Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2021. július 29., 00.17

Hitélet

A dévai unitárius szórványközpontban két rendezvényre várják e hétvégén az érdeklődőket.
Bővebben Péntek, 2014. december 12., 16.04
„Jertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe!” Jeremiás 50, 5
Bővebben Péntek, 2014. december 12., 10.00
„… közülünk származik fejedelme, közülünk kerül ki uralkodója…” Jeremiás 30, 18–22. Kedves testvéreim! Újra elérkezett az advent, a várakozás ideje.
Bővebben Péntek, 2014. december 05., 16.24
„Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.” (2 Pét. 3, 9)
Bővebben Péntek, 2014. december 05., 16.22
Ha elfogadjuk azt, hogy a Teremtő Isten akaratából vagyunk e világon, szükségszerűen el kell fogadjuk azt is, hogy nem lehet az ember életében semmi olyan esemény, amely az Örökkévaló tudatán kívül történhetne meg. 
Bővebben Péntek, 2014. november 28., 17.32
„A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet nem nélkülöztök, amint Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy felkészültek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján.” (1 Kor. 1, 6-8.)
Bővebben Péntek, 2014. november 28., 17.31
„Krisztus királysága azt jelenti, hogy Ő Isten Egyszülött Fia, az egész teremtett világ feje. Minden Őáltala lett és Ő biztosítja a fennmaradását is. Ó jöjj, Királyunk, terjeszd ki reánk, Életfakasztó, gyógyító kezed; Országod népe szomjúhozva vár, Fényedre vár a tompa alkonyat, A földkerekség vágya száll feléd. Ó jöjj, mutasd meg fényes Arcodat!” (M. Angelika: Krisztus országolj!)
Bővebben Péntek, 2014. november 21., 17.53
A hit, Isten ajándéka. Szellemi eszköz arra, hogy lássuk a bennünket körülvevő láthatatlan valóságot. Két pilléren nyugszik: bizalom és meggyőződés, hogy életünk minden mozzanatát a szerető Isten folytonos jelenléte határozza meg. Az őszinte hitet és bizalmat Isten megbecsüli és jutalmazza, mert még a kedvezőtlen élethelyzetekből is jót hoz ki, „mert minden javukra van azoknak, akik az Istent szeretik”! (Róma 8, 28)
Bővebben Péntek, 2014. november 21., 17.52
A hűség jutalma: „Jöjjetek, Atyám áldottai…”
Minden népnek megvannak a jeles egyházi és világi személyiségei. Így emlékezhetünk meg Túrmezei Erzsébetről, aki a magyarországi Tamásiban született 1912-ben.
Bővebben Péntek, 2014. november 14., 16.40
„Ti testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra meglephetne titeket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!” (1 Tes. 5, 5–6)
Bővebben Péntek, 2014. november 14., 16.39
Megyesi József Isten oltárára tette életét
„Akik sokakat az igazságra vezetnek, fénylenek, miként a csillagok, ...” (Dániel 12, 3) A Mindenható Isten lényének alapvető vonása a szeretet. Folytonos, boldog szeretet közösségben kíván élni az emberrel a teremtés koronájával.
Bővebben Péntek, 2014. november 07., 15.42
Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) az Unitárius egyházalapító vértanú püspök emlékére 1998 óta évente zarándoklatot szervez.
Bővebben Péntek, 2014. november 07., 15.40
„Virrasszatok, és készen álljatok, mert nem tudjátok, hogy az Emberfia melyik órában érkezik!” (Mt. 24, 42 a és 4)
Bővebben Péntek, 2014. november 07., 15.40
„Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet.”. (Péld., 4, 23)
Bővebben Péntek, 2014. október 31., 18.06
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu