Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 07., 21.35

Kié az ország?

2020. június 11., 15.46 Csütörtök / Arad

„...mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség”  /Mi Atyánk – Máté ev. 6, 13/

 

Minden nép életében van felfelé ívelő, virágzó korszak, de ugyanakkor tapasztalható gondokkal terhes, nehéz időszak is. Ha a felelős vezetők Istentől nyert bölcsességgel tekintenek az eseményekre, elemzik a történéseket, az Örökkévalótól elkérhetik: mutassa meg a végzetes tévedéseket, de a csendes, békességes jövendő útját is. Az emberi történelem ékesszólóan bizonyítja, hogy amikor ország-vezetők, királyok felfuvalkodottan hátat fordítottak Istennek, hatalmas birodalmak törtek össze, kerültek a történelem süllyesztőjébe! Ezért szól „napnál világosabban” Isten üzenete a Biblia kellős közepén levő igeversben: „Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni”! (Zsoltárok 118, 8.)

   Kedves nemzettársaim! A zsidó népnek az Ótestamentumban leírt több ezer éves történetével Isten számos olyan tanulságot nyújtott minden nép számára, amelyeknek figyelembevételével tragédiák sorát lehetett volna elkerülni. Isten, miután csodák sorával kiszabadította Izrael népét az egyiptomi rabszolgaságból, szövetséget kötött velük és kijelentette: „Nem bontom fel szövetségemet veletek soha, de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek (pogány) lakosaival, romboljátok le oltáraikat! Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tehettétek ezt?” (Bírák 2, 1–2.) Isten igazságos bíróként megjutalmazza mindazt, ami jó, és megbünteti mindazt, ami rossz. Az ítéletre gyakran már a földi életben sor kerül. Salamon király idejében a zsidó népnek nagy, virágzó országa volt, de a bálványozás, a pogány istenek tisztelete, és az Istentől való folyamatos elfordulás ítéletek sorát zúdította rájuk. Kettészakadt az ország, majd jött a 70 éves babiloni fogság… végül pedig, amikor vezetőik, papjaik hatására Jézus Krisztus halálát követelve kimondták a legszörnyűbb átkot: „vére rajtunk és a mi fiainkon” megindult az ország teljes pusztulása, a közel kétezer éves szétszórás: üldöztetés, pogromok, holokauszt… stb. Isten viszont továbbra is hű maradt korábbi ígéretéhez, és 1948 óta újra országot kapott a megmaradt zsidó nép.

 Drága magyar testvéreim! Istennek törvénye örök és megváltoztathatatlan, érvényes minden nép számára: „…Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek; De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.” (5. Mózes 5, 9–10.) Nos, egy emberöltő mai jelentésében elsősorban az az idő, amely alatt az egy időben született gyerekek felnőnek, és maguk is szülőkorba lépnek, tehát 25-35 év, ez megegyezik a nemzedékek váltásának idejével. Szomorú aktualitása van ennek száz év óta a mi népünk számára is, hiszen az 1867-es történelmi kiegyezés után népünk is virágzó ország építésének kegyelmi lehetőségét kapta meg az Örökkévalótól. Az ország széthullásának okait kutatva meg lehet nevezni a történelmi tévedések szereplőit, de ez továbbra is csak azt eredményezi, hogy a sátáni sötétségben tapogatózunk, hiszen kihagyjuk az események vizsgálatából a történelem Urát, Istent, akinek kezében összpontosul minden hatalom! Ahogy a Jézusra kimondott halálos ítéletben a felelős, de Istentől elfordult vezetők, papok hatására a nép kórusban kiáltotta a „feszítsd meg”-et, a mi felfuvalkodott vezetőink is tévútra sodorták egész népünket. Jézus, a Miatyánk imádságban világosan fogalmazott: „mert tiéd az ország”! Nem, a – különben – kegyelmet nyert, és magasztos szerepet kapott Máriáé, vagy az emberek által szentnek minősített elhunytaké! Isten a Teremtő, és szuverén módon dönt arról, hogy kinek adja, és kitől vonja meg az ország birtoklását! Az istentelenség ma is olyan méreteket ölt, hogy néhány óhazai baloldali párt (lásd a szomorú emlékű december 5-i szavazást) még azt is letagadná, hogy vannak akaratukon kívül külhonba szorult magyarok. Isten azonban hű marad adott szavához: „irgalmasságot cselekszem ezer íziglen”! Ma azt üzeni nekünk: „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja!” (Zsoltár 145, 18.) Jézus szava örökérvényű: „Én vagyok az út az Atyához”! Ha ezt megérti népünk, akkor kezet kézbe téve, imában elkérjük a kegyelmet, attól, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, lehetünk végre – minden más megnevezés helyett – az Örökkévaló áldott országa! Ő, és csak egyedül Ő tud jóra fordítani minden rosszat, ami ért bennünket bűneink miatt sok évszázadon át. És ami ennél még több, megtérő népünk számára megnyitja a menny dicső országát is!

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu