Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. július 04., 14.08

Hitélet

A kürtösi katolikus templomon végzett belső festési munkálatok után, szombaton 11 órától szentmisével veszi kezdetét az újraszentelési szertartás, amit msgr. Dirschl Johann általános helynök celebrál, illetve belülről szenteli újra a templomot.
Bővebben Kedd, 2013. november 26., 20.47
Muntean Erzsébet vezetésével, a sérült fiatalok a maguk készítette kalapoknak örvendenek
Vasárnap délután a pécskai Hajnalcsillag Hit és Fény Közösségben megtartott találkozón, Hajas Erzsébet csoportfelelős a Hónap Üzenetéből idézve, elmondta: a Hit és fény Közösség szívében melegség van, mely a barátság olvasztótégelye, amit nehéz elképzelni, amíg nem voltál ilyen találkozón.
Bővebben Kedd, 2013. november 26., 18.47
„Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából és helyet adott Fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát.”(Kol. 1, 12–14)
Bővebben Szombat, 2013. november 23., 07.00
Ft. Csűry István
Ft. Csűry Istvánnal, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspökével a németszentpéteri református templom megáldását követően beszélgettünk.
Bővebben Péntek, 2013. november 22., 18.44
Megáldották a németszentpéteri református templomot
Szombaton a németszentpéteri református templom előtt nt. Józsa Ferencz lelkipásztor és nt. Módi József esperes társaságában ft. Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke megáldotta, majd a templomépítő lelkipásztorral, nt. Józsa Ferenccel együtt átvágta az ajtó előtt kifeszített avatószalagot, felavatva, használatba adva a közelmúltban elkészült új református templomot.
Bővebben Vasárnap, 2013. november 17., 20.50
„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr.”(MK. 11, 23–24)
Bővebben Szombat, 2013. november 16., 07.00
„És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban… és a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek …” (Lukács ev. 21, 25–26)
Bővebben Péntek, 2013. november 15., 17.30
„Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket és szilárdítson meg benneteket minden jótettben és szóban!” (2 Tessz. 2, 16)
Bővebben Szombat, 2013. november 09., 07.00
Az új szeminárium korabeli fotója
A csanádi egyházmegye teológiai főiskolája, a Szent Imre Intézet (Emericanum) kétemeletes épületét 1874-ben Bonnaz püspök emeltette.
Bővebben Szombat, 2013. november 09., 01.21
A Kolozs–Tordai Unitárius Egyházkör lelkészi kara 2013. november 4-én Verespatakon tartotta lelkészi értekezletét. Kovács Zoltán Csongor geológus-biológus A verespataki aranykitermelés veszélyei című előadása és a helyszíni szemle után a következő közös állásfoglalást hozzák nyilvánosságra:
Bővebben Szombat, 2013. november 09., 01.19
Az anyanyelvi iskolaválasztásról indul sorozat a lap címoldalán. Vetési László számos, a szórványban megtapasztalt életpéldával illusztrálja írását. A Harangszó vezércikkét ezúttal Veres Piroska jegyzi, írásának címe: A vendég.
Bővebben Szombat, 2013. november 09., 01.03
A világ, amelyben ma élünk sorozatosan nehézségekkel, akadályokkal szembesül, gazdasági válság, munkanélküliség, hajléktalanság, bizonytalanság. Az ember testi, lelki, szociális védelemre szorul.
Bővebben Vasárnap, 2013. november 03., 17.10
„Állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra, és tökéletessé a jóra való törekvésben és a hitből faladó tettekben. Így dicsőül meg Urunk, Jézus Krisztus neve bennetek és ti őbenne Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelméből.” (2 Tessz. 1, 11–12)
Bővebben Szombat, 2013. november 02., 07.00
A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2013. november 9-én (szombat) 14 órai kezdettel szervezi meg a XVI. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot, amelyre mindenkit szeretettel várnak Dévára a szervezők.
Bővebben Péntek, 2013. november 01., 21.07
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu