Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2022. január 23., 11.03
Megemlékezések Tordán és Kolozsváron

Ma van a vallásszabadság ünnepe

Írta: Balta János
2022. január 13., 06.00 Csütörtök / Arad

„A vallásszabadság – más kifejezéssel szabad vallásgyakorlás – azt az alapvető emberi jogot jelenti, mely szerint az embereknek nemcsak megengedett a hitük szerinti vallásgyakorlása, hanem ezek hirdetését is szabadon gyakorolhatják (amennyiben az mások személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti). Tágabb értelemben a vallások és bizonyos (a fenti alapvető emberi jogokat tiszteletben tartó) világnézetek (beleértve akár az ateizmust is) egyformán hirdethető, képviselhető és az állam szempontjából egyforma elbírálásban részesülő, főként megengedő állapotát értik. A Vallásszabadság világnapját január 13-án ünneplik. 1568-ban január 6. és 13. között zajlott tordai országgyűlés, amelyen a világon először foglalták törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot” (Wikipedia)

 

A jeles alkalomból ma a tordai unitárius templomban 11 órakor istentisztet tartanak. Szolgálatvégző: Csete Árpád (lelkész, Homoródalmási Unitárius Egyházközség, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnöke).

Énekvezér: Simándi Teréz (Torockói Unitárius Egyházközség).

A tordai országgyűlés 1568-as vallásügyi határozatát felolvassa Nagy Norbert (IV. éves teológiai hallgató, Protestáns Teológiai Intézet).

Népdalt énekel Gorzó Boglárka.

Köszöntőbeszédek: Józsa István Lajos (lelkész, Tordai Unitárius Egyházközség), Potápi Árpád János (államtitkár, Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága), dr. Kolumbán Vilmos József (rektor, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet), Kovács István (püspök, Magyar Unitárius Egyház).

A záróének és a himnusz után átvonulás a vallásszabadság emlékművéhez,

köszöntőbeszédet mond dr. Sándor Krisztina főgondnok (Magyar Unitárius Egyház). Koszorúzás, záróének.

 

*

Kolozsváron a belvárosi unitárius templomban 18 órától istentisztelet.

Szolgálatvégző: ft. Bálint Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök.

Énekvezér: Kiss Erika (Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség).

A tordai országgyűlés 1568-as vallásügyi határozatát felolvassa: Nagy Norbert (IV. éves teológiai hallgató, Protestáns Teológiai Intézet).

Következik a János Zsigmond Unitárius Kollégium Péterffy Gyula kórusának fellépése, vezényel Ördög Ödön karnagy.

Köszöntőbeszédek: Kovács István püspök (Magyar Unitárius Egyház),

Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője (Magyarország), Farkas Emőd főgondnok (Magyar Unitárius Egyház), Szombatfalvi Csongor unitárius lelkész (Désfalva), Rácz Norbert Zsolt főjegyző, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze.

Küküllő-menti népdalt énekel Loghin Anett, a János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja, verset mond Román Eszter színművész (Reményik Sándor Torony). A záróének és a himnusz elhangzása után átvonulás Dávid Ferenc szobrához, ahol imát mond Lőrinczi Lajos közügyigazgató (Magyar Unitárius Egyház). Koszorúzás, záróének.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu