Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 19., 14.34

Lesz egy nagy számbavétel!

2020. december 10., 16.23 Csütörtök

„Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól”

(Máté ev. 25, 32.)

 

Isten a történelmi események irányítója. Mielőtt elérkezett volna az isteni időszámítás szerint a Megváltó földre jövetelének történelmi pillanata, az Örökkévaló elküldött egy „előhírnököt” Keresztelő János személyében, akiről édesapja, miután megtelt Szentlélekkel, így prófétált: „Te pedig, kisgyermek a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az Ő útját”! (Lukács ev. 1, 76.)

Különben a gyermek születését bejelentő angyal is rendkívüli bejelentést tett: „Már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel”. Az Ige szerint élete valóban szokatlan eseményekkel volt tele, hiszen „a pusztában élt, egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben” (Lukács ev. 1, 80.) A Jordán folyó mellől elindulva, János a megtérés, a bűnbocsánat és a társadalmi igazságosság üzenetét prédikálta. Hatalmas tömegek hallgatták őt! Az „álszent” farizeusokat keményen bírálta, a hitvalló, bűnbeismerő, őszinte hívőket megkeresztelte. Maga Jézus is nagyon elismerően szólt Keresztelő János földi küldetéséről: „Bizony mondom nektek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál…” (Mt. 11:11.).

Kedves nemzettársaim! A nagy isteni küldött máig érvényes üzenetét Ézsaiás már több száz évvel korábban így fogalmazta meg: „Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!” (Ézsaiás 40, 3–4.) Advent ma azt üzeni számunkra, hogy az Úr – ígérete szerint – újra eljön. Fontos tudomásul venni, hogy aki szívében készül a nagy eseményre, annak lesz boldog találkozása Jézussal! Minden földi örömet meghalad, amikor elhangzik számomra is: jöjj haza gyermekem!

 Vajon, elgondolkozunk-e advent napjaiban, mit jelenthetett advent a mennyben, amikor Isten készült földre küldeni a Fiát? Mit jelenthetett Istennek leüzenni – készítsétek a jászolt, készítsétek a korbácsot, készítsétek a keresztet, küldöm a Fiamat?! És mit jelenthetett advent a pokolban? Ott is felhangzott a mozgósító kiáltás: jaj, jön Jézus! Az Ördög mindent megtett, hogy elszakítsa az embereket Jézustól, Elültesse a szeretetlenséget, magyar és magyar között! Eljutottál már odáig, hogy megértsd: Jézus érted és értem jött?

Drága magyar testvéreim! Mit kellene tenni, hogy igazi karácsonyunk legyen? Rajtunk is múlik, hogy ne csak egy napra, hanem egy életre legyen karácsonyunk! Szívünk ajtaját csak mi nyithatjuk meg Jézus előtt!  Térképezzük fel belső világunkat: ott vannak a völgyek, ahol a szeretet hiányzik. Szorosan mellette a hegyek, ahol sok van a gyűlöletből. Kedves testvéreim, a világ jelenlegi képe, a szemünk előtt beteljesedő prófétai előrejelzések azt mutatják, hogy az Úrnak megígért második eljövetele egyre közeledik. Kívánom, hogy a 2020-as advent legyen magyar népünk számára az ébredés ideje, hiszen lesz egy örök nagy számbavétel, és ne álljunk majd az ajtón kívül, könnyes szemmel, kárvallottan!

 

Bátkai Sándor

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu