Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. szeptember 20., 19.37

Hitélet

„Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.”
Bővebben Péntek, 2013. október 04., 15.21
A templombúcsúi szentmisén 16 pap és egyházi méltóság működött közre
Október 1-jén, kedden 17.30 órakor kezdődött a Kis Szent Teréz nevére felszentelt arad-ségai katolikus templom búcsúünnepsége.
Bővebben Szerda, 2013. október 02., 13.16
Együtt fogják szentté avatni a két nagy hatású, néhai katolikus egyházfőt.
Bővebben Hétfõ, 2013. szeptember 30., 21.59
„Te Isten embere, menekülj a bajkeverőktől, törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát!” (1 Tim. 6, 11)
Bővebben Szombat, 2013. szeptember 28., 07.00
Ünnepi szentmise a nagycsanádi templomban
A nagycsanádi templomnak különös hangulata van. Aki oda betér, közel ezeréves keresztény múltunkkal szembesül. És nem elsősorban az ott található, szenteket ábrázoló képeknek, szobroknak köszönhetően, hanem a lenyűgöző oltárképnek és annak a súlyos kőkoporsónak, amely egykor Szent Gellért első csanádi főpásztor földi maradványait rejtette magában.
Bővebben Szerda, 2013. szeptember 25., 21.48
Istennek hála szépen kivirágzott a dévai gyermekvédelmi központunk az elmúlt húsz év alatt. 1993 szeptemberében, az első tanév első napjaiban, ha maga a házunk Védőszentje, a Boldogságos Szűz Anya jelent volna meg nekem, és bizalmason elmesélte volna, hogy a következő húsz évben ilyen sok és ilyen szép tarka virág fog nyílni e kolostor közvetlen közelében, de belőle kiáradva, szanaszét itt a Kárpát-medencében, egészen biztos, hogy nem hittem volna el, még Máriának sem.
Bővebben Kedd, 2013. szeptember 24., 20.52
Ünnepi szentmise a temessági templomban
A temesvári egyházmegyében a legismertebb Szent Gellért-templom a nagycsanádi, amelyhez immár több mint egy évtizede szeptember 24-én egyházmegyei zarándoklatot szerveznek.
Bővebben Kedd, 2013. szeptember 24., 20.30
Szombaton, szeptember 28-án délután négy órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Bratianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében) az Őszi Hálaadás ünnepe alkalmából.
Bővebben Hétfõ, 2013. szeptember 23., 21.17
„Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben.”
Bővebben Péntek, 2013. szeptember 20., 17.26
„Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk. Szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.” (Zsolt. 35, 8)
Bővebben Szombat, 2013. szeptember 14., 07.00
Tanévnyitó istentisztelet
„Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint mindig, énnekem” – mondja a költő. Nemcsak az ősz varázslatos szépsége az, amit szeretünk, szerethetünk, hanem az a sok nyitott ajtó is, amin át belépve egy új világ tárulkozik elénk.
Bővebben Péntek, 2013. szeptember 13., 20.50
A gyoroki zarándokok gyalog tették meg az utat Máriaradnára és vissza
Mint minden évben, idén is, szeptember 8-án Szűz Mária születése napján, reggeli 6 óra tájt harangzúgásra ébredtek a gyorokiak, hiszen a római katolikus templomból ft. Erös Miklós plébános útjukra indította a Máriaradnára készülő zarándokokat.
Bővebben Kedd, 2013. szeptember 10., 20.37
Ft. Csűry István püspök igehirdetése a zsúfolásig megtelt templomban
Szombaton a borossebesi református templomban 10 órakor kezdődött ünnepi istentisztelettel indult útjára az a rendezvénysorozat, amit a templom felszentelésének a 200. évfordulója alkalmából szerveztek.
Bővebben Hétfõ, 2013. szeptember 09., 01.37
A búcsúi szentmise ünnepi szónoka, fő celebránsa Excellenciás Nicola Eterovic, (balról a második) horvát érsek volt
Tegnap, Kisboldogasszony ünnepén a máriaradnai kisbazilikában egy érsek és két püspök, valamint 9 pap közreműködésével, a hívek nagy tömege jelenlétében megtartott, három nyelven celebrált búcsúi szentmisét Excellenciás Roos Márton megyés püspök.
Bővebben Hétfõ, 2013. szeptember 09., 01.34
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu