Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. augusztus 05., 16.07
Rendhagyó virágvasárnapi szentmise Déván

Nem a világégésre, hanem új korszakra készülünk

Írta: Balta János
2020. április 07., 15.26 Kedd

Idén rendhagyó virágvasárnapot éltünk meg, amikor a templomok nyitva álltak ugyan, de a szentmisékbe, az istentiszteletekbe a hívők otthon, az internet vagy a közmédia révén igyekeztek bekapcsolódni. Magam p. Böjte Csaba ferences szerzetesnek a dévai templomban, hívek nélkül megtartott, a YouTube-on közvetített szentmiséjét követtem.

 

Amint Csaba atya szentbeszédében kifejtette, nehéz megszólalni manapság, több mint 2000 év távlatából elmondani, hogyan történt a jeruzsálemi bevonulás, amikor a város kapujában Jézus térdre borulva imádkozott, és nem azt mondta: Ha nem megy, akkor ne erőltessük, hiszen én csodát tettem, kenyeret szaporítottam, habosra prédikáltam a számat. Mennyei atyám, ezeknek nem kell semmi, nem akarják megtanulni a szeretet parancsát, nem akarják megbecsülni egymást, nem akarnak szentek lenni, nem akarnak a Szentháromsághoz felnőni. Jézus nem ezeket mondta, hanem virágvasárnapján, mintha mi sem történt volna, aranyos jókedvvel, szamárháton bevonul Jeruzsálembe. A gyermekek és a fiatalok ujjongnak: hozsánna, Dávid fia, néked! Igen, Jézus szembemegy mindennel, hiszen józan ésszel bujkálnia, menekülnie kellett volna Jeruzsálemből. Ezzel ellentétben fényes nappal, csacsi hátán bevonult Jeruzsálembe, és ő győzött, neki lett igaza.

„A történelem során nagyon sokan elindultak lehetetlen feladatokat megoldani, akikre büszkék vagyunk. Minden szentmisében keresünk egy bajnokot, akire felnézhetünk, akinek a közbenjárását kérhetjük. Ez alkalommal II. János Pál pápát hívjuk, hogy segítsen nekünk imádkozni, a nehézségekkel szembemenni. Nemcsak azért választottuk II. János Pál pápát, mert most volt a halálának az évfordulója, hanem azért is, mert 1985-ben, amikor Európa és az egész világ ketté volt szakadva a Vasfüggöny, a keleti blokk és a nyugati szövetségesek között, és mindenki fegyverkezett, ezerszám készítették a nagyobbnál nagyobb bombákat, mindenféle pusztító eszközt a hidegháború kellős közepén, II. János Pál pápa írt egy levelet a világ ifjúságához, meghívta őket Rómába. El is jött több mint 200 ezer fiatal 70 országból. A keleti blokkból, Lengyelországból is sokan eljöttek. Én akkoriban Gyulafehérváron kispap voltam, minket nem engedtek, de tudtommal egy kis romániai delegáció is ott volt, de a legtöbb országból, így Magyarországról is sokan voltak. A 200 ezer fiatal megtöltötte a római Szent Péter teret és a reményről, a holnapról imádkozott, énekelt: Hozsánna, Dávid fia, néked!

Azóta a katolikus egyház minden virágvasárnapon az ifjúságról emlékezik meg, Ferenc pápa is manapság írt egy nagyon szép levelet a fiatalokhoz: II. János Pál pápa virágvasárnapon egy új világ küszöbét lépte át. Mert II. János Pál pápa, mindannyiunk bajnoka azt üzente: Ne féljetek! És ezt mindenkinek elmondta, de maga sem a félelem jegyében indult el bejárni a keresztény világot, közben eljutott Magyarországra, sőt Romániába is, ahol, igaz, csak Bukarestbe engedték, de eljött, mindenkit szeretettel köszöntött. Igen megható volt, hogy idős kora ellenére, ahova megérkezett, ott leborult, és megcsókolta a földet. Nem félelemmel, hanem szeretettel érkezett. Azt gondolom, ebben a koronavírussal veszélyeztetett korszakban is meg kellene tanulnunk Jézus mondatát: Ne féljetek! A Szentírásban állítólag 365-ször szerepel a mondat: Ne féljetek!  Ez volt II. János Pál pápának az egyik jelmondata. Másik jelmondatát is sokszor idéztük: Totus tuos, vagyis önmagát teljesen Szűz Máriának adta, ami jó döntés volt. Szentté is avatta az egyház, mert meg is érdemelte, jó kezekben volt az élete. Természetesen, manapság a fiatalok nehezen értik azt a hidegháborús viszonyt, amikor a III. világháború ott lógott a levegőben, de II. János Pál pápa a Szűzanya nevében és szellemében nekiment a gondokkal terhelt világnak. Én nagyon sokat tanultam e jelmondatokból, hiszen az 1990-es években, amikor elindultunk, gyakran úgy éreztük: a hullámok összecsaptak a fejünk fölött. Leveleket kaptunk a hatóságoktól, a templomokat bezárták, a gyerekeket hazaküldték, katonákat, rendőröket küldtek. Kilátástalan helyzetemben mi mást tehettem volna, mint vettem egy rózsafüzért: Totus tuos, Szűzanya, mindent neked adok! Templomunkat és a gyermekvédelmi központunkat is a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenteltük fel, ezért ünnep előtt is elmondtam: az a Tied, nem az enyém, én csak szolgád vagyok, ezért végigjártam a Rózsafüzért, amit mindenkinek ajánlani tudok. Csak járjuk és mondjuk: Szűzanyám, a Tied vagyok, hiszen János Pál pápa is ezt tette, de maga Jézus is az életét a Szűzanya kezébe helyezte karácsony estéjén, a megszületésekor Mária karjaiban nyugodott. Amikor a keresztről levették, Mária akkor is a karjaiba vette az elhunyt Jézus fejét. Igen is, merjük életünket, jövőnket, szeretteinket, népünket Mária karjaiba helyezni! Nekünk, magyaroknak ez nem esik nehezünkre, hiszen Szent István óta egyfolytában gyakoroljuk. Mert népünk nagyjai ki tudja, hányszor helyezték a Szűzanya kezébe újból és újból sorsukat, a koronájukat és életüket. Nemcsak Szent István, hanem Hunyadi Jánostól kezdve a ’48-as forradalmárokig a zászlajukon hordozták a Szűzanya képét. Mária nevében, Mária karjai között jó helyen vagyunk. II. János Pál pápa is szembe mert menni a nehézségekkel, nem tudta elfogadni, hogy ilyen világ van, ahol a gyűlölet, az ellenségeskedés, a másik lenézése, pocskondiázása a menő. Nemcsak Jézus korában voltak ítélkező emberek, hanem II. János Pál pápa korában is, ezért ő elment más világnézeteket valló országokba is, azokat is megszólította.”

 

Megérett az alma, és a kis szellőtől leesett

„Sokan kérdezik: miért vagyok optimista? Azért, mert érzem: Isten dolgozik, benne van a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus mondja: Atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom, ahogyan a történelmet olvasva látom, hogy Isten belenyúl az emberiség történetébe. Nemcsak az én vagy a te életedbe, hanem az emberiség nagy fazekába is belenyúl a Jóisten. Mert 1989-ben nagyon sokan úgy érezték: csináltunk egy forradalmat, sokan díjat is kaptak ezért, még manapság is kapják érte a nyugdíjat, és nagyon büszkék, hogy ők voltak a forradalmárok. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen megérett az alma, és a kis szellőtől leesett, amivel egy új korszak kezdődött.

Mert a Szentírásban olvasható Dávid király története, ami nagyon megható, mert Saul elől bujkált egy barlangban. Mit ad Isten, Saul is elmegy oda, ahova a király is gyalog jár, ezért bemegy ebbe a barlangba, ahol a király és a katonái bujkáltak. Miközben Saul végezte a dolgát, az egyik katonának az a pajkos ötlete támadt, hogy bökjék meg, hiszen az életünkre tör, és újra Dávid lehet a király. Az viszont azt mondta: nem, ő király marad, míg az ideje ki nem telik!

Egy bojtot azonban mégis levágnak a király köpenyéről, aki dolga végeztével kimegy és a katonáival elvonul. Amikor messze vannak, Dávidék is kijönnek a barlangból, felmásznak egy sziklára, meglobogtatják a zsákmányukat, mondván: Nézd király, itt van a tőled vett zsákmányunk, de nem bántottunk, mert te Izrael földjén király maradsz, amíg az időd ki nem telik. Eljött az idő, amikor újra Dávid lett a király.

Igen, testvéreim, én hiszem, hogy Isten újból és újból hagyja kibontakoztatni azt, ami bennünk van, megvalósítani álmainkat, ha úgy érzi: felnőttünk oda, hogy egy új lépcsőfokra lépjünk, akkor végtelen szelíd jósággal megfogja a könyökünket, és segít arra fellépnünk, mert Istennek tetszik e nyugodt, gyöngéd jelenléte.

1991-ben, közel 30 évvel ezelőtt engem is meghívtak Kárpátaljára, miután sokat olvastam a kommunista országokban zajlott egyházellenességről, így a Szovjetunióban történt drasztikus intézkedésekről, melyek során ott kiirtották a papokat. Több ezer vértanú pap és püspök neve ismeretes, ezért jó lenne egyszer őket is szentté vagy boldoggá avatni. A kommunista tudományos propaganda mindent megtett annak érdekévben, hogy a hitnek az írmagját is kiirtsa. A templomokat államosították, múzeumokat, raktárakat, istállókat hoztak létre bennük, másokat felrobbantottak vagy lebontottak. Nagyszőllősön egy templom az ottjártunkkor már 70 éve raktárként működött. Szerencsére, Gorbacsovval megérkezett a peresztrojka, ezért a kis kő is legurulhatott a hegyről, nekiment az óriásnak, amiből nagy romhalmaz lett, összedőlt. Amikor Márton Áron püspököt vallatták és megkérdezték tőle: miben bízik, hány hadosztálya van a Vatikánnak? Mert a Vörös Hadseregnek ennyi tankhadosztálya van – és mondtak egy hatalmas számot. Márton Áron azonban kitartott a hite mellett, és a rengeteg szovjet tankhadosztály egy hatalmas ócskavasmennyiséggé változott. Amikor Kárpátalján jártunk, a raktárból újra templommá avanzsált épületben miséztek, miután a ferences atyák kitakarították belőle a sok lomot. A templom zsúfolásig megtelt, a pap egy asztaltól misézett. Engem a jelzett körülmények között nagyon meghatott, amikor az Úrfelmutatáskor a pap mondta: „Íme, az Isten báránya”, amire mindenki térdre borult. Akkor értettem meg, milyen csodálatos. Mert 70 év tudományos ateista nevelés után nem a Vatikánból érkeztek különös szerzetes papok, akik a hitről lyukat beszéltek volna az emberek hasába, hanem egyszerűen „megérett az alma, és leesett a fáról”. Egy új korszak kezdődött el, és mondhat bárki bármit, az elmúlt 30 év Kelet-Európában is szép volt. Sok lehetőség, illetve ajtók nyíltak azzal együtt, hogy ennek a korszaknak is megvan a maga sötétsége, árnyoldala, mint mindenhol, amibe az ember belekontárkodik.”

 

Ne féljünk, épül Urunk, Jézus Krisztus országa!

„Úgy érzem, ezen a virágvasárnapon bátran mondhatom: nem a világvégére, hanem egy új korszakra készülünk. Nem valami apokaliptikus összeomlást vizionálunk, hanem a mi Urunk, Jézus Krisztus országa épülésének a kibontakozását, új korszak nyílásának vagyunk a tanúi. Ehhez azonban a szívünkben remény kell, hogy legyen. II. János Pál pápától, magától Jézus Krisztustól származó reményt kell elültetnünk magunkban. Élesztgessük, neveljük, bízzunk a holnapban, bízzunk egymásban, a szeretet világformáló erejében! Biztos, hogy voltak és még lesznek nagypéntekek, mert hozzá tartozik az élethez, de ne a félelem uralkodjon rajtunk! Jézus Krisztus vérrel verejtékezett, és mégis a remény embere volt ott fent, a kereszten is. Húsvét hajnalán nem duzzogott, nem a nehézségek miatt egymásnak eső emberek bűneit vette számba, hanem, Mária Magdolna, gyere, szólj a többieknek: találkozunk Galileában, folytatjuk ott, ahol abbahagytuk!

Testvéreim, ezzel a reménnyel, a bizalommal mutassuk be a legszentebb áldozatot! Jézus Krisztus nem csak szép legenda, ő ebbe a szentmiseáldozatba mindannyiunk örömére, be akar vonulni. Álljunk föl és imádkozzunk az Úrhoz! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában…”

„Urunk, Istenünk, bizalommal megszólítunk, arra kérünk, hogy Ferenc pápának add meg II. János Pál pápa állhatatosságát, lendületét és erejét, hitét, hogy ugyanazzal a világnézettel, erővel vezesse egyházát, népünket! Urunk Istenünk, II. János Pál pápának a bátorságát kérjük magunk számára! Add, hogy mi se féljünk az élet nehézségei, gondjai közepette! Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy mi is magunkat teljesen Szűz Mária karjaiba tehessük! Urunk Istenünk, ahogy II. János Pál pápa korának legnagyobb nehézségeit bátran kézbe vette, és imádságos szeretettel próbálta megoldani, úgy mi is legyünk elég bátrak életünk gondjait, bajait megoldani! Külön szeretettel imádkozunk, II. János Pál pápa közbenjárásával kérjük, hogy mentsd meg világunkat a koronavírus-járványtól. Végezetül halottainkért imádkozunk, számukra örök nyugodalmat kérünk Tőled, ki élsz és uralkodsz, mindörökké ámen!” – zárta a Szűz Mária nevére felszentelt dévai katolikus templomban a hívek nélkül virágvasárnap megtartott szentmiséjét p. Böjte Csaba ferences szerzetes, akinek a bátorságából, a nemzetünkért való kiállásából, áldozatkészségéből mindannyian erőt meríthetünk.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: uyigaic / Kedd, 2020. május 05., 04.13 Válaszoljál rá!

http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin 18 khh.bmmq.nyugatijelen.com.eet.tc http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

Hozzászólt: izerdedobi / Kedd, 2020. május 05., 03.30 Válaszoljál rá!

http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Online Buy Amoxil bqw.iadf.nyugatijelen.com.tcm.wi http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu