Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 04.38
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Jézus az élet forrása!

2021. november 11., 17.46 Csütörtök / Arad

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is él”

(János 11, 25–26.)

 

A teremtés csodájának mélységes titkaiból annyit tudunk megérteni, amennyit az Örökkévaló Isten a rendelkezésünkre bocsátott. Az öröklétezésnek egy pontján megalkotta a fizikai szemünk előtt láthatatlan szellemi világot. A látható és a láthatatlan valóság egy időben létezik. A Zsidókhoz írt levél az egyszerű embert a hit csodálatos világába irányítja, amikor megjegyzi, hogy „Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható” (Zsid. 1, 4.). Másként fogalmazva úgy is mondhatjuk, hogy Isten szava „koncentrált energia”, hiszen szavára az elemi részecskék összeálltak, vagy szétváltak, azaz láthatóvá, vagy láthatatlanná váltak. A látható és a láthatatlan egy időben van jelen. Isten megengedte, hogy az ember eljusson a fizikai megismerésnek azon fokára, hogy felismerje az anyagok összetevő részeit: molekulák, atomok, protonok, neutronok… amelyek végül is a szem előtt láthatatlan energiacsomócskák. Így tehát az anyagról elmondhatjuk, hogy „történik”! Amikor Jézus az 5 kenyérből és 2 halból megvendégelt ötezer embert, egyszerűen láthatóvá, tapinthatóvá tette az elemi részecskéket, energiát sugárzó szavára összeálltak, és ötezer ember tapasztalta, hogy a láthatatlanból, valóságos, elfogyasztható táplálékot kaptak. A természettudomány csak a megfigyelhetőség határáig mehet el. A hit dolgairól tudományos magyarázattal nem szolgálhat. A hitetlen ember, aki nem hisz a természetbe és a történelembe cselekvően belenyúló Istenben, legfeljebb csak annyit mondhat, hogy „ott, a láthatatlanban nincs semmi”. Nos, ebből a semmiből jönnének a hatások? A hívő ember a valóság átélésekor közvetlenül szembe találja magát Isten teremtő erejével. A Biblia erről az igazságról tesz bizonyságot, és ott segít a gondolkodó embernek, ahol a tudomány már nem vezethet tovább.

Kedves nemzettársaim, most jöjjünk közelebb napjaink valóságához. A Biblia tanítása világossá teszi, hogy Isten országa szellemi felépítésű, hely is, állapot is. A földi fizikai országokat kijelölt határvonalak választják el egymástól. Bevándorlók sokasága lépi át a tiltott határokat is. Az EU-s tisztségviselők elvakultságukban még a jogtalan határátlépőket is támogatják! Isten országának határai a jó és rossz között vannak, és a határsértés itt is következményekkel jár. A földi országok alkotmánya, törvényei, hatalomváltáskor gyakran változnak. Isten országának törvényei örök érvényűek. Az embereket az általuk beszélt közös nyelv ellenére is, olykor szakadék választja el egymástól. Isten országának nyelve a szeretet! Ez az örök érték hiányzik, amikor elfordul magyar a magyartól, otthagyja nemzeti közösségét, akár gyülekezetét, és másokat ölel keblére! 

   Országokat időnként fegyverrel hódítanak meg, az ellenállókat lemészárolják.  Jézus mindenkit szeretettel meghív az Ő valóságos országába, a vízumot Ő fizette meg, vérét adta érte, de senkit sem kényszerít. Személyes döntés alapján viszont el lehet kérni a belépés lehetőségét. Ingyenes, fizetni érte nem kell, mert kegyelmi ajándék azok számára, akik elkérik a belépőt. Fontos megértenünk, hogy Jézus a meghívót nem a holtaknak adta át, akik már a túlsó parton vannak. Az örök életet csak itt ezen a földön kérhetik el, hiszen Isten az élőket látta el a szabad döntés jogával. Jézus isteni hatalmát számos esetben bizonyította, hogy hitet ébresszen kortársaiban, hiszen emberileg gyógyíthatatlan betegeket hívott vissza a halál torkából, megadva nekik az újrakezdés lehetőségét. A Biblia viszont a szomorú példát sem hallgatja el. Amikor Jézus a tíz bélpoklost meggyógyította, csak egy tért vissza hálát adni Neki, a másik kilenc csupán „használni” akarta Jézus gyógyító erejét.

Drága magyar testvéreim! Napjaink történései egyértelműen bizonyítják, hogy a végidők közeledtére elhangzott figyelmeztetések szemünk előtt valósulnak meg. Elég csak „belehallgatni” a napi híradásokba, zúdulnak reánk a „hamis próféták” zűrzavaros gondolatai. Szomorú, a nyugati „jóléti világ” Gender-elmélete sodomai mélységbe taszítja az egész világot. Ennek ellenére, Jézus világossá teszi: Isten evangéliumát hirdettetni kell az egész világon. Istent nem érheti vád: „azért jutottam kárhozatra”, mert nem hallottam, hogy Jézus az élet forrása értem is ontotta vérét a Golgotán! Bár csak zengené minden magyar szív: „Ó fogd kezem, vezérem, s vezess tovább, míg boldog célom elérem majd odaát!”

 

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu