Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. április 12., 01.48

Mi van a látszat mögött?

2021. március 25., 17.02 Csütörtök

„A főpapok és írástudók keresték a módját, hogyan fogják el és öljék meg Őt” (Márk 14, 1.)

 

Nagy döbbenettel, de ugyanakkor mélységes együttérzéssel halljuk, hogy számos kedves ismerősünk lépett át az örökkévaló túlsó partra a közelmúltban. Bár tudatában vagyunk annak, hogy életünk véges, mert a bűn miatt a halál belépett világunkba, ennek ellenére a szeretteinktől, kedves ismerőseinktől való elválás mindig fájdalmas. Különös erővel jelentkezik ott, ahol az emberi biztonságot nyújtó szeretett családtag elvesztésének súlyát kell elviselni. A karantén, az elzártság miatt az embereken a kiégés, a fásultság jelei tapasztalhatók. Fokozza a bizonytalanság érzetét bennünk, hogy nem látjuk az „alagút végét”. Az aggódás, a stressz napjaink része lett. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú az Istenhit kérdése az aggodalom leküzdésére, amelyről maga Jézus Krisztus szólt, hiszen az aggodalom sohasem old meg semmit. Nincs olyan helyzet, amit az aggodalommal tovább ne lehetne súlyosbítani. Nem alkalmazható gyógyszerként. Csupán egy célt szolgál: tovább ront a helyzeten!

Kedves nemzettársaim! Tekintettel arra, hogy az embert minden korban jellemezte az aggódás, Jézus Krisztus egyik nagy fontosságú beszédében elmondja az aggódásmentes élet titkát: „Hanem keressétek először Isten országát és annak igazságátés ezek mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté ev. 6, 33.)

Jézus beszél például az ég madarairól, és kiemeli, hogy ezek nem vetnek, nem aratnak... „mennyei Atyátok mégis eltartja őket”. Ezután egy nagyon bátorító fontos mondat következik: „Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk”? (Máté ev. 6, 26.) Itt újra a hit kérdésének fontossága kerül előtérbe: a mennyei Atya számára a világmindenség leszeretettebb lénye az egyszülött Fiú, Jézus Krisztus! Ha valaki az Ő személyére való tekintettel elkéri a kegyelmet, akkor az Atya őt is fiává fogadja, és mérhetetlen szeretetével veszi körül. Jézus pedig megígérte az Őt szívükbe fogadóknak, hogy velük marad minden napon a világ végezetéig! Tudomásul kell vennünk, hogy a hívő ember is e bűnnel terhelt múlandó világban él, ahol az örökre kegyvesztett Sátán tombol. Mindenkit megpróbál Isten ellen fordítani, bűnre csábítani. Célja, hogy az embert is magával rántsa a kárhozatba. Sátán ereje meghaladja az emberi erőt. Telezsúfolja életünket minden haszontalan dologgal, ezért hangzik el gyakran az időhiányra való hivatkozás! A megoldás, segítségül hívni Jézust, akitől a Sátán menekül, ahogy az Ige fogalmaz: „De álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek” (Jakab 4, 7.)

Drága magyar testvéreim! Isten boldog, örök életre teremtette az embert. Sátán csellel becsapta az embert és bűnre csábította. A bűnre viszont kimondatott a halálos ítélet. Miután Jézus három és fél év alatt gyógyított, minden jót cselekedett, és tanítványokat képezett ki az evangélium örömüzenetének továbbadására, elérkezett megváltói munkájának utolsó hetéhez. Következett a jeruzsálemi bevonulás. Ekkor egyesek arra gondoltak, hogy Ő királyként most átveszi a hatalmat, és mint dicsőséges hadvezér felszabadítja az országot a római uralom alól. A nép ujjongó örömmel kiáltotta: „Hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak nevében”! De volt egy másik csapat is: a főpapokban forrt a gyűlölet, és keresték a módját, hogy elfogják Őt, és kivégezzék. Az események tovább pörögnek. Jézus elmegy Betániába a leprás Simon házához, ahol egy asszony drága nárduskenetet önt fejére. Megérezte lelkében, hogy Jézus érte is vállalja a halált, tenni akart valamit érte! Egyesek – különösen Júdás – megharagudtak az asszonyra, mondván, hogy az esemény egyszerűen tékozlás. Jézus viszont megvédte őt, mert tudta, hogy a hangzatos dicsőítés után megtörténik majd a fordulat, és elhangzik a „feszítsd meg” is. Az asszony áldozatos tette Jézus jövendő temetésére vonatkozó cselekedet volt. Jézus „meg is védte őt”, és elhangzott egy örökre emlékezetes mondat: „Megtette, ami tőle telt”! Kedves magyar testvéreim, adja Isten, hogy amikor átlépünk a túlsó partra, Jézus rólunk is megelégedéssel jelentse ki: elvégezted a reád bízott munkát, megkapod jutalmadat, foglald el a néked készített helyet a menny örök dicsőségében!

 

Bátkai Sándor

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu