Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 07., 04.43
Isten kiválasztottja, Ft. Pántya Elemér ezüstmisés

Mérföldkő, ahonnan nem lehet visszafordulni

Írta: Balta János
2008. június 20., 14.15 Péntek / Arad

Csütörtökön az ezüstszínű szalagokkal, virágokkal gazdagon feldíszített, zsúfolásig megtelt kisjenői katolikus templomban celebrálta ezüstmiséjét ft. Pántya Elemér plébános.

A msgr. Böcskei László általános helynök és ft. Király Árpád marosi főesperes jelenlétében, több mint 30 pap és egyházi méltóság részvételével megtartott ünnepélyes szertartáson ott volt a megye vezetősége is. A 7 tagú ifjúsági csoport verses köszöntőjét követően, ünnepi szentbeszédében ft. Czirják Árpád prelátus az 50 éves, pappá szentelésének 25., kisjenői szolgálatának 11. évfordulóját ünneplő plébános munkával teli, súlyos betegséggel is útjelzett életét a 11., a 25., illetve az 50. zsoltár idézésével példázta. Az áldozatos szolgálat 1983. június 19-én, pünkösdvasárnap vette kezdetét, amikor Nt. és Ft. dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek pappá szentelte. Azóta közösségének a vezéregyénisége volt, Isten kiválasztottja, ami a súlyos betegségén is megmutatkozott. Mert Isten csak a hozzá legközelebb állókat részesíti abban a kegyelemben, hogy megismerteti őket a fia, Jézus által elviselt fájdalmakkal. Hogy valóban Isten kiválasztottja, bizonyítja a súlyos betegségből való felgyógyulása is, hiszen Isten további feladatokkal kívánja megbízni. E megbízatáshoz lelki erőt, kitartást, Isten áldását kívánta számára. A továbbiakban Cioban Dan nagyszintyei görög katolikus plébános méltatta román nyelvű magvas beszédben Elemér atya munkáját.

Az egyháziak után a jelen lévő világiak is szót kértek, először Mosoni János gondnok, majd Horváth Levente alprefektus, Iosif Matula megyei tanácselnök, Bognár Levente aradi alpolgármester, Király András megyei RMDSZ-elnök, parlamenti képviselő, illetve Gheorghe Burdan újraválasztott kisjenői polgármester méltatta az ünnepelt közösségépítő munkáját, önzetlen szolgálatát. A polgármester részéről megható gesztus volt, amikor a beszédét követően odament Király Andráshoz és Bognár Leventéhez, hogy megcsókolja őket. Közben a hívek hatalmas, piros szegfűvel díszített kosarát is átadták ünnepi köszöntő kíséretében, majd Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg járult a szószékhez, ahonnan meleg hangon méltatta őseinek a ragaszkodását a kisjenői hívekhez, a helybeli templomhoz, a család egykori erdejében épült, László nagybátyja emlékére emelt Szent László Kápolnához, amelyiket siralmas állapotban talált néhány évvel ezelőtt. Isten azonban iderendelte Elemér atyát, aki emberfeletti munkával, kitartással a kápolnát kiragadta a vadonból a kultúra, az egyház számára. E jeles napon Habsburg Ottó nagybátyjának a szívélyes üdvözlete mellett egy díszes könyvet, továbbá a II. János-Pál pápától kapott olvasót hozta ft. Pántya Elemérnek, amit nagy szeretettel át is adott.

Az ünnepelt meghatódva, el-elcsukló hangon mondott köszönetet a jókívánságokért, a vikáriusnak, a főesperesnek, a paptestvéreknek a szolgálatért, az édesanyjának, amiért imáival állandóan segítette a munkában, főképpen azonban Istennek. Egyrészt, amiért mellé rendelte Lengyel Csillát, akinek a gondoskodása nélkül talán fel sem gyógyult volna, de főképp a mindennapos küzdelemben, szolgálatban tanúsított támogatásért, amikor Isten megmutatta neki az utat, megtanította, hogyan lehet szeretni a rosszakaróinkat is. Az ezüstmise célja nem a dicséretek begyűjtése, hanem a munka számvetése volt. Egy mérföldkő, ahonnan nem lehet visszafordulni, tovább kell követni Istent az általa kiszabott úton.

Az ünnepélyes szertartást követően a híveket szeretetvendégségen, a meghívottakat az ifjúsági ház nagytermében vacsorán látták vendégül.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu