Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. március 28., 10.06

Jó hír a magyaroknak: Isten szeret minket is!

2020. február 27., 16.38 Csütörtök

Csodálatos a megváltás Jézusi megfogalmazása: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fát adta...! Igen, Isten személyválogatás nélkül minden földre született embert szeret, mindenki belefér Isten megmentő szeretetébe, mindenkiért ugyanazt az „árat fizette”, hogy visszavásárolja az embert Sátán hatalmából, akinek birtokába önként, saját döntése alapján jutott! Igaz ez a mi népünkre is!

   Fontos tudomásul vennünk, hogy a Teremtő Istennek örökérvényű, megváltozhatatlan törvényei vannak. Lénye olyan összetett, hogy a véges értelemmel rendelkező ember számára felfoghatatlan. Egyszerre van benne a szeretet mellett az irgalom, a kegyelem, a megbocsátás, de a bűnre kimondott halálos ítélet is. Nos, ezek alapján érthető, hogy a mindenség alkotójának jogkörébe tartozik, hogy mit sorol a jó, vagy a bűn kategóriájába.

  Kedves nemzettársaim! Az öröktől fogva létező Teremtő Istenből annyit ismerthetünk meg és foghatunk fel véges értelmünkkel, amennyit Ő maga kijelentett számunkra és rendelkezésünkre bocsátott. Elmondta többek között, hogy szeret bennünket és az örök mennyei boldogságot készítette számunkra, az örökké tartó vele létet. Amit Isten egykor Izráel népének mondott, ma is érvényes „Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet...!” (5 Mózes 30, 19.) Nyilvánvaló tehát, hogy Isten nem diktátor, meghagyja az ember számára a döntés jogát, annak ellenére is, hogy szívének minden szeretetével arra buzdítja az embert, hogy válassza a jót, az életet! A végleg kegyvesztett Sátánról pedig úgy nyilatkozik az Ige, hogy „széjjel jár, mint ordító oroszlán nézvén, hogy kit nyeljen el...” (1 Péter 5, 8.) Akit az ő csábításával markaiba kaparintott oly módon, hogy az ember saját döntésével – Isten figyelmeztetése ellenére –, bűneivel neki igent mondott, emberi eszközökkel Tőle szabadulni képtelen. Sőt, a szabad döntés elvéből eredően, Sátán jogosan tart igényt az emberre. S mivel az isteni törvény azt mondja ki, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, az ember,  Isten felé benyújtott „kegyelmi kérvénye” nélkül örökre a Sátán foglya marad! Nos, ezt, az ember erejét végzetesen meghaladó nehéz helyzetet oldotta meg Isten, amikor a bűneinkre kiszabott halálos ítéletet saját Fián hajtotta végre a golgotai kereszten, hogy számunkra megnyíljon a szabadulásnak kegyelmi ajtaja.

  Drága magyar testvéreim! A nagy gond ott van, hogy Sátán elemi erővel küzd minden emberért oly módon, hogy megfossza az embert a bűntudattól. Nehogy valaki elismerje, hogy Jézus vére a kereszten az ő bűneiért is folyt, mert a bűnbeismeréssel együtt az ember elnyeri a kegyelmet, hiszen a bűnbocsánatért elég egy halál és ezt a halált Jézus Krisztus vállalta el helyettünk. Sátán gazdag megtévesztő eszköztárába tartozik az is, hogy hiteltelenné tegye Jézus szavait Ő ugyanis a „testé lett Ige” és elmondott mindent, ami szükséges az üdvösséghez. Semmit sem hallgatott el, de többet sem mondott a szükségesnél, ami fontos mind megtalálható a Bibliában! Sajnos ma mégis sokan a túlvilági titkok megismerését erőltetik okult, halottidéző praktikákkal, azon a címen, hogy vannak ún. „kiválasztottak” akik ilyen titkos tudás birtokába juthatnak. Isten már az ótestamentumban keményen fogalmazott: „Varázslót ne hagyj életben... Az olyan férfi vagy asszony, akiben halottidéző vagy jósló lélek van, halállal lakoljon…” (3. Mózes 20, 27.) Az újtestamentumi ige pedig úgy fogalmaz: “Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni” (Zsidók 10, 31.) Az Örökkévaló ismeri a Sátán ilyen irányú eszköztárát is és a háttérben levő démoni erőktől óvta Izraelt. Sajnos a mi népünk között is van sok „szellemileg megkötözött, depresszióval” küzdő személy. Ebből a helyzetből csak a böjttel egybekötött imádsággal lehet Isten kegyelmi trónja elé lépni, aki Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel adhat neki felszabadulást megkötözöttségéből. Ma is végképen tiltott az elhunytakhoz való imádkozás, ezért fogalmaz Pál apostol világosan: „Nem akarok tudni köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, Róla is, mint megfeszítettről”! (1Kor 2, 2.) Jézus szavai szerint a kegyelmet csak itt ezen a földön lehet elkérni. A mi drága népünkért is egyedül csak Jézus Krisztus vére folyt a kereszten. Ő az egyedüli közbenjáró „ügyvédünk” az Atyánál, mert azt szeretné, hogy egykor ott lehessünk Vele az Ő boldog országában.

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu