Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 14., 13.17

Hitélet

Istennek hála szépen kivirágzott a dévai gyermekvédelmi központunk az elmúlt húsz év alatt. 1993 szeptemberében, az első tanév első napjaiban, ha maga a házunk Védőszentje, a Boldogságos Szűz Anya jelent volna meg nekem, és bizalmason elmesélte volna, hogy a következő húsz évben ilyen sok és ilyen szép tarka virág fog nyílni e kolostor közvetlen közelében, de belőle kiáradva, szanaszét itt a Kárpát-medencében, egészen biztos, hogy nem hittem volna el, még Máriának sem.
Bővebben Kedd, 2013. szeptember 24., 20.52
Ünnepi szentmise a temessági templomban
A temesvári egyházmegyében a legismertebb Szent Gellért-templom a nagycsanádi, amelyhez immár több mint egy évtizede szeptember 24-én egyházmegyei zarándoklatot szerveznek.
Bővebben Kedd, 2013. szeptember 24., 20.30
Szombaton, szeptember 28-án délután négy órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Bratianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében) az Őszi Hálaadás ünnepe alkalmából.
Bővebben Hétfõ, 2013. szeptember 23., 21.17
„Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben.”
Bővebben Péntek, 2013. szeptember 20., 17.26
„Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk. Szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.” (Zsolt. 35, 8)
Bővebben Szombat, 2013. szeptember 14., 07.00
Tanévnyitó istentisztelet
„Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint mindig, énnekem” – mondja a költő. Nemcsak az ősz varázslatos szépsége az, amit szeretünk, szerethetünk, hanem az a sok nyitott ajtó is, amin át belépve egy új világ tárulkozik elénk.
Bővebben Péntek, 2013. szeptember 13., 20.50
A gyoroki zarándokok gyalog tették meg az utat Máriaradnára és vissza
Mint minden évben, idén is, szeptember 8-án Szűz Mária születése napján, reggeli 6 óra tájt harangzúgásra ébredtek a gyorokiak, hiszen a római katolikus templomból ft. Erös Miklós plébános útjukra indította a Máriaradnára készülő zarándokokat.
Bővebben Kedd, 2013. szeptember 10., 20.37
Ft. Csűry István püspök igehirdetése a zsúfolásig megtelt templomban
Szombaton a borossebesi református templomban 10 órakor kezdődött ünnepi istentisztelettel indult útjára az a rendezvénysorozat, amit a templom felszentelésének a 200. évfordulója alkalmából szerveztek.
Bővebben Hétfõ, 2013. szeptember 09., 01.37
A búcsúi szentmise ünnepi szónoka, fő celebránsa Excellenciás Nicola Eterovic, (balról a második) horvát érsek volt
Tegnap, Kisboldogasszony ünnepén a máriaradnai kisbazilikában egy érsek és két püspök, valamint 9 pap közreműködésével, a hívek nagy tömege jelenlétében megtartott, három nyelven celebrált búcsúi szentmisét Excellenciás Roos Márton megyés püspök.
Bővebben Hétfõ, 2013. szeptember 09., 01.34
„Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága – mondja az Úr.” (Ján 8, 12)
Bővebben Szombat, 2013. szeptember 07., 07.00
Elsőáldozók Tornyán
Vasárnap Tornyán 6 fiatalt – Somogyi Valentin, Somogyi Izabella, Somogyi Melissza, Somogyi Bettina, Újvári Alexander, Kocsik Denisza – részesített az elsőáldozás szentségében ft. Király Árpád marosi főesperes.
Bővebben Szerda, 2013. szeptember 04., 22.54
Szeretettel értesítem gyülekezetünk híveit és minden olvasót, hogy a szeptember 8-i istentiszteletről a Duna Tv felvételt készít, mely szeptember 15-én kerül adásba.
Bővebben Kedd, 2013. szeptember 03., 19.27
„Könyörülj rajtam, Uram; látod, egész nap hozzád kiáltok, mert te Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak.” (Zsolt. 85, 3, 5)
Bővebben Szombat, 2013. augusztus 31., 07.00
Dr. Higyed István
Higyed István 1929. július 22-én Temesváron született. Szülei egyszerű, tisztaszivű, istenfélő emberek. Húgával és öccsével a háborút követő nehéz időkben az általa sokszor emlegetett három H: Hit, Hűség, Humor fűszerezte családban nőtt fel.
Bővebben Csütörtök, 2013. augusztus 29., 19.58
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu