Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. június 02., 15.45

Mi van, ha mégis igaz…?

2020. február 06., 15.16 Csütörtök

„Én az Atyától jöttem… és az Atyához megyek vissza!” /János ev. 16, 28./

 

Amikor a teremtés hajnalán elhangzott a „képünkre és hasonlatosságunkra” kijelentés, abban benne volt, hogy az Örökkévaló ellátta az embert a gondolkodás, az értékítélet képességével. Fontos azonban tudomásul venni: Isten a maga hatáskörébe tartotta meg, hogy az élet történései közül mit utal a jó és mit a rossz-gonosz dolgok kategóriájába. Ezért tiltotta el az embert a jó és gonosz tudásának fájától. Ennek ellenére megadta az embernek a szabad döntés jogát. Sajnos az ember a kígyóra hallgató rossz döntésével elvesztette közvetlen függését a szerető, Teremtő Istenétől. Ettől kezdve minden történelmi korban, de különösen napjainkban fokozottan észlelhető az erkölcsi zuhanás szinte megállíthatatlan volta. A hitehagyást, sőt a Teremtő Istennel való nyílt szembefordulást is gyakran tapasztaljuk a társadalom minden rétegében. Az puszta önámítás, hogy az ember gyakran keres „maga gyártotta” okot tetteire, gondolkodására. Amit Isten bűnnek nyilvánít, azt ember meg nem tudja változtatni.

Kedves nemzettársaim! A napokban olvastunk kedves napilapunkban egy olyan cikket, amelynek „Pokol” volt a címe. A szerző (Ujj János) egy baloldali ateista filozófus kommentárját idézte a keresztény hitvilágról. Szavaiból kiderült, hogy az illető filozófus a „sötétség” bátor, szókimondó képviselője, aki nyíltan kiáll a pokol „színes” társasága mellett! A Szentírásban számos olyan emberről olvasunk, akik démoni erők hatalmától megszállva döbbenetes cselekedeteket hajtottak végre. De a történelmi évszázadok során emberek millióinak életét kioltó véreskezű diktátorokról is tudunk. Egy alkalommal Jézus közeli megáldoztatásáról beszélt, egyik tanítványa – Péter – mestere védelmében úgy fogalmazott: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” Jézus Péterhez fordulva nyomban válaszolt: „Távozz tőlem Sátán…” Nyilvánvaló, hogy Péter mondata Sátán sugalmazására hangzott el, mert ezzel is az isteni megmentő tervet próbálta akadályozni. Péter később megtérve kegyelmet nyert az Úrtól, akinek hitvalló apostola lett. De egyértelmű, hogy Sátán is embereken keresztül dolgozik és nem „személyválogató”, igyekszik mindenkit megközelíteni. Szomorú, hogy az évszázadok során még bizonyos egyházi körök is vérrel szennyezték be kezüket. Napjainkban is tapasztalunk hasonló jelenséget, amikor a kulturáltságára büszke Nyugat egyes országaiban Isten örök-tiszta Igéjének hátat fordítva tombol az igazhívők üldözése. Sátán nem ateista, ő tudja, hogy egy csodálatos mennyei világból lett örökre kitaszítva. Istentagadásra csak az általa megtévesztett emberek képesek. Ezek felé hangzik majd Jézus Krisztus szava a nagy végelszámolásnál: „Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült”. /Máté 25, 41./

Drága magyar testvéreim! Gyakran hangzik el a jól ismert mondat: „Nem jött onnan vissza még senki” utalva a földi halál utáni állapotból való visszatérésre. Nos, szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy Jézus Krisztus olyan örökkévaló történelmi személyiség, akit Izraelben sok ezer ember látott, hallotta tanítását, élvezte testi-lelki gyógyításait, saját szemükkel látták kivégzését a golgotai kereszten, majd találkoztak vele feltámadása után! Ő tehát a valós, emberi szemmel láthatatlan mennyei világból érkezett hozzánk, és hitelesen számolt be arról a csodálatos mennyei világról, amit a Benne hívők számára készít. De örök tanulságként elmondta a gazdag és Lázár történetét, amelyben valós és döbbenetes igazságokat mond el a „túlsó partról”! Lázárt az angyalok vitték a nyugalom helyére „Ábrahám kebelére”, miután e földön lecsukódott szeme. A gazdag is meghalt, és felnyitotta szemeit a pokolban kínok között gyötrődve…(Lukács ev. 16, 22–23.)  Nos, ezek után jogos a címben szereplő kérdés: „Mi van, ha mégis igaz, hogy van pokol és van mennyország? A földi élet Isten szempontjából mindig kényszer nélküli élet, az ember szabadon dönthet örök sorsáról! A megdöbbentő valóság csak a túlsó parton lesz igazán fájdalmas! De van egy jó hír is: értünk állt a Golgotán Jézus keresztje! Az üdvösség ajtaja a mi magyar népünk számára is nyitva áll! Ennek az örömüzenetnek jó hírét szólja Sipos Márk szegedi lelkipásztor az arad-belvárosi magyar baptista gyülekezetben február 14–15–16-án, amely alkalmakra szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu