Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. szeptember 20., 19.53

Hitélet

„Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága – mondja az Úr.” (Ján 8, 12)
Bővebben Szombat, 2013. szeptember 07., 07.00
Elsőáldozók Tornyán
Vasárnap Tornyán 6 fiatalt – Somogyi Valentin, Somogyi Izabella, Somogyi Melissza, Somogyi Bettina, Újvári Alexander, Kocsik Denisza – részesített az elsőáldozás szentségében ft. Király Árpád marosi főesperes.
Bővebben Szerda, 2013. szeptember 04., 22.54
Szeretettel értesítem gyülekezetünk híveit és minden olvasót, hogy a szeptember 8-i istentiszteletről a Duna Tv felvételt készít, mely szeptember 15-én kerül adásba.
Bővebben Kedd, 2013. szeptember 03., 19.27
„Könyörülj rajtam, Uram; látod, egész nap hozzád kiáltok, mert te Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak.” (Zsolt. 85, 3, 5)
Bővebben Szombat, 2013. augusztus 31., 07.00
Dr. Higyed István
Higyed István 1929. július 22-én Temesváron született. Szülei egyszerű, tisztaszivű, istenfélő emberek. Húgával és öccsével a háborút követő nehéz időkben az általa sokszor emlegetett három H: Hit, Hűség, Humor fűszerezte családban nőtt fel.
Bővebben Csütörtök, 2013. augusztus 29., 19.58
A konferenciazáró istentisztelet résztvevői
A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2013. augusztus 23­–25. között a Jobbágyfalva (Marosszék) melletti Tündér Ilona völgyében szervezte meg a XXXVII. Unitárius Ifjúsági Konferenciát.
Bővebben Kedd, 2013. augusztus 27., 19.25
dr. Higyed István
Nem tudok nekrológot írni, mert az az elhunytak életét és munkásságát méltató írás lenne, én pedig csupán emlékezni és emlékeztetni szeretnék...
Bővebben Hétfõ, 2013. augusztus 26., 20.06
A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör vezetősége augusztus 17-én, szombaton szervezte meg első alkalommal a Tordai-hasadéki Unitárius Találkozót.
Bővebben Kedd, 2013. augusztus 20., 17.09
Az öt egyházmegye esperesei együttműködési szándéknyilatkozatot írnak alá
Augusztus 17-én, szombaton szervezték meg Makón a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek első találkozóját.
Bővebben Vasárnap, 2013. augusztus 18., 21.12
A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatala idén augusztus 17-én, szombaton a Tordai-hasadék peterdi oldalán levő kempingnél sorozatindító találkozót szervez.
Bővebben Csütörtök, 2013. augusztus 15., 17.50
A templombúcsúi szentmisét ft. és nm. Roos Márton megyés püspök celebrálta
Ma, a máriaradnai kisbazilikában 11 órától megtartott nagyboldogasszony-napi ünnepélyes búcsúi szentmisén ft. és nm. Roos Márton megyés püspök románul, magyarul és németül köszöntötte a kegyhelyet megtöltő tömeget, Szűz Mária gyermekeit, akik azért zarándokoltak sokadszor mindnyájunk szeretett édesanyjához, hogy az áldását kérjék.
Bővebben Csütörtök, 2013. augusztus 15., 17.43
„A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk. Meggyőződés arról, amit nem látunk. Őseink ebből merítettek bizonyságot.” (Zsid 11, 1–2)
Bővebben Szombat, 2013. augusztus 10., 06.00
Augusztus 9-én múlt 5 éve, hogy Orbán László, 39 éves pap, életét adta azért, hogy kimentse egyik diákját, aki a tengerben fuldoklott. A fiú megmenekült, de Laci atyának nem maradt annyi ereje, hogy a felszínre jöjjön.
Bővebben Csütörtök, 2013. augusztus 08., 22.02
„Ne hazudjatok egymásnak! Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására, a teljes megismerésig!” (Kol. 3, 9–10)
Bővebben Szombat, 2013. augusztus 03., 06.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu