Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 05.06
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Milyen jövőt sejtet a zűrzavaros jelen?

2021. november 25., 15.30 Csütörtök / Arad

„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”

(Lukács ev. 21, 33.)

 

Politikai elemzők jelentős része borúlátással ítéli meg a közeli és a távoli jövőt egyaránt. A több évvel ezelőtt elkezdődött migrációs-válság mellett világunkra zúdult – immár lassan két éve – ez a sok gondot, keserűséget okozó vírusáradat is. A gazdasági „mélyrepülésen” túl, jelen vannak a természeti katasztrófák. Most pedig a népvándorlás kapcsán egy lehetséges fegyveres konfliktus veszélye is fenyeget. Ha visszapillantunk néhány évtizedre, láthatjuk, hogy a kommunista ideológiának nem sikerült egy teljesen ateista, istentelen társadalmat létrehozni. Ezzel szemben, az emberi álmok világa, a „boldog nyugat” Európától Amerikáig Sátán sikereinek munkaterülete lett! A fogyasztói társadalom is, amely létrehozta a „vásárolj, és hamar dobd el” kultúrát a rombolás fele halad. Világosan látjuk azt is, hogyan akarják a kereszténységet háttérbe szorítani, gyermekeinket megrontani. Németországban rövidesen már nem a harangszó hívja az embereket imára. Köln vezetése például bejelentette október 7-én, hogy a hónap közepétől müezzinek hívhatják az „igazhívőket” imára a városi mecsetekben. Mindezek tudatában valóságos a megállapítás, hogy a jelen helyzet csak előszele annak, ami még ezután következik. A bibliai jövendöléseket nem ismerő ember látva a jelen fokozódó tragédiáit, egyre nagyobb pszichikai, depressziós nyomás alá kerül. Ez már egyenes út a Sátán börtönébe, ahonnan szabadulni csak Isten segítségével lehet!

Kedves nemzettársaim! Az Örökkévaló egy időben látja a világmindenség történéseit, a kezdetektől a földi világ végéig. Kis hasonlattal élve, ha az ember kezében tart egy kinyitott filmszalagot, kockáin szinte egy időben szemlélheti, könnyen láthatja az elsőt és az utolsót is. A szeretet Istene végtelen szomorúsággal vette tudomásul az Édenben, hogy az ember hátat fordított neki, és a Luciferből Sátánná vált, bukott angyal rabszolgája lett. Szerető szíve keserű fájdalommal tekintett embergyermekének becsapott, lecsúszott voltára, és azonnal a megmentés útját kereste. Ennek érzékeltetésére álljon előttünk az emberi életből vett kicsiny példa: boldog, szerelemből fakadó házasságkötés után megérkezik a családba a nagyon várt aranyos kisgyermek. Telnek a napok, a család szemefénye már hároméves. Kemény, hideg téli este van, ők hármasban vacsoráznak. A szülők egymás kezéből veszik át a gyermeket, puszilgatják, dédelgetik. Az édesanya odalép, hogy előkészítse a gyermekágyat lefekvésre, az apuka telefonja megcsörren, beszélgetésbe kezd, s közben a család kedvenc kutyája kioson a kissé megnyílt ajtón. Ezt látva a kisgyermek lenge öltözetben kiszalad a kutya után az udvarra, majd tovább az utcára, nem érzékelve a robogó autók veszélyét. A szülők végtelen aggódással futottak a gyermek után, hogy megmentsék a megfázástól és a bekövetkezhető balesettől! Nos, a kis családi történet jól érzékelteti milyen szívet megragadó a szülői mentő szeretet kiáradása. Ezek után egy kis halvány képünk lehet az emberi elme felfogó képességét messze meghaladó Isteni szeretet hőfokáról, amely képes volt saját Fiának életét feláldozni megmentésünk érdekében. Fontos megérteni: Isten jól tudja azt is, hogy a pokol borzalmait nem képes az emberi agy teljes mélységében érzékelni! Nos, hogy ettől a végtelen borzalomtól megmentsen, magára vállalta a fájdalmas kereszthalált Fia, Jézus Krisztus által!

Drága magyar testvéreim! Az Örökkévaló mentő szeretete nem hagyott bennünket tudatlanságban, tájékoztatott minket a bekövetkező események felöl. Jézus Krisztus előrejelzéseiben például ezeket mondta: „Nemzet, nemzet ellen és ország, ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínség lesz, rettenetes dolgok történnek, a népek kétségbe esnek. Tanácstalanságukban, az emberek megdermednek a félelemtől, annak sejtésétől, ami az egész földre vár…” (Lukács ev. 21, 10–11, 25–26.) Napjaink eseményei egyértelműen igazolják Jézus előrejelzéseinek igaz voltát. Fontos azonban tudomásul venni, hogy Jézus Krisztus nem a szomorú depressziósok klubját alakította meg, hanem az egyházat, a bűnből kihívottak gyülekezetét. Minden szava jóindulatú előrejelzés a benne hívők számára, mert így folytatja: „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok”! Kedves magyar testvéreim, általános hasonlattal élve elmondhatjuk, hogy a fájdalom Isten adta lehetőség, figyeljek fel, legyek óvatos, mert szükségem lehet gyógykezelésre. A végzetes veszély elkerülésére Isten szerető karjaiba menekülhetek! Ezt fogalmazza meg kedves énekünk: „Isten hord karjain, ne csüggedj el. Védelme biztató, jöjj, ismerd fel! Hatalmas karjain magához von, nem árthat semmi sem, Ő oltalom”!

 

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu