Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. szeptember 18., 02.17
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Mérhetetlen büszkeség!

2021. június 10., 16.10 Csütörtök / Arad

„Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki megalázza magát, felmagasztaltatik” (Lukács 23, 12.)

 

Az emberiség történelmében, minden nép életében megtalálhatók a sikereket bemutató hullámhegyek, ugyanakkor a hullámvölgyek is. Fizikai világunk történései mellet a Szentháromság Örök Isten kezünkbe adta a Bibliát, hogy a „kijelentések résein” még a szemünk előtt láthatatlan szellemi világ titkaiba is betekintést nyerjünk. A zsidókhoz írt levélben például a „menny gyöngyszeméről” így szól az Örökkévaló: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!” „Atyjává leszek és Ő Fiammá lesz.” A Teremtő Isten alkotta szellemi lények, akik a menny dicsőségének örömét élvezik, ugyanakkor bizonyos szolgálatokat is betöltenek. „Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsidók 1, 5, 14.) Ez utóbbi mondatrész – örökölni fogják az üdvösséget – reánk, emberekre vonatkozik. Akik tudatosan elfogadják, hogy bűneik miatt a halálos ítélet sorsa vár rájuk, de akik elkérik a kegyelmet, azok megkapják a boldog felszabadítást. A „kegyelmi kérvényt” viszont csak az alázatosak nyújtják be, a felfuvalkodottaktól ez a lépés távol áll. Még az angyali világban is van egy tragikus példa, amelynek hatásai kiterjednek az egész világra. Egy jeles angyalról így fogalmaz az Ige: „Leestél az égről fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre népek legyőzője! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez! De a sírba kell leszállnod a gödör mélyébe” (Ézsaiás 14, 12–15.)

Kedves nemzettársaim! Sátán az ember erejét meghaladó személyiség. Tudja, hogy Isten elleni lázadása miatt felette kimondatott az örökre szóló ítélet, és amíg mozgástere van, minden erejét latba veti, hogy az Örökkévaló Isten munkáját lerontsa. Célja, hogy Isten teremtő munkájának csúcsát, a „teremtés koronáját” az Isten végtelen szeretetéből megalkotott embert a maga oldalára állítsa, szembefordítsa teremtőjével. Bár a mennyből ki lett utasítva, még mindig Isten fölé akarja helyezni trónusát. Meghamisít mindent, amit Isten tesz, azt remélve, hogy elnyerheti a világ imádatát, és ösztönözheti az emberekben az Isten királyságának való ellenállást. Sátán az alapvető forrása minden hamis kultusznak és hamis vallásnak. Sátán minden tőle telhetőt meg fog tenni Isten, és az Őt követők ellen. Sorsa viszont örökre meg van pecsételve: a tüzes és kénköves tóban fogja tölteni az örökkévalóságot (Jelenések 20:10.). „Munkaterülete” ma is az emberi szív, az ember gondolatvilága, és ahol sikert ér el, az nem kerüli el Sátán örök sorsát! Jézus Krisztus keresztáldozatával, ettől a „végtelen rossztól” kívánt bennünket megmenteni!

A büszkeség leggyakrabban a túlméretezett önbecsülésben jelentkezik. A büszke ember gyakran úgy véli, hogy a világ nélküle semmi, és más emberek nem lehetnek teljesek nélküle! Olykor kimondhatatlan mélységekbe süllyed, amikor Isten teremtő rendje ellen lázad, így például az ún. melegbüszkeséggel! A mozgalom alapvetései, hogy a homoszexualitás a heteroszexualitással azonos értékű; hogy az azonos nemű párokat a különnemű párokkal azonos jogok kell, hogy megillessék!

Drága magyar testvéreim! Isten igéje örök útmutatás minden ember számára.  Sámuel könyve megörökíti számunkra Anna tanulságos imáját: „Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen mindentudó Isten az Úr, és a tetteket Ő méri le.” (Sámuel 2, 3.) Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy magyar népünk számos történelmi tragédiájának hátterében a büszkeség is megtalálható. Felelős vezetőink félre tették az isteni igazságokat és belemerültek a büszkeség operettes álomvilágába. Olykor még azok is a Sátán csapdájába estek, akik „hivatásukból eredően” kellett volna képviseljék Isten élő igéjét. Nem ok nélkül került be nemzeti fohászunkba Kölcsey Ferenc valóságot tükröző mondata: „Hajh, de bűneink miatt / Gyúlt harag kebledben, / S elsúlytád villámaidat / Dörgő fellegedben…!”

Kedves testvéreim, kívánom, hogy Isten igéje nyújtson számunkra világos látást, hiszen napjainkban is szemünk előtt zajlik a hatalomért való kérlelhetetlen küzdelem. Van olyan baloldali politikus, aki korábbi minősíthetetlen cselekedetek kapcsán ma is úgy nyilatkozik, hogy „mérhetetlen büszkeség töltötte el…”, amikor ezek történtek. Elfelejtik, hogy Istent nem lehet becsapni szépnek tűnő magyarázatokkal. Vegyük tudomásul, hogy Isten csak az alázatosoknak ad kegyelmet. Ha ezt megértjük, bevalljuk bűneinket, és elkérjük a kegyelmet magyar népünk számára, akkor lesz újra Isten áldotta feltámadás!

 

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu