Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 21., 19.35

Hitélet

„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok, keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre, hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol 3, 1–3)
Bővebben Szombat, 2014. április 19., 07.00
Róma főrabbija, Riccardo Di Segni jókívánságait fejezte ki Ferenc pápának Húsvét alkalmából, viszonozva a Szentatya üzenetét, amit a zsidó Pászka alkalmából küldött.
Bővebben Péntek, 2014. április 18., 19.25
Ünneplő Testvéreink! Sokan, sokféleképpen várjuk a húsvétot. Vannak közöttünk, akik hálaadással ünnepelnek, mert betegségeikből meggyógyultak, és a halál ezúttal üres kézzel távozott.
Bővebben Csütörtök, 2014. április 17., 20.17
Gyerekkoromban nagy-nagy lelki, fizikai intenzitással éltem át a húsvéti ünnep varázsát. Még most is elevenen élnek bennem a bácsfalusi, türkösi locsolások nagyon szép és felejthetetlen emlékei.
Bővebben Szerda, 2014. április 16., 21.00
A barkaszentelési szertartáson, ft. Kalapis Damian plébános megáldotta, majd megszentelte az asztalkán lévő barka-halmazt
Tegnap, virágvasárnapján a római katolikus templomokban megtartott ünnepélyes szentmisék előtti barkaszentelési szertartáson a lelkészek arról beszéltek, hogy nagyböjt idején, a hívekkel együtt, lélekben felkészültek, hogy átéljék Urunk, Jézus Krisztus misztériumát, szenvedését és dicsőséges feltámadását.
Bővebben Hétfõ, 2014. április 14., 04.40
Excellenciás Roos Márton főpásztor barkát szentel a Püspökség udvarán
A római katolikus Egyházban virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. A Szentírásban, Máté evangéliumában ezt olvashatjuk: „A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:Hozsanna Dávid fiának!Áldott, aki az Úr nevében jön!''
Bővebben Vasárnap, 2014. április 13., 15.46
„Isten felmagasztalta Őt és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!” (Fil. 2, 9–11)
Bővebben Szombat, 2014. április 12., 06.00
Immár sokadszorra, idén is Zarándokútat szervezünk a csiksomlyói Szüzanyához. E zarándokhely a Kárpát-medence magyarjai számára, a szétdaraboltság dacára, a közős imádkozás mellett az egymásratalálás fókuszpontjává vált.
Bővebben Vasárnap, 2014. április 06., 20.43
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki hisz énbennem, az nem, hal, meg örökre.” (Ján. 11, 25–26)
Bővebben Szombat, 2014. április 05., 07.00
Megdönthetetlen igazság, hogy az élet nem a birtokolt anyagi javakra, hanem a kapcsolatokra épül. A legnagyobb jelentősége – amit folyamatosan ápolnunk kell – az Istenhez fűződő viszonyunknak van. Örökké való lelkünket Tőle kaptuk, és e rövid földi életünk milyensége meghatározza további, vég nélküli létünket.
Bővebben Péntek, 2014. április 04., 20.38
Az erdőhegyi református templom kettős évfordulójára való méltó felkészülés jegyében
Aki Kisjenő-Erdőhegy főutcáján jár, láthatja, hogy a református templom körbe van állványozva, a külső vakolatot a tégláig leverték róla.
Bővebben Péntek, 2014. április 04., 20.11
„De eljön az óra – sőt már itt is van –, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár, Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn. 4, 23–24)
Bővebben Szombat, 2014. március 22., 07.00
Az április 4–13. között Aradon tartandó Filocalia rendezvényt ismertették tegnap a megyei tanács sajtótájékoztatóján, amelyen Nicolae Ioţcu tanácselnök, Ana Marai Dragoş, a Megyei Kulturális Központ igazgatója és Teofan Mada atya, a rendezvény művészeti igazgatója vett részt.
Bővebben Csütörtök, 2014. március 20., 19.32
Ft. Sándor Tivadar plébános mögött az igen értékes oltárkép
wVasárnap az arad-gáji katolikus templomban 10 órától megtartott szentmise végén ft. Sándor Tivadar plébános bejelentette: május 9-én, pénteken a 11 órakor kezdődő szentmise végén különleges, Aradon premiernek számító rendezvényt szerveznek: maratoni felolvasással kívánnak hozzájárulni a templom védőszentje, Boldog Gizella szentté avatásához.
Bővebben Hétfõ, 2014. március 17., 17.15
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu