Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. augusztus 12., 21.53

Nincs más út!

2020. július 30., 17.59 Csütörtök / Arad

„Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.”  /1 Mózes 4, 26/

  Az Öröktől fogva létező Isten megteremtette az embert, megáldotta és feladattal bízta meg: „Szaporodjatok, sokasodjatok, tőltsétek be a földet.” Mai, ember alkotta technikai civilizációban élő emberek nem tudjuk igazán felmérni, milyen lehetett az Isten által készített Éden, ahol az ember bűntelen voltában nem érzett semmiben szükséget, gyermeki őszinteség és felhőtlen boldog kapcsolat fűzte Teremtőjéhez. Ezt az „idilli” kapcsolatot rontotta meg végzetesen Isten és az ember között Sátán bűnre csábító munkája. A süllyedés oly hamar mélyült, hogy rövidesen bekövetkezett – Kain révén – az első embergyilkosság. Isten megátkozta Kaint tettéért, de nem büntette őt életvesztéssel, sőt ő maga is bizonyos nemzedék ősatyja lett. Róla, valamint utódairól úgy szól az ige, hogy nem fordultak el a gonoszság útjáról. Ádám családjában később új fiúgyermek született, aki a Sét nevet kapta. Itt viszont az ige létfontosságú tényt örökít meg: „Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét”! Az elszaporodó emberiség története tehát két külön vonalon haladt tovább.

 Kedves nemzettársaim! Isten igéje világosan szól arról, hogy bizonyos keveredés történt az istentelen nemzedék, illetve azok között, akik az Ige megfogalmazása szerint „istenfiak” voltak. A keveredés itt is rossz irányba fordult, amit maga a Teremtő állított meg. A múlt eseményeinek megfejtésére időnként a Szentlélek megvilágosító erejére van szükség, hogy a titkok résein Isten csodálatos világába tekintsünk. Erre utal Istennek az a kijelentése is, hogy: „Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő”. (1 Mózes 6, 1-3) Nos, a kijelentés arra enged következtetni, hogy a halhatatlan keveredett az idő korlátai között élővel. Ezt a gondolatot erősíti meg a Prédikátor könyve is: „A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta”. (Préd. 12,7)

 Drága magyar testvéreim! „Amikor betelt az idő”, eljött e földre az Örökkévaló Isten Fia Jézus Krisztus. Fizikai testet öltött magára, hogy meg tudjon halni értünk a golgotai kereszten. Szellemi, isteni állapotában a fizikai halált nem tudta volna elszenvedni. Nos, Ő, aki az örökkévalóságból jött és minden létező teremtésének megvalósítója, kereszthalálával a mi érdekünkben járt közbe az Atyánál, hogy megmentsen a bűneink miatt reánk váró örök kárhozattól. Figyelem: nem a fizikai haláltól! Földi testünkből egy idő után, ha akarjuk, ha nem, ki kell lépjünk. Ami ezután következik, az örökkévaló a lényeges! Ő „ferdítés” nélkül elmondta, hogy van boldog örök élet, és van szomorú kárhozat! A kaini, illetve séti két ellentétes irányú út továbbra is fennáll. Jézus szavai szerint: „tágas az a kapu és széles az út, amely a veszedelembe visz és sokan vannak, akik azon járnak, – valamint – szoros az a kapu és keskeny az út, amely az életre visz és kevesen vannak, akik rátalálnak”! Nincs más út a mennybe! Adja Isten, hogy időben rátaláljunk!

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu