Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2021. július 29., 00.01

Mi lesz veled Ádám?

2014. január 31., 19.53 Péntek

Isten teremtő szavának engedelmeskedett a világmindenségben levő, mérhetetlen mennyiségű anyag és egy csodálatos, látható színes világ állott elő. A teremtés minden szakasza után elhangzott a kitűnő minősítést jelző megállapítás: „És látta Isten, hogy jó”. Végül pedig Isten teremtő művének csúcspontjaként megalkotta az embert, akivel örömteljes, szeretet-kapcsolatba kívánt lenni  folytonosan, időhatárok nélkül. Az Isten képmására teremtett bűntelen, tiszta szellemi állapotban levő ember még egy rendkívül fontos tulajdonság birtokába jutott azzal, hogy Isten szabad akarattal ruházta fel őt. Az élő növényvilág nem rendelkezik a helyváltoztatás képességével, az állatok nem tudják átlépni a beléjük táplált ösztöneiknek törvényét. Az ember viszont Isten csodálatos szeretetének napsugarában élhetett.

Vannak olyan, a világunk létét befolyásoló titkok, amelyeket földi létünkben sohasem fogunk megismerni. Ilyen a bűn eredetének kérdése is. Az Örökkévaló Szent Isten csodálatos világában hogyan történhetett meg, hogy a jeles angyalfejedelem, Lucifer szembe szállhatott teremtőjével!? A végzetes bukásba süllyedt angyal ezek után halálos veszélyt jelentett a szabad akarattal rendelkező ember számára. Nos, Istennek a veszélyre figyelmeztető szava ellenére az ember a bűn halálos átkát vonta magára, amikor a gonosz sugallatára evett a tiltott fa gyümölcséből. A bűnbeeséssel elvesztette a legnagyobbat: halhatatlanságát. Attól a pillanattól kezdve számára az őt körülvevő csodálatos teremtett világ idő alá rekesztett múlandósággá vált. Ezért mondja az ige Máté ev. 16, 26-ban: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” Ha elveszíti az örök élet lehetőségét, mindent elveszített, mert e világon nincs olyan érték, ami összehasonlítható lenne azzal az emberi szavakkal leírhatatlan csodálatos, örök boldogsággal, amit Isten az övéi számára készített. Nos, Isten az ember üdvösségét, boldog halhatatlanságát úgy vásárolta vissza a Sátánnak, a bűn urának hatalmából, hogy egyetlen Fiának, Jézus Krisztusnak életével fizetett értünk. Aki folyamatosan közömbös, vagy elutasító az evangéliummal szemben, annak előbb utóbb megkeményedik a szíve. Isten azonban nem töri be szívének ajtaját. Büntetése éppen az lesz, hogy később nem fogja tudni áttörni a megkeményedés falát, elvétetik tőle a megtérés lehetősége. Innen egyenes út vezet a kárhozatba. Isten, igéjében sürgetően mondja minden ember számára: időd lejár, és nem tudod, melyik percben kell megállj a Mindenség Ura előtt. Ma, ha az Ő szavát hallod, meg ne keményítsd szívedet!

Drága magyar nemzettársaim! Ma nekünk szól a kérdés: mi lesz veled mai „magyar Ádám”, aki sokszor nem érzed, nem látod a dolgaid mögött rejlő veszélyt? Az emberek milliói sodródnak a pusztító kárhozat fele. Isten tiltó korlátait félredöntve nyög az ember bűnei következményének súlya alatt. Szívszomorító látni a napi híradóban, hogy a földi hatalomért folyó vérre menő küzdelemben milyen mélyre süllyed az anyaországi magyar népünk erkölcsi színvonala. Kiábrándító! Figyelem: az üdvösség az ember életében vagy elkezdődik itt e földön, vagy nem kezdődik el sohasem. A halál mezsgyéjének átlépése után az folytatódik, amit itt e földön elkezdett az ember, „mert amerre dől, a fa ott marad”. Aki itt a gonosz hatalmában volt, azt ott is a Sötétség Ura fogja várni. Aki itt a Megváltót szívébe fogadta, azt Jézus várja azzal a boldogító hívogatással: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta.” (Mt. 25, 34). Kedves magyar testvéreim, tegyük meg a döntő nagy lépést, hogy forduljunk Isten fele, és akkor Mécs László, a jeles magyar premontrei szerzetes-költőnek verséből vett idézet  első része lesz érvényes számunkra is, jelen időre alkalmazva: a „teremtés koronája” lehetünk most e végidők fele rohanó 21. században.

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu