Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. március 28., 10.34

Komolyan vesszük-e Isten vírus-figyelmeztetését?    

Írta: (onlinejelen)
2020. március 20., 06.00 Péntek

         „Amit pedig nektek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” /Márk ev. 13, 37./

 

A  Mindenható Teremtő Isten, az örök létezésnek egy pontján – amit a Biblia a „Kezdetben” szóval fejez ki – benépesítette a menny csodálatos szellemvilágát, majd pedig megalkotta szeretetének mérhetetlen kiáradásával a teremtés koronáját, az embert. Ahogy a nagy művészi alkotásokat a szerzők igazi belső örömmel szemlélik, Isten is a belőle kiáradó szeretettel vette körül az embert, és saját lényéből adott bele egy olyan részt, amely biztosíthatja a Vele való örökké tartó szeretet-kapcsolatot. Az ideális, felhőtlen boldog kapcsolat romlott meg Isten és az ember között, amikor Sátán bűnre csábította az embert, és áthágta Istennek azt a rendelkezését, amely tulajdonképpen az ember védelmét szolgálta. Nos, amint bekövetkezett a bűnbeesés tragédiája, az első emberpár azonnal észrevette végzetes tévedését, megszólalt lelkiismeretük, és azonnal „bujkálni kezdtek” az Édenkert fái között, hogy ne találkozzanak a Teremtővel, akinek tiltását áthágták. Végül is Sátán elérte gonosz célját, ettől kezdve a „bűn fertőző vírusa” átterjedt minden a férfi akaratából földre született emberre. Bűntelenül, egyedül csak a Szentlélek közreműködése kapcsán földre jött Messiás élt e földön, hogy tiszta, áldozati bárány lehessen megmentésünk érdekében.

Kedves nemzettársaim! Napjainkban a koronavírus rendkívül gyors terjedésétől hangos a földkerekség minden hírközlő szerve. Ennek pusztító hatásától szeretnék megóvni az embereket. Isten egykor óvva intette Kaint is a „bűn vírusától” , mert „életveszélyes”, és gyorsan tovább terjed: „a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik...” (1. Mózes 4, 7.)  Pál apostol a bűn veszélyes voltáról és minden emberre történő átterjedéséről a következőképpen fogalmaz: „Azért, amint egy ember által jött be a bűn a világba, a bűn által pedig a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett...” (Róma 5, 12.) Egyelőre az egészségügyi kutató intézetek megfeszített munkája ellenére sem találták meg a szakemberek a koronavírus elleni védőoltást. Keményen arat a halál minden országban. A fizikai halál akkor visz át egy végzetesen rossz helyzetbe (amit az ige pokolnak nevez), ha előtte nem kértem el Istentől a bűnbocsánat „védőoltását”, amit nem lehet földi patikában megvásárolni. Jézus Krisztus a mennyből hozta el számunkra, és a golgotai kereszt óta gyógyítja a  „bűnbetegségből” szabadulni vágyókat. Erről maga Jézus Krisztus jelentette ki: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (János ev. 3, 36).  Fontos tudomásul venni, hogy Jézus mondatában a hit fontossága mellett az „engedelmeskedik” szónak is kiemelt jelentősége van! Jakab apostol levelében világossá teszi, hogy a „hit cselekedetek nélkül halott”, mert az ördögök is hisznek, és rettegnek, ők ugyanis tudják, hogy Isten csodálatos világából lettek kitaszítva. Ezek után világos, hogy pusztán az Istenhit „ünnepélyes deklarálása” nem elégséges, mert cselekedetek nélkül „súlytalan”, a bűn halálos vírusától nem ment meg!

Drága magyar testvéreim! Vezető személyiségek hangsúlyozzák napok óta, hogy „láthatatlan ellenséggel” állunk szemben. Ez a megállapítás érvényes mind a testünket támadó koronavírusra, mind a lelkünket fertőző bűnre és az annak hátterében levő szellemi hatalmasságra, Sátánra. Fontos tudomásul venni, hogy Jézus Krisztus nem hagyott bennünket tudatlanságban, napjaink tragédiáját, de a még ezután következőket, sőt a még súlyosabbakat is előre jelezte, és ezek betűről-betűre hiánytalanul bekövetkeznek. A Megváltó Jézus Krisztust az Ige által szívükbe fogadók megmenekülnek a kétségbeeséstől, a depressziótól, mert maga  Jézus vigyáz reánk. Szomorú, hogy sokan nem tudják, hogy merre van az „előre”, a megmenekülés útja, mert az információkat nem Istennek számunkra adott vigasztaló igéjében keresik. Biblia nélkül viszont csak azt kapják, amit a napi hírekben a „szemétláda” rájuk zúdít! Ha kezünket, a napi munka mellett összekulcsolva, imádkozásra használjuk, elképzelhetetlenül többet nyerünk, mintha csak az okos telefon gombjainak nyomkodása lenne fő feladatunk. Jézus az utolsó időkről szóló beszédében napjainkat Nóé korához hasonlítja. 120 évig tartott a bárka építése, az ítélet bekövetkezésének figyelmeztető jele. Ez idő alatt kortársaitól sok gúnyos megjegyzést kaphatott: fanatikus, bigott vallásos... De eljött a perc, amikor a kegyelem ideje lejárt, és eleredt az eső, és a bárka ajtaját maga Isten zárta be! Amit pedig Isten bezár, azt ember nem nyithatja ki! Ezért Nóé, a bárka ajtaját, kortársainak kétségbeesett, könyörgő zörgetésére sem nyithatta ki. Ma még tart a kegyelem ideje, Jézus lett számunkra Isten kegyelmi bárkája. Az ajtó még nyitva áll, ma még be lehet lépni rajta, de az idő véges, egyszer lejár. A kívül maradók ott állnak majd végtelen elkeseredéssel, kárvallottan. Vegyük komolyan a koronavírus figyelmeztető üzenetét, és ragadjuk meg Isten csodálatos kegyelmi ajándékát, a Jézus Krisztus vére révén elnyerhető örök életet.

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: davigubiubu / Vasárnap, 2020. március 22., 07.07 Válaszoljál rá!

http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin Online bqc.rjnu.nyugatijelen.com.pok.fc http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

Hozzászólt: ameqaiwqoun / Vasárnap, 2020. március 22., 06.17 Válaszoljál rá!

http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxil afc.huvg.nyugatijelen.com.jcf.gr http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu