Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2021. szeptember 28., 01.36
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Isten előtt lehullnak az álarcok!

2020. október 01., 16.37 Csütörtök / Arad

„...Végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss.” (Jel. 3, 18.)

 

A vírusfertőzés elleni óvintézkedések között jelentős szerepet kap a maszkviselés. A szabályos, szinte a teljes arcot eltakaró maszk olykor megnehezíti még a régi barátok felismerését is. A jelen intézkedéseket egészségügyi okok indokolják, de az élet valóságos arculatának eltakarása, a megtévesztés távolról sem idegen az emberek között! Gyakran tapasztaljuk, hogy a „hangzatos” politikai nyilatkozatoknak valóságtartalma erősen megkérdőjelezhető. Nagymértékben tapasztalható ez a választásokat megelőző kampánybeszédekben. Kétségtelen – kivétel nélkül – minden emberi csoportosulásba, pártba, befurakodnak haszonlesők, akik bírálhatóvá teszik a jó szándékú pártokat is. Vannak viszont olyan messze elítélendő pártok, amelyeknek képviselői, odáig süllyednek, hogy az akaratuk ellenére a határokon kívülre szorult embertestvéreik ellen szólnak! Jól ismerjük őket a híradásokból! Még arra is méltatlanok, hogy nevük nyomtatásban megjelenjen lapunkban! Sajnos, még a hívő emberek között is, ha lehull a szép szavak álarca, látható a belső emberi jellem: cserbenhagyom azt a közösséget, akiket Isten reám bízott!

Kedves nemzettársaim! Jézus Krisztusnak legtöbbször a képmutató farizeusokkal volt gondja. Tanulságos példázatot mond el tanítványainak: a király elé vittek egy szolgát, aki tízezer tálentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből visszafizetnie, őt, teljes családját, vagyonával együtt el kellett adni, hogy fizessen. A szolga térdre borulva kért türelmet. Az úr megszánta és elengedte minden tartozását. A megszabadult szolga, boldogan lépett ki a házból, de összetalálkozott másik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. A korábbi jelenet megismétlődött, az adós türelmet kért, de az eset teljesen másképpen folytatódott, a korábban kegyelmet nyert szolga, adós társát fojtogatni kezdte, és börtönbe vetette. Amikor erről az eljárásról értesült a kegyelmet gyakorló úr a „képmutató” kegyetlen szolgát keményen megfedte, és a hóhérok kezére adta a tartozás megfizetéséig. A példázat után Jézus összefoglalta a tanulságot: „Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.” (Máté ev. 18, 35.)

Drága magyar testvéreim! Most, a választások után felmerülő kérdés: vajon milyen magyarázat, okoz „nyugalmat” azokak, akik elhagyták azt a magyar közösséget, amelyhez tartoztak?! Lelkiismeretünket bizonyos mértékig el lehet hallgattatni, de világosan szól az apostoli figyelmeztetés: „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is”! (Galata 6, 7.) Az aranyborjú készítésénél, hogy Isten haragját elhárítsa, Mózes felajánlja saját személyét: „Törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál”.  Isten válasza: „Majd a számonkérés napján, számon kérem vétküket”! Mi különbözteti meg a keresztényt a „jó kereszténytől”? Ami megkülönbözteti a madarat a „jómadártól”! Külsőre azonos mindkettő, a különbség abban van, hogy az igazi keresztény szavait cselekedetei támasztják alá. Kérjük el Istentől a „szemgyógyító írt”!  Őt nem lehet „átverni”, lehullnak az álarcok: Isten magyarnak teremtett, én pedig hátat fordítva más közösséget kedvelek!

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu