Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 15., 20.27

Hitélet

„Állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra, és tökéletessé a jóra való törekvésben és a hitből faladó tettekben. Így dicsőül meg Urunk, Jézus Krisztus neve bennetek és ti őbenne Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelméből.” (2 Tessz. 1, 11–12)
Bővebben Szombat, 2013. november 02., 07.00
A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2013. november 9-én (szombat) 14 órai kezdettel szervezi meg a XVI. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot, amelyre mindenkit szeretettel várnak Dévára a szervezők.
Bővebben Péntek, 2013. november 01., 21.07
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” (1 Mózes 1, 1.)
Bővebben Péntek, 2013. november 01., 21.06
A központi keresztnél sokan imádkoztak elhunyt szeretteikért
Ma, mindenszentek ünnepén az aradi Felsőtemető központi feszületénél 16 órától megtartott gyászszertartáson ft. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános ft. Pozsonyi Dániel káplán, illetve Váncsa Csaba IV. éves teológushallgató közreműködésével megtartott szentbeszédében kifejtette, amikor halottak napján eljövünk és szeretteink sírjánál gyertyát gyújtunk, tegyük az apostolok hitével: hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet.
Bővebben Péntek, 2013. november 01., 20.14
November 2-án, szombat délután 17 órai kezdettel hálaadó istentisztelet keretében ünnepeljük Wegenstein-orgonánk építésének 110 éves évfordulóját.
Bővebben Csütörtök, 2013. október 31., 21.36
Szeretettel meghívjuk házastársával együtt egy HÁZASSÁGGONDOZÓ előadássorozatra 2013. november 4–6. között a Mária téri református templomba (Str. Timotei Cipariu nr. 1.), minden este 6 órai kezdettel.
Bővebben Csütörtök, 2013. október 31., 21.34
Arad vármegye már 1567-ben elfogadta a reformáció helvét (svájci) irányzatát: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást. Kálvin tanítása Szegedi Kis István révén érkezett, aki 1505-ben Szegeden született, tanulmányait Lippán kezdte, majd Wittenbergben fejezte be.
Bővebben Szerda, 2013. október 30., 22.17
A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben október 31-én, csütörtökön 11 órától a reformáció emlékünnepségén úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet, míg másnap, november 1-jén 16 órától a helybeli temetőben gyász-istentiszteletet tartanak.
Bővebben Hétfõ, 2013. október 28., 21.36
A református egyház határozatban mondta ki, hogy a 2013-as évet a hitvallás évének nyilvánítja, hiszen idén 450 éves a Heidelbergi Káté.
Bővebben Vasárnap, 2013. október 27., 14.06
„Mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” (Lukács 18, 14.)
Bővebben Szombat, 2013. október 26., 07.00
Isten egy csodálatosan berendezett kertbe helyezte el az embert és megadta a mindenkori kettős feladatát: művelje és őrizze azt. Ma sincs más feladatunk. Ezt kell tennünk tehetségünkkel, házasságunkkal, családunkkal, a földgolyóval…
Bővebben Vasárnap, 2013. október 20., 17.20
Szeretettel meghívunk titeket a Végváron konfirmált fiatalok találkozójára. A Végvári Református Egyházközség által szervezett rendezvényre 2013. október 26-án a Zöld Mihály Házban kerül sor, amit vasárnap a Reformációra emlékezve közös úrvacsorával zárunk.
Bővebben Vasárnap, 2013. október 20., 17.16
„Tarts ki amellett, amit tanultál, s amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a szentírást. Ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre.” (2 Tim, 3, 14–15)
Bővebben Szombat, 2013. október 19., 07.00
A résztvevők egy része, köztük nt. Módi József esperessel
Az elmúlt hétvégén az Angyalkúti Református Gyülekezet adott otthont a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi ifjúsági találkozójának.
Bővebben Szombat, 2013. október 19., 00.57
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu