás Roos Márton főpásztor barkát szentel a Püspökség udvarán
A római katolikus Egyházban virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. A Szentírásban, Máté evangéliumában ezt olvashatjuk: „A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:Hozsanna Dávid fiának!Áldott, aki az Úr nevében jön!''
Bővebben Vasárnap, 2014. április 13., 15.46
„Isten felmagasztalta Őt és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!” (Fil. 2, 9–11)
Bővebben Szombat, 2014. április 12., 06.00
Immár sokadszorra, idén is Zarándokútat szervezünk a csiksomlyói Szüzanyához. E zarándokhely a Kárpát-medence magyarjai számára, a szétdaraboltság dacára, a közős imádkozás mellett az egymásratalálás fókuszpontjává vált.
Bővebben Vasárnap, 2014. április 06., 20.43
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki hisz énbennem, az nem, hal, meg örökre.” (Ján. 11, 25–26)
Bővebben Szombat, 2014. április 05., 07.00
Megdönthetetlen igazság, hogy az élet nem a birtokolt anyagi javakra, hanem a kapcsolatokra épül. A legnagyobb jelentősége – amit folyamatosan ápolnunk kell – az Istenhez fűződő viszonyunknak van. Örökké való lelkünket Tőle kaptuk, és e rövid földi életünk milyensége meghatározza további, vég nélküli létünket.
Bővebben Péntek, 2014. április 04., 20.38
Az erdőhegyi református templom kettős évfordulójára való méltó felkészülés jegyében
Aki Kisjenő-Erdőhegy főutcáján jár, láthatja, hogy a református templom körbe van állványozva, a külső vakolatot a tégláig leverték róla.
Bővebben Péntek, 2014. április 04., 20.11
„De eljön az óra – sőt már itt is van –, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár, Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn. 4, 23–24)
Bővebben Szombat, 2014. március 22., 07.00
Az április 4–13. között Aradon tartandó Filocalia rendezvényt ismertették tegnap a megyei tanács sajtótájékoztatóján, amelyen Nicolae Ioţcu tanácselnök, Ana Marai Dragoş, a Megyei Kulturális Központ igazgatója és Teofan Mada atya, a rendezvény művészeti igazgatója vett részt.
Bővebben Csütörtök, 2014. március 20., 19.32
Ft. Sándor Tivadar plébános mögött az igen értékes oltárkép
wVasárnap az arad-gáji katolikus templomban 10 órától megtartott szentmise végén ft. Sándor Tivadar plébános bejelentette: május 9-én, pénteken a 11 órakor kezdődő szentmise végén különleges, Aradon premiernek számító rendezvényt szerveznek: maratoni felolvasással kívánnak hozzájárulni a templom védőszentje, Boldog Gizella szentté avatásához.
Bővebben Hétfõ, 2014. március 17., 17.15
Március hónapban az ortodox egyház két jeles, ismert személyisége tart előadást a megyei tanács, a megyei kulturális központ és az Aradi Ortodox Érsekség által Aradon a Krisztus a várban elnevezéssel szervezett rendezvénysorozat keretében.
Bővebben Kedd, 2014. március 11., 19.52
A templomot megtöltötték a különböző felekezetű hívek
Az arad-belvárosi református templomban pénteken 17 órakor kezdődött az idei Ökumenikus Világ-imanap Egyiptom címmel, az előadással egybekötött ökumenikus istentisztelet, ahol előbb a belvárosi református, majd az evangélikus-lutheránus, illetve a katolikus vallású hölgyek egy-egy csoportja az úrasztalánál olvasott fel az alkalomhoz illő idézeteket az evangéliumból.
Bővebben Vasárnap, 2014. március 09., 17.28
A teológusok együtt miséztek a petrozsényi plébánosal
Március első vasárnapján a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia növendékei látogattak el Petrozsényba, hogy betekintést nyerjenek a szórványközösségek életébe. 
Bővebben Péntek, 2014. március 07., 15.54
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.”
Bővebben Péntek, 2014. március 07., 15.52
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hívő népe nevében imádságos lélekkel állunk a Kárpátaljai Református Egyházkerület tagjai, valamint minden Ukrajnában élő magyar és békességet óhajtó más nemzetiségű testvérünk mellé.
Bővebben Hétfõ, 2014. március 03., 00.46
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu