Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. október 24., 18.59

Jelenléti vagy online?

2021. szeptember 16., 18.20 Csütörtök / Arad

„Neveld a gyermeket, a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” (Példab. 22, 6.)

 

  Az új tanév kezdete mind a szülők, mind a gyermekek életébe gyakran új kihívások sorozatát hozza. Különösen, a koronavírus világméretű elterjedése hozott kényszerű változásokat az oktatásban is. Tanárokat és tanítókat kérdeztek egy felmérésben az online oktatásban tapasztalt gondokról, hátrányokról, valamint az esetleges előnyökről. A közösségi média a többségi vélemények alapján a „maradj otthon oktatás” nehézségeit emelte ki, de voltak a tanárok között olyanok is, akik több pozitívumot is megemlítettek. Néhány pozitív válasz: „A szorgalmasabb gyerekek többet fejlődtek.” „Szülők odaültek a gyerek mellé, és többet foglalkoztak velük.” A válaszadók a gondokról is beszámoltak: „Eszközök hiánya – gyerek és pedagógus – mindkét irányban.” „Sok szülő panaszkodott arra, hogy nehezen tudja leültetni tanulni a gyereket, hiányoznak az osztálytársak, sírva fakadnak gyermekeik… stb.” Több szülő úgy vélte, hogy „Ez a tanév alkalmatlan volt arra, hogy reálisan értékeljük a gyerekeket.”

 A Teremtő Isten döntése alapján a gyermek a jövő letéteményese. Az ige ebben a témában is Isten szeretetét tárja elénk: „Megteremtette Isten az embert… férfivá és nővé teremtette őket… megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet”! (1 Mózes 1, 27–28) Isten számára tehát nem közömbös dolog, mi történik a jövő nemzedékkel, ezért van az igében számos figyelmeztetés arra nézve, a szülők hogyan neveljék gyermekeiket, és óvják őket a bűntől!

 

 Kedves nemzettársaim! Isten mentő szeretetéből kiindulva gyakran használ akár fenyítő eszközöket is, hogy az embert visszatérítse eltévelyedéséből. Hasonlóan szükséges a szülőnek is az Örökkévaló példáját követni. Ezt húzza alá az Ige: „Ne vond el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel meg nem hal. Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki”.  (Péld. 23, 13–14.) Az Ige szerint tehát a fontossági sorrendben ne a saját szubjektív véleményed legyen az elsődleges, hanem a gyermeked lelke. Ha gyermekeid nem tartják tiszteletben a tekintélyt a családban, akkor az egyházban sem, sőt a mennyei tekintélyt sem fogadják majd el. A szülők elleni lázadástól csupán egy kis lépés az Isten elleni lázadás! A fegyelmezést inkább előbb kell elkezdeni, mint később. Az igében használt „gyermek” szó nem határoz meg pontos korhatárt. Az ige nem feltétlenül általános iskolás korú gyermekről beszél. A lényeg: amíg a gyermeked a te fedeled alatt él, addig joghatóságod alá tartozik, te adsz számot Istennek arról, hogyan használtad szülői tekintélyedet, fennhatóságodat! Gyermekeid akkor fognak egészségesen fejlődni, ha teljesíted szülői kötelességedet oly módon, hogy világosan közlöd velük az isteni irányelveket, amelyeknek be nem tartása következményekkel jár. Isten világosan meghatározta a sikeres élet szabályait és a szabályok betartásának jutalmát! „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz” (Józsué 1, 8.)

Drága magyar testvéreim! Jézus Krisztus az igazi példakép számunkra az élet minden területén. Egyszer a szülők gyermekeket vittek hozzá, hogy „megérintse” őket. A tanítványok rájuk szóltak, hogy ne zavarják a Mestert. Jézus keményen rendre utasította a tanítványokat: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket… mert ilyeneké az Isten országa.” Jézus a kisgyermekek őszinte, képmutatás nélküli hitét állította példaképül a tanítványok elé, majd átölelve „kezét reájuk téve” megáldotta őket. (Márk ev. 10, 13–16.) Fontos tudomásul venni, hogy a személyes példamutatás a szülők részéről gyakran hatásosabb, mint a szavak sokasága. Tanulságos őszinteséggel fogalmazott az elmúlt napokban Áder János államelnök: „Ha szívedben és cselekedeteidben őszintén keresed az Istent, megtalálod!” Ezt erősíti meg Pál apostol is: „Mert nem beszédben áll az Isten országa…” (1. Kor. 4, 20.)

  Isten közösségi életre teremtette az embert. Már az ókori zsidó népnek megparancsolta „legyen szent gyülekezésetek”!  Az újtestamentumi korban pedig még nagyobb jelentőségű a testvéri találkozás a templomban, gyülekezetben, ahol elhangzik Isten igéje. Akik betegség vagy egyéb elkerülhetetlen ok miatt kihagyják a gyülekezeti alkalmat, rossz példát mutatnak gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Jézust vetik meg, aki megígérte, hogy jelen van ott, ahol az Ő nevében gyűlnek össze az atyafiak! Isten sohasem tévedett! Reánk, Erdélyben élő magyarokra nem a franciákat, románokat, olaszokat…, hanem magyar testvéreinket bízta, hogy az evangélium örömüzenetét mondjuk el nekik! Aki úgy gondolja, hogy Isten az ő esetében tévedett, Neki kell számot adnia erről. Felelősek vagyunk gyermekeinkért, embertestvéreinkért. Isten jelenlétet, nem online távolmaradást vár el tőlünk! A testi kényelem előtérbe helyezése Istent helyezi háttérbe! Ha ezt megértjük az Örökkévaló áldása nyugszik meg életünkön.

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu