Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 14., 16.38

Készül „A KÖNYV”!

2020. június 25., 18.15 Csütörtök / Arad

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Máté ev. 28, 19.)

 

Az Örökkévaló Isten az embert közösségi életre teremtette. A koronavírus okozta bezártság meggyőző erővel bizonyította emberek milliói számára, hogy az egymástól való elszakítottság nem az ember természetes életformája. Olykor – különösen a fiatalokban – elemi erővel tört fel a találkozás utáni vágy, a közösségi élet szépségének újraélése. Örömet jelent, hogy lehulltak az elzártság bilincsei, újra lehet szabadon szárnyalni, tervezni, jövőt építeni... 

Kedves nemzettársaim! A Mindenható a Vele való közös, boldog együttlétre teremtette az embert egy csodálatos mennyei világba. E földön csak néhány évtizedes „tartózkodási engedélyünk van”. Fizikai létünkből szükségszerűen át kell lépnünk egy másik létformába. Isten igéje így fogalmazza meg ezt a mozzanatot: „A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek azonban visszatér Istenhez, aki adta”. (Préd. 12, 7.) A halállal tehát nem sok változik, a fizikai por itt marad, a szellemi, hallhatatlan lényünk – a tovább élő rész – kiteljesedik új tartózkodási helyén. Nos, erről az alapvető fontosságú „átlépésről” szól Jézus Krisztus a gazdag és Lázár történetében. Ő mi érettünk jött mennyei trónjáról földi világunkba, és életét adta megmentésünkért, tanításában tehát nem fogalmazott félreérthetően, nem „ködösített”, minden szava hiteles tudósítás arról, hogy mit fogunk tapasztalni, amikor átlépünk a túlsó partra. Mert: „Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik!”(Zsid. 9, 27.) Ennek a kikerülhetetlen eseménynek tudatában bízza meg tanítványait a nagy misszió paranccsal: „tegyetek tanítvánnyá minden népet…” azaz mondjátok el mindenkinek, hogy „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János ev. 3, 16.).

 Drága magyar testvéreim! Isten egykor döbbenetes kérdést intézett Kainhoz: „Hol van Ábel a testvéred?” Súlyos cselekedete után jött a számonkérés! Igen, Isten számára minden ember élete nagyon értékes, ezért fizetett megmentésünkért olyan nagy árat. Ő, aki magyarnak teremtett bennünket, ma reánk bízza magyar embertestvéreinket! Törődjünk velük, sorsuk ne legyen közömbös számunkra!

Jézus egykor szolgálatba állított 72 tanítványt, mondván, hogy: „az aratni való sok, a munkás kevés…!” Amikor a tanítványok visszaérkeztek a missziós útról, örömmel számoltak be sikereikről: „Uram, még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk a Te nevedre!” Jézus miután meghallgatta tanítványainak a beszámolóját, figyelmüket egy rendkívülien fontos dologra irányította: „Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben!” (Lukács ev. 10, 17–20.) Kedves testvéreim, élet és halál kérdése tudomásul venni Jézus Krisztus figyelmeztető szavait: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (János ev. 3, 36.) Jézus ezzel a kijelentéssel nem a bosszúálló Istent akarta „népszerűsíteni”, hanem óvva int attól, hogy felelőtlenül kezeljük Isten életmentő szeretetét! Fontos tudomásul venni, hogy készül egy olyan könyv, amelyben fel lesz jegyezve minden emberi cselekedet, akár jó akár rossz az, a nagy „végelszámolásra”. Ugyanakkor készül – évezredek óta – az ÉLET KÖNYVE, amely tartalmazza az üdvözültek neveit! De azt sem hallgatja el az ige: „Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.” (Jel. 20, 15.)

Drága magyar testvéreim, Isten nem ezt a szomorú sorsot szánta nekünk, mert a következő igerész csodálatos ígéretet tartalmaz: „Ime az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek és maga Isten lesz velük!” (Jel. 21, 3.) Nos, Isten szabad döntési joggal ajándékozott meg mindenkit, felkínálja a kegyelmet, csak tőlünk függ, hol töltjük az örökkévalóságot! Legyél ott a nagy névsorolvasásnál és örömmel halljad, amikor neveden szólítanak: foglald el helyedet az üdvözültek boldog seregében!

 

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu