Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 29., 13.47

Isten akarata a folytonos megújulás!

2020. augusztus 06., 04.00 Csütörtök / Arad

„Ne a régi dolgokat emlegessétek... Mert én újat cselekszem.”

(Ézsaiás 43, 18–19.)

 

Az emberek lakta települések – városok, falvak – életében vannak olyan szakaszok, amelyek a pusztulás idejéről szólnak, de a krónikák ragyogó újjáépítési korszakok leírását is elénk tárják. Arad városára tekintve Szántay Lajosra úgy emlékezhetünk, mint aki Arad egyik legjelesebb műépítésze. Munkái közzé sorolható többek között: a Kultúrpalota, a Bohus-palota, a Szántay-palota, az evangélikus-lutheránus templom… stb. Ezek a jeles építészeti remekművek is egy idő után felújításra szorulnak, hiszen a idő „vasfoga” minden emberi alkotáson ott hagyja nyomait. Isten igéje szól arról, hogy az anyagvilágon túl a lelki-szellemi megújulás is elengedhetetlen szükségszerűség az ember életében. Ezeket a gondolatokat nagyon világosan fogalmazza meg Jézus Krisztus egy tudós farizeussal – Nikodémussal – folytatott éjszakai beszélgetésében: „Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát”! Az idős farizeus döbbenetét látva Jézus segített tisztázni a félreértést, hogy ne saját új testi megszületésére gondoljon, hanem a Lélek munkája nyomán az Ige általi lelki-szellemi újjászületésre!

Kedves nemzettársaim! Jelen időszámításunk Jézus Krisztus földre jövetelével indult. De minden, az idő korlátai között létező dolognak egyszer vége lesz. Amikor a tanítványok egy bizonyos „végső dátumról” érdeklődtek, Jézus világossá tette, hogy konkrét dátumot nem tud mondani, de a vég közeledésének világos jeleit felsorolta. A végidők könnyebb felismerése, áttekintése érdekében Noé és Lót korszakát idézi fel. Egy virágzó – napjaink szavaival élve –fogyasztói társadalom képét állítja elénk. A felsorolásban benne van az élet minden területe: „Ettek, ittak, házasodtak, vetettek, ültettek, építettek…” Napi zsúfolt programjukban nem vettek tudomást a fenyegetően közeledő veszélyről. A gond nem is az élet természetes menetének folyamatában volt, hanem abban, hogy az élet pörgő ritmusának közepette nem volt idejük figyelni az életet adó Örökkévaló Istenre, akinek áldásaiból éltek. Így bekövetkezett az Istentől való totális elfordulás, a bűnbe süllyedés, ami  magával hozta annak a társadalomnak a teljes pusztulását. Napjaink zűrzavaros eseményei, az istentelen ideológiák egyre fokozottabb térhódítása napnál világosabban tükrözik Noé és Lót korát!

Drága magyar testvéreim! Jézus földre jöttével elkezdődött a kegyelem korszaka, és ezzel a bűn okozta mélységből való kiemelkedés időszaka. Ennek egy feltétele van: nyissuk meg szívünket hittel az értünk életét áldozó Jézus Krisztus előtt! „Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme új jött létre.” (2. Kor.  5, 17.) A keresztyén ember új teremtés. Isten újjáalkotott műve! Jézus megüzente nekünk János pátmoszi látomásaiban azt is, hogy mindent újjátesz: „És láttam új eget és új földet…” (Jel. 21, 1.) Igyekezzünk tehát e mulandó földi dolgokról tekintetünket az örökkévalókra helyezni: „Annak okáért, ha feltámadtatok Krisztussal, az oda-felvalókat keressétek..”! (Kol. 3, 1.) A „dicső” emberi trófeák egy idő után a mulandóság „szemétkosarába kerülnek”! Adja Isten, hogy értse meg a mi drága magyar népünk Isten napi üzenetét, keressük az Ő országát, s ezzel biztosított lesz e földi életünk után az örök jövendő is!

 

Bátkai Sándor

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu