Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. február 28., 14.25

Nem úgy kell értelmezni...

2019. szeptember 12., 16.51 Csütörtök / Arad

 „A teljes írás Istentől ihletett...” /2 Tim. 3, 16./

 

    Volt a történelemben egy olyan kivételes alkalom, amikor a Teremtő Isten saját keze írását emberi szem láthatta. Arról a két isteni parancsolatokat tartalmazó kőtábláról van szó, amelyeket Mózes vett át a Sinai-hegyen az Örökkévalótól. Felbecsülhetetlen érték! Sajnos összetört állapotban ottmaradtak a hegy lábánál. Az történt ugyanis, hogy amíg Mózes az Úrral tárgyalt a hegyen, a nép megunva a hosszúnak tűnő várakozást, Áront arra kérte, hogy készítsen nekik saját keze által formált istent, akinek hódoljanak ezután. Erre a célra készségesen hajlandók voltak odaadni arany ékszereiket, amelyekből végül Áron borjúszobrot öntött. A „mű” elkészültét követő napon a nép ünnepelt: áldozatokat mutattak be, majd leültek enni és inni, és folytatódott az esemény általános mulatozással. Ezután történt, hogy Mózes leérkezve a hegyről, látta a nép megvadult állapotát, dühös keserűségében a kőtáblákat ledobva a hegy lábánál összetörte, hiszen a nép méltatlanná vált arra, hogy ilyen csodát lásson. De Jézust is látták írni a farizeusok és írástudók, a templom udvarán, amikor ítélet céljából hozták elé a parázna nőt. Az Örökkévaló számunkra megíratta szolgáival a Bibliát, amit ma kezünkben tarthatunk. De folyamatban van  ugyanakkor az „Élet könyvének” írása is, amely az üdvözültek neveit tartalmazza.

Kedves nemzettársaim! Annak ellenére is, hogy az ember számtalanszor hátat fordított a Teremtő Istennek, az Ő hosszú tűrésének és megmentő szeretetének jele, hogy továbbra is kereste a kapcsolatot az emberrel, küldte üzenetét prófétái által, majd amikor az Isten által meghatározott történelmi idő elérkezett, a Messiás Jézus Krisztus által. Legfontosabb, a Szentírásban is megjelent üzenete: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” (Márk ev. 1, 15.). Nos, miután az evangélium a megmentésre vonatkozóan a legfontosabb üzenet, Sátán legelkeseredettebb küzdelme a megmentés evangéliuma ellen folyik. Harci módszere Éden óta ugyanaz: hiteltelenné tenni Isten szavát. Ma is ezt teszi: arra készteti az embert, hogy Isten szavát, a Biblia hiteles kijelentéseit megkérdőjelezze, átértelmezze! Az első emberpárnak is azt sugalmazta: ha nem úgy értelmezitek a tiltást, ahogy azt Isten mondta, nagy nyereségetek lesz belőle, hiszen olyanok lesztek mint Isten, jónak és rossznak tudói! A „fényes csalás” ma is abban áll, hogy az emberek, sokan – még az ige hivatásosnak mondott képviselői is – átértelmezik, hozzá tesznek, vagy elvesznek az ige egyértelmű üzenetéből.

Drága magyar testvéreim! Jézus, aki olyan nagy árat fizetett értünk (isteni életét tette le!!!)  egy szót sem hallgatott el abból, ami feltétlen szükséges az üdvösséghez, de egy plusz szükségtelen szót sem mondott, ami félrevezető lenne számunkra. Amit maga Jézus és az Ő „egyetemén” képzett tanítványok nem mondtak és nem cselekedtek, azt nekünk sem szabad mondani és cselekedni. De amit ők mondtak és tettek Jézus példája nyomán, azt nekünk is vállalni kell. Ma sokszor hallunk olyanról, hogy az üdvösséges hitélet gyakorlatához szükséges: Jézus és a szombat, Jézus és Mária, Jézus és a szentek... és még sorolhatnánk több olyan dolgot, amit a Megváltó és az Őt követő apostolok sohasem mondtak és nem tettek!! Sőt, Pál apostol a kolossébeli gyülekezetet (ma pedig bennünket) óvva int a látszólag hivatásos emberektől származó átértelmezésektől, amelyek hátterében az őket is megtévesztő Sátán áll: „Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományaihoz, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik.” (Kolossé 2, 8.) Jézus Krisztus a gazdagról és Lázárról szóló példázatában nem gyermekeknek szóló, valótlansággal teletűzdelt mesét mondott, hogy bennünket megtévesszen, hanem az élet kemény és reális igazságát: van mennyország, örök nyugalom és van végtelen keserűség. Mentse meg a mi drága magyar népünket az Örökkévaló Isten attól, hogy a Bibliai igazságok átértelmezésének csapdájába essünk. Egyedül Jézus Krisztus által van üdvösség, aki örök nyugalmat készít a mi számunkra is.

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu