Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. július 12., 15.49

Hitélet

„Legyetek tehát béketűrők, testvéreim, az Úr eljöveteléig! Íme, a földművelő is várja a föld drága terményét, türelmesen várakozik, amíg a korai és a késői esőt megkapja.
Bővebben Csütörtök, 2019. december 12., 15.54
A meghitt karácsonyváró együttléten elhatározták: folytatják a munkát!
Szeretetben együtt lenni – lehetne a mottója a vasárnap délután Pécskán megtartott adventi ünnepségnek, amely a helybeli Humanitas Egyesület égisze alatt, a Nemzetközi Hit és Fény lelkiségi mozgalomhoz tartozó Hajnalcsillag csoportban került megszervezésre.
Bővebben Szerda, 2019. december 11., 17.46
„Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére”. (Vö. Iz 30, 19–30.)
Bővebben Csütörtök, 2019. december 05., 17.05
„Amint elhaladt a Galileai-tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!” Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt”. (Mt 4, 18–22.)
Bővebben Csütörtök, 2019. november 28., 17.23
A temesvári Muslicák férfikórus szolgálata, Fazakas Csaba lelkipásztor vezényletével  (Pataki-fotók)
„Örülök annak, hogy Isten Szentlelke lehetővé tette számomra, hogy szórjam az ige magvát ebben a gyülekezetben 25 esztendőn keresztül. Lehet, hogy némely mag az útfélre esett, és, eltaposták az emberek vagy felkapkodták az égi madarak.
Bővebben Csütörtök, 2019. november 28., 16.47
„Elment erre Izrael valamennyi törzse Dávidhoz Hebronba, hogy mondja: ,,Íme, mi a te csontod, s a te húsod vagyunk. Tegnap is, tegnapelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted ki és be Izraelt, s az Úr azt mondta neked: ,,Te legeltesd népemet, Izraelt, s te légy Izrael fejedelme.” Elmentek tehát Izrael vénei a királyhoz Hebronba, s Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr előtt, ők pedig felkenték Dávidot Izrael királyává”. (2Sám 5, 1–3.)
Bővebben Csütörtök, 2019. november 21., 17.09
„Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek” /János ev. 13, 34./
Bővebben Csütörtök, 2019. november 21., 16.40
Szeretettel és tisztelettel értesítek minden érdeklődőt, hogy november 22-én, pénteken 18 órai kezdettel jubileumi istentiszteletet tartunk a temesvári evangélikus templomban, abból az alkalomból, hogy a lelkipásztor 25 éve áll Isten szolgálatában ebben a gyülekezetben.
Bővebben Szerda, 2019. november 20., 17.57
„Bizony, íme, eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence, és minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a tarló, és az eljövendő nap lángra lobbantja őket, – mondja a Seregek Ura, – és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem hajtást.
Bővebben Csütörtök, 2019. november 14., 15.19
Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! /Lukács ev. 16, 29./
Bővebben Hétfõ, 2019. november 11., 17.40
„Ezért tehát, testvérek, legyetek állhatatosak, és őrizzétek szilárdan a hagyományokat, amelyeket akár élőszó, akár levelünk útján tanultatok. Urunk, Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, s örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk kegyelemben, bátorítsa és erősítse meg szíveteket minden jótettben és beszédben.
Bővebben Csütörtök, 2019. november 07., 15.09
A szederháti temető központi keresztjénél a főesperes-plébános vezetésével, együtt imádkoztak az elhunyt szeretteikért
Vasárnap a szederháti római katolikus templomban 15 órakor tartott szentmisén ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai, tornyai és szederháti plébános a mintegy 20 hívőhöz családias körülmények között, hozzájuk közeledve beszélt mindenszentek ünnepének a jelentőségéről.
Bővebben Szerda, 2019. november 06., 15.24
(fotó: csikygergelyarad.ro/Fodor Tímea)
A Csiky Gergely Főgimnázium mintegy 50 diákja nt. Vékony Zsolt József református lelkipásztor, az iskola protestáns hitoktatója vezetésével vett részt a reformáció emlékünnepén október 31-én.
Bővebben Kedd, 2019. november 05., 17.56
A főpásztori ünnepélyes szentmisét 18 paptestvér és egyházi méltóság tisztelte meg
November 4-én, hétfőn délelőtt a Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségbe érkezett vizitációba Pál József Csaba megyés püspök.
Bővebben Kedd, 2019. november 05., 17.48
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu