Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. április 12., 00.12

Kik lesznek az örökösök?

2021. április 08., 16.20 Csütörtök / Arad

 „Menj az én testvéreimhez és mondd meg nekik...”

(János ev. 20, 17.)

 

Egy hozzátartozó elvesztése minden esetben trauma a családnak. Annak tagjai hirtelen olyan megoldandó feladatok sora elé kerülnek, amelynek egyike sem tűr halasztást. Gyakran előfordul az a méltatlan helyzet, hogy a halott apa teste még ki sem hűlt, de a testvérek – sógorok és sógornők – már annyira összevesztek azon, hogy kié lesz a víkendház, az autó stb., hogy a temetés részleteit sem tudják megbeszélni egymással. Gyökeresen más helyzetben voltak Jézus halálát, temetését követően családjának tagjai, a tanítványok, és mindazok, akiket őszinte szeretet fűzött hozzá. Földi, anyagi értékek szóba sem kerülhettek, hiszen a kivégző osztag katonái még köntösét is elkobozták, sorsvetéssel jutott egyikük birtokába. Ezzel szemben Jézus nem múlandó anyagi kincseket, hanem felbecsülhetetlen értékű szellemi örökséget hagyott hátra. Aki szívében-lelkében mélyen átélte a nagycsütörtök éjszakájának minden mozzanatát, Jézusnak imában megfogalmazott haláltusáját, majd pedig a nagypéntek megrázó eseményeit, az lélekben eljutott a Golgota csúcsára. Az megértette, hogy a keresztet bűneink miatt nekünk állították fel, de helyettünk Jézusnak vére folyt végig a nekünk ácsolt keresztfán!

Kedves nemzettársaim! Jézus Krisztus embert megmentő küldetéséről már az első bűneset után elhangzott az Örökkévaló ígérete. A próféták hosszú sora ennek a megváltói küldetésnek üzenetét szólták évszázadokon át. Maga Jézus Krisztus is számos alkalommal szólt küldetéséről, de sohasem beszélt haláláról oly módon, hogy azok csak szomorúságot jelentsenek hallgatói számára, mert minden esetben szólt feltámadásáról is! Amikor viszont maga az esemény bekövetkezett, végtelen csalódás lett úrrá tanítványain. Amit Jézus korábban elmondott nekik, letartóztatását követően be is következett. Minden bátor hűségfogadás ellenére, a tanítványok mindannyian – életüket féltve – elmenekültek. Végül a keresztig csupán a legfiatalabb tanítvány, János kísérte el Máriával és néhány nőtanítvánnyal együtt. A temetést követő nap a döbbenet fájdalmával telt el, majd harmadnap kora reggel a magdalai Mária elsőnek érkezett a már üres sírhoz, majd futva vitte a hírt Péternek és Jánosnak: „Üres a sír!” Ezt követően Jézus csodálatos jutalomban részesítette Máriát, hiszen találkozott személyesen a feltámadott Jézussal, aki nyomban egy nemes megbízatást is adott neki: „Menj az én testvéreimhez és mond meg nekik...” Felemelő és magasztos a megszólítás! A világ hatalmas Megváltója, tanítványait, akik két nappal korábban még életüket féltve megfutamodtak, most testvéreinek nevezi! Igen, Isten a szívekbe lát, és akiknek fájt Jézusnak az elvesztése, azoknak keserűségét örömre fordította, és minden rangsorolás nélkül testvéreinek szólította őket. Emberi gondolkodás szerint természetes a „címek kiosztása” olykor még egyházi körökben is jelen van a becsvágy, ezzel szemben Jézus Krisztus a bűntelen meg tudott alázkodni, annyira, hogy két gonosztevő között feszítsék keresztre! Nos, ez emberi ésszel felfoghatatlan nagy áldozat után Istentől olyan dicsőséget nyert, hogy „Jézus nevére minden térd meghajoljon... és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére”. (Filippi 2, 10–11.)

Drága magyar testvéreim! Krisztus keresztje tagadhatatlanul a világtörténelem középpontja! Sajnos, népünk között is vannak olyan emberek, akiknek a húsvét bizonyos „civil ünnep”, örömöt számukra csak az 1-2 szabadnap jelent. A hívő emberek számára viszont Krisztus utolsó földi hete a „nagy” előjelzőt kapja, hiszen a nagyhéten minden esemény a mi megmentésünkért történt! Kimondhatatlan nagy nyereség számunkra, hiszen alapigazság, hogy a szülők értékeit mindig a gyermekeik öröklik. Ez lelki értelemben is valóság, mennyei Atyánk ígérete gyermekei számára: „Isten, előre el is határozta, hogy fiává fogad minket a Jézus Krisztus által...”, (Efézus 1, 5.), majd pedig elhangzik a végrendelkezés: „Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot”. (Máté ev. 25, 34.) Még tart a kegyelem ideje! Ne hagyd ki a lehetőséget! Aki megnyitja szívét a Megváltó előtt, egy csodálatos ország örököse lesz!

 

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu