Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 07., 15.26

Hitélet

„Jézus mondja: én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál.” (Ján. 10, 9)
Bővebben Péntek, 2014. május 09., 16.18
„Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha Atyának hívjátok Őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint. Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket az atyáitok által rátok hagyott értéktelen életformától, hanem Krisztusnak a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére által.” (1 Péter 1, 17–19)
Bővebben Péntek, 2014. május 02., 04.00
“A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.” (Albert Einstein)
Bővebben Péntek, 2014. május 02., 03.00
Zarándokok XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté avatási miséje előtt a vatikáni Szent Péter téren 2014. április 27-én (MTI-fotó: Bókay László)
Szentté nyilvánította XXIII. János és II. János Pál pápát Ferenc pápa vasárnap Rómában a kanonizációs formula felolvasásával. Ez az első eset, hogy egyszerre két pápát kanonizáltak.
Bővebben Vasárnap, 2014. április 27., 15.19
„Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon.” (1 Péter 1, 3–5)
Bővebben Szombat, 2014. április 26., 07.00
A feszület, illetve a ministránsok nyomában bevonultak az egykori osztálytársak
Szerdán 18 órától, az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban megtartott koncelebrációs szentmisével vette kezdetét az 1983. június 19-én, dr. Jakab Antal püspök által Gyulafehérváron pappá szentelt évfolyamnak a találkozója.
Bővebben Péntek, 2014. április 25., 00.05
A hatalmas tömeget ezúttal is a Feltámadt Krisztus szobra, illetve az újraéledt élet szimbóluma, a jókora égő gyertya vezette
Szombaton az arad-belvárosi katolikus templomban a 20 órakor kezdődött tűzszenteléssel egybekötött húsvéti vigília és feltámadási szertartás részeként, 22 órától a harangok zúgása közepette megtartott körmenetre került sor, amelyet Matekovits Mihály társaságában a Feltámadott Krisztus szobor, illetve az újraéledt fény jelképe, az égő, szentelt gyertya vezetett fel.
Bővebben Kedd, 2014. április 22., 19.19
„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok, keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre, hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol 3, 1–3)
Bővebben Szombat, 2014. április 19., 07.00
Róma főrabbija, Riccardo Di Segni jókívánságait fejezte ki Ferenc pápának Húsvét alkalmából, viszonozva a Szentatya üzenetét, amit a zsidó Pászka alkalmából küldött.
Bővebben Péntek, 2014. április 18., 19.25
Ünneplő Testvéreink! Sokan, sokféleképpen várjuk a húsvétot. Vannak közöttünk, akik hálaadással ünnepelnek, mert betegségeikből meggyógyultak, és a halál ezúttal üres kézzel távozott.
Bővebben Csütörtök, 2014. április 17., 20.17
Gyerekkoromban nagy-nagy lelki, fizikai intenzitással éltem át a húsvéti ünnep varázsát. Még most is elevenen élnek bennem a bácsfalusi, türkösi locsolások nagyon szép és felejthetetlen emlékei.
Bővebben Szerda, 2014. április 16., 21.00
A barkaszentelési szertartáson, ft. Kalapis Damian plébános megáldotta, majd megszentelte az asztalkán lévő barka-halmazt
Tegnap, virágvasárnapján a római katolikus templomokban megtartott ünnepélyes szentmisék előtti barkaszentelési szertartáson a lelkészek arról beszéltek, hogy nagyböjt idején, a hívekkel együtt, lélekben felkészültek, hogy átéljék Urunk, Jézus Krisztus misztériumát, szenvedését és dicsőséges feltámadását.
Bővebben Hétfõ, 2014. április 14., 04.40
Excellenciás Roos Márton főpásztor barkát szentel a Püspökség udvarán
A római katolikus Egyházban virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. A Szentírásban, Máté evangéliumában ezt olvashatjuk: „A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:Hozsanna Dávid fiának!Áldott, aki az Úr nevében jön!''
Bővebben Vasárnap, 2014. április 13., 15.46
„Isten felmagasztalta Őt és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!” (Fil. 2, 9–11)
Bővebben Szombat, 2014. április 12., 06.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu