Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 15., 10.37

Isten és az Egyház szolgálatában

Írta: Sipos Enikő
2014. július 07., 15.09 Hétfõ / Temes

A pap-és diakónusszentelés az egyházmegye jeles ünnepe, hiszen a lelkipásztor Isten népének szolgálatáért vállalja ezt a hivatást. Imádkozzunk e két fiatalért, hogy a papi hivatást teljes odaadással gyakorolják – fogalmazott Excellenciás Roos Márton megyés püspök szombaton azon az ünnepi liturgián, amelynek keretében kézrátétele és imája által áldozópappá szentelte ft. Bakó László zimándújfalui születésű diakónust, valamint szerpappá Cădărean Ioan temesvári teológiai hallgatót.

A Szent György-székesegyházban 10 órakor kezdődött szentmisén részt vett a római Germanicum et Hungaricum Kollégium, valamint a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola több tanára és növendéke, ahol a két szentelendő folytatja teológiai tanulmányait, jelen volt továbbá a temesvári székeskáptalan számos tagja, egyházmegyénkből és a határon túlról érkezett lelkipásztorok népes csoportja, családtagok, hívek.

A szentelési szertartás a jelöltek bemutatásával kezdődött. Ezt követően Excellenciás Roos Márton megyés püspök a szerpapok és áldozópapok feladatára, felelősségére hívta fel az egybegyűltek figyelmét, majd pedig kérdéssel fordult a két szentelendőhöz: akarnak-e szüntelen a püspök munkatársa és a nyáj pásztora lenni, az evangéliumot hirdetni, a szentségeket kiszolgáltatni Isten dicsőségére és a nép megszentelésére, a népért az imádság (zsolozsma) kötelezettségét vállalni, önmagukat Istennek szentelni és áldozatul adni? Az igenlő válaszokat követően a püspök előtt térdelő szentelendők engedelmességet fogadtak az egyházmegye mindenkori főpásztorának.

A Mindenszentek litániája után következett a kézrátétel, és elhangzott a felszentelő ima. Végezetül a fiatal diakónus és áldozópap magára öltötte a lelkipásztori öltözék jellegzetes darabjait, a Főpásztortól pedig jelképesen átvette a Szentírást, illetve az áldozópapi szolgálat szimbólumaként a kelyhet.

Az ünnepi szentmise végén Nm. és ft. Roos Márton püspök köszönetet mondott a szülőknek, a plébánosoknak, a közösségnek, továbbá a tanároknak, akik vallásos neveléssel, imájukkal, példamutatással és sokrétű oktatással segítették a két felszentelt lelkipásztort hivatásuk vállalásában, valamint a papi szolgálatra való felkészülésben.

A két felszentelt lelkipásztor ősztől ismét visszatér az iskolapadba. Ft. Cădărean Ioan diakónus a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, ft. Bakó László áldozópap pedig újabb két évig a római Germanicum et Hungaricum Kollégium növendékeként folytatja tanulmányait.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu