Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 06.15
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Meghívó egy csodálatos országba!

2021. november 04., 16.03 Csütörtök / Arad

Jézus bejelenti: „Elközelített az Istennek országa”. (Mk. 1, 15.)

 

Halottak napja közelében gyakrabban gondolunk a földi élet véges voltára. Elhunyt rokonainkra, szeretteinkre emlékezünk, megelevenednek előttünk mozdulataik, kedves szavaik, cselekedeteik. Emlékeinkben tehát tovább élnek. Olykor felmerül a kérdés: tudunk-e valamit további sorsukról? Mi történik az emberrel, miután kilép a halál kapuján e földi valóságból? Amit fizikai szemünkkel is érzékelhetünk az, hogy a test anyagi tömege felbomlik, és lassan porrá lesz. Isten igéje viszont megbízhatóan tudósít bennünket arról, hogy létezésünk tovább folyik egy másik valóságban. Mindenki „túléli” fizikai testét, mert a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta! (Préd. 12, 7.). Jézus Krisztus a kereszten függő latornak egyértelműen megígéri: „Ma velem leszel a paradicsomban!” Tudjuk, hogy Isten Fia – akinek vére mindenkiért folyt – nem akarta őt hamis ígérettel megtéveszteni, „átverni”! Az elhunytakra emlékezve, arról is szólni kell: Jézus világossá tette, hogy Ő az egyedüli út az Atyához! Sohasem utasította tanítványait, hogy a temetőben nyugvó szeretteik üdvössége érdekében tisztítótüzet, vagy elhunyt szentek segítségét kérjék!

Kedves nemzettársaim! A halál témája sok ember számára tabutéma, mert a „ma kultúráját” éljük. Ma legyen számomra minden jó! Nem számolunk azzal, hogy e testből át kell lépnünk egy másik létformába. Erről Isten igéje a „napnál világosabban” szól: „Mert elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet következzék”! (Zsid. 9, 27.). Az igének ez a mondata egyértelműen kizárja a halál utáni változtatás lehetőségét! Az üdvösség megszerzésére Jézus ezen a földön hív bennünket, és nem a halottakhoz szólt, amikor elhangzott hívása: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve” (Máté 11, 28.). Az emberek a halálban az ismeretlentől, a bizonytalantól félnek. A hívő ember számára a halál nem borzalom, hanem boldog találkozás Megváltójával. Ezért szól az Ige boldog halottakról: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg….”! (Jel. 14, 13.). Jézus azonban nem akar bennünket tudatlanságban hagyni, amikor világosan szól a pokol létezéséről, amelyről azt mondja, hogy az Ördögnek és az ő gonosz angyalainak készíttetett. Ez valóban olyan borzalmas hely, hogy hajlandó volt életét is áldozni azért, hogy megmentsen bennünket a pokol borzalmaitól! Ezért Jézus Krisztus legfontosabb üzenete Isten országa eljövetelének bejelentése volt. Olyan ország, amelyben Isten uralma tökéletesen megvalósul, olyan ország, ahol a Szeretet Istenének folytonos jelenléte biztosítja a határtalan, örök boldogságot.

Drága magyar testvéreim, fontos tudomásul venni, hogy a gonosz e földhöz ragadt gondolkodással meg tud kötözni és gátolni az Isten országába való belépésben. Az akadályok között mind anyagi, mind erkölcsi természetű gondok egyaránt jelen vannak. Az anyagiak birtoklásának a vágya minden kor embere számára nagy kísértés volt. Egy kínai bölcselő (Lin Ju Tang) mondta: az amerikai és az európai ember abban hasonlít egymáshoz, hogy egy istent imád. Ez az isten kicsi, lapos és kerek: közönséges fémből: ezüstből, vagy aranyból készül, és úgy hívják, hogy pénz! Jézus elmondja a gazdag ifjúnak az örök élet elnyerésének sajátos útját: „Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyországban; és jer, kövess engem.” (Lk. 18, 22.). Jézus nem azt akarta ezzel mondani, hogy a hívő „kemény” nélkülözések között éljen, nem az anyagiak birtoklása volt az igazi gond, hanem az, hogy nagyobb értéket jelentett számára e múlandó földi, mint az örökkévaló. Ezért mondja Jézus: „Nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!” (Mk. 10, 23.). Az erkölcsi „félrecsúszás” napjainkban egyre fokozottabban jelentkezik! Mit érnek a modern, kudarcot hozó eszmék? Istentől nyert értékeinket ne adjuk oda múlandó „maszlagokért”.

Fontos igazságot mond el Pál apostol az athéni Areopagoszon: Isten határozta meg az ember életének idejét, életterének földrajzi helyét. Így tehát, emberi létünk egy földi országon át halad az örökkévaló partok fele. Isten a gyönyörű Kárpát-medencében adott népünknek hazát, de sajnos, a folytonos egymásnak feszülés történelmi tragédiák sorát hozta. Mint „bomlott kéve hullunk szét”! A „bal, romboló erői” ma is igen tevékenyek, még, ha új nevek is megjelennek a politika színpadán! Minek kell még történnie, hogy hitelt adjunk az Ige szavainak? Istent nem lehet megcsúfolni, a számonkérés nem marad el!

Jézus minden ember számára saját vérén vásárolt országot kínál.  A mennyország kapuját magyar népünk számára is megnyitotta a Golgotán. Váratlan halálesetek, tragikus emberi sorsok naponként bizonyítják, hogy bármikor megérkezhet a „nagy behívó”, amikor el kell hagyni e földi létet. A mennybe lépni viszont nem lehetetlen, mert „akié a Fiú, azé az élet”!  Fogadjuk el Tőle az örök élet ajándékát!

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu