Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. június 16., 16.08

Hitélet

„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással, Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a Lélek.” (Róm 8, 26–27)
Bővebben Péntek, 2014. július 18., 17.26
„Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!" (Vörösmarty Mihály: Szózat)
Bővebben Péntek, 2014. július 11., 18.00
„Úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását.” (Róm 8, 18. 23b)
Bővebben Péntek, 2014. július 11., 15.55
Ft. Bakó László első szentmiséjét celebrálja
Vasárnap 16 órai kezdettel, a szülőfalujában, a zimándújfalui római katolikus templomban tartotta első szentmiséjét ft. Bakó László áldozópap.
Bővebben Hétfõ, 2014. július 07., 22.00
Bárcsak sokszor kerülnénk ilyen helyzetbe, hogy a megbérmált lányok és fiúk ne férjenek el egyetlen felvételen
Vasárnap délelőtt, a vörös színű virágokkal gyönyörűen kidíszített, hívekkel zsúfolásig megtelt pécskai katolikus templomban 63 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét msgr. Johann Dirschl általános helynök.
Bővebben Hétfõ, 2014. július 07., 21.00
Az ilyenkor szokásos imát követően, a hívek éneke közepette, Sallai Jakab lelkipásztor bemerítette Kulcsár Oszkárt
Tegnap az arad-kisszentmiklósi baptista gyülekezetben 9 órakor kezdődött, bemerítéssel egybekötött istentiszteleten Sallai Jakab lelkipásztor az újjászületés jelenségéről beszélt.
Bővebben Hétfõ, 2014. július 07., 18.00
Excellenciás Roos Márton megyés püspök áldozópappá szenteli ft. Bakó László diakónust
A pap-és diakónusszentelés az egyházmegye jeles ünnepe, hiszen a lelkipásztor Isten népének szolgálatáért vállalja ezt a hivatást.
Bővebben Hétfõ, 2014. július 07., 15.09
Ft. Cristinel Ţâmpu a bukaresti magyar katolikusokat szolgálja
Ft. Cristinel Ţâmpuval, a bukaresti Kegyelmek Nagyasszonya Plébániatemplom káplánjával a gyermekek számára szervezett erdélyi körút aradi állomásán sikerült elbeszélgetnünk.
Bővebben Szombat, 2014. július 05., 12.00
Az erdélyi gyerekeket segítő Dévai Szent Ferenc Alapítványnak gyűjt adományokat a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom szombatig az egyik budapesti bevásárlóközpontban – közölte a szervezet ügyvezetője az MTI-vel.
Bővebben Szombat, 2014. július 05., 11.00
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, az én terhem könnyű” (Mt. 11, 28–30)
Bővebben Péntek, 2014. július 04., 16.01
A holtak is mellétek ültek
Reményik Sándor szavait idézve fordult a szászvárosi gyülekezethez Kató Béla erdélyi református püspök, miután az egyházkerület több elöljárójának társaságában meglátogatta a hunyadi egyházmegye hajdan legtehetősebb gyülekezetét.
Bővebben Vasárnap, 2014. június 22., 18.00
„Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad megdicsőíthessen Téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig ok, hogy megismerjenek Téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél.” (Ján. 17, 1–3.)
Bővebben Péntek, 2014. május 30., 14.53
„Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.” (Zsidók 12,29)
Bővebben Péntek, 2014. május 30., 14.52
Emlékezetes nap
Amint azt a szombati lapszámunkban hírül adtuk, az arad-ségai katolikus templomban vasárnap 8.30 órakor kezdődött magyar nyelvű szentmisén 6, míg a 12.30 órakor kezdődött román nyelvű szentmisén 12 gyermek járult első szentáldozáshoz.
Bővebben Hétfõ, 2014. május 26., 06.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu