Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. július 05., 04.20

Hitélet

A zarándoklatra az egyházmegye egész területéről érkeztek lelkipásztorok és szerzetesek
A Temesvári Püspökség minden évben több egyházi eseményhez kapcsolódóan szervez, illetve kínál alkalmat a lelkipásztoroknak és a híveknek, hogy zarándoklatok keretében felkereshessék kegytemplomainkat, valamint a székesegyházat.
Bővebben Vasárnap, 2014. február 02., 20.37
„Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas, és Istenhez hűséges főpap legyen és levezekelje a nép bűneit. Mivel Ő maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésekkel küzdenek.” (Zsid. 2, 17–18)
Bővebben Szombat, 2014. február 01., 07.00
„Te voltál a teremtés koronája és te vagy a teremtés csődje, Ember!” (Mécs László)
Bővebben Péntek, 2014. január 31., 19.53
„Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra! Fonódjatok eggyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban!” (1 Kor. 1, 10)
Bővebben Szombat, 2014. január 25., 07.00
„Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.” (Blaise Pascal)
Bővebben Péntek, 2014. január 24., 20.45
„Íme, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Ján. 1. 29)
Bővebben Szombat, 2014. január 18., 07.00
I. Ferenc pápa
A Jad Vasem, a Siratófal és a Mecsetek tere, valamint a Szent Sír-bazilika is szerepel Ferenc pápa május 24–26. közötti szentföldi látogatásának jeruzsálemi állomásán – közölte Giuseppe Lazzarotto érsek, izraeli apostoli nuncius.
Bővebben Péntek, 2014. január 17., 01.49
Január 19–26. között imahetet szerveznek feketegyarmati református gyülekezetben, a 2014-es év imaheti vezérigéjének a szellemében: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,1–17)
Bővebben Hétfõ, 2014. január 13., 16.21
Megszentelték a Jelen Házat
Pénteken délelőtt – mint az utóbbi években mindig január elején – ft. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános megszentelte a Jelen Ház valamennyi helyiségét és a Nyugati Jelen szerkesztőség irodáit.
Bővebben Péntek, 2014. január 10., 18.46
Ferenc pápa
Ferenc pápa a lehető legkisebbre csökkentette a katolikus egyházfő által adományozható kitüntetések számát: egyetlen kitüntető címet hagyott meg, a pápai káplánét, s annak odaítélését is magasabb életkorhoz kötötte.
Bővebben Szerda, 2014. január 08., 19.57
Vízkereszt ünnepén a temesvári hívek szenteltvizet vesznek
Január 6-a hármas ünnep a Római Katolikus Egyház számára: a napkeleti bölcsek, Gáspár, Menyhért és Boldizsár napja, akik a betlehemi csillagot követve rátaláltak a Kisdedre, Jézus a kánai menyegzőn borrá változtatta a vizet, valamint Jézus megkeresztelkedése, amelynek emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek.
Bővebben Hétfõ, 2014. január 06., 19.27
Albrecht Dürer: A királyok imádása (festmény részlet)
Január 6. vízkereszt, a három királyok ünnepe a nyugati kereszténységben, a karácsonyi ünnepek zárónapja, a farsangi időszak kezdete.
Bővebben Hétfõ, 2014. január 06., 09.00
Ferenc pápa
Ferenc pápa vasárnap a Szent Péter téren összegyűlt hívők előtt bejelentette, hogy május végén felkeresi a szentföldi kegyhelyeket Jordániában, Izraelben és a palesztin területeken.
Bővebben Hétfõ, 2014. január 06., 02.54
„Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek Őt!” (Ef. 1, 17)
Bővebben Szombat, 2014. január 04., 07.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu