Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. július 31., 02.29

Nők világ-imanapja 2014 Egyiptomért

2014. február 27., 16.05 Csütörtök / Temes

Temesváron is hagyománya van ennek a szép alkalomnak. Idén március 7-én, pénteken 17 órai kezdettel a Temesvár-belvárosi református templomba (Mária Tér) hívjuk és várjuk az imádkozni vágyókat. 

A 2014-es év imanap anyagát az egyiptomi keresztyén nők állították össze. A világ hívő asszonyai ezen a napon az Egyiptomban élő – hitükért sokszor életükkel áldozó – keresztyének ügyét viszik imáikban Isten elé. Ők csak titokban, magánházakban vagy rejtett barlangtemplomokban gyülekezhetnek és imádkozhatnak.

Az 1989-es Temesvári Forradalom 25. évében adjunk hálát Istennek, hogy mi szabadon és nyíltan vállalhatjuk egyházunkat és hitünket, gyakorolhatjuk vallásunkat.

Az ökumenikus alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a temesvári felekezetek hívő asszonyait.

Fazakas Enikő, a Temesvár-Belvárosi „Losonczy Anna” Református Nőszövetség elnöke

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Adrian / Kedd, 2014. július 22., 09.37 Válaszoljál rá!

i assume you're taiknlg about the come on teaser you got in the mail when you say credit card app .the problem arises from the outfit who sent you the offer. They've already pulled your credit history and know your SSN. It's all in their file.so if they're not very careful here's what could happen [omitting a vital step or two here to not give away how to do the whole thing.]thief steals your mail and sends in the credit card offer himself. He gets the card in the mail when it comes [come on -- you aren't home are you? you're at work. is your mailbox locked?? thief steals the card when it comes]thief also steals the welcome letter, etc. [his only risk is Saturday when you might be home instead of at work plus/or some nosy neighbor who wonders why Joe Unknown is opening your mailbox.]you are clueless he has a credit card in your name and on your credit.viola!! he's off to the races. how much can he charge in small, ordinary situations before the card is deactivated?your credit is paying for all of his gas, grocery store, etc. purchases and maybe some new electronics if he can find a store that doesn't check for photo ID.here's the real kicker if your mailbox isn't locked and he intercepts the original offer and following mail, you'll never know he did anything at all until the account goes unpaid and the bank's people call the fake phone number, get the wrong person, and then go searching for your real phone number.that could be thousands of dollars later and all on your credit!!

Hozzászólt: Buddy / Vasárnap, 2014. június 29., 08.37 Válaszoljál rá!

Ono se de1 něco najedt všude. Po pe1r ne1vštěve1ch Istanbulu si člověk napředklad všimne, že vůbec nikomu nepředjde nehovdne9 odhazovat veškerfd odpad na ulici. Tedm samozřejmě nemysledm odpad po faklidu dome1cnosti, toalet a kuchyně, i když ledacos z toho tam taky končed v igelitovfdch pytledch, ale veškere9 nepotřebne9 obaly, nepoužitelnfd ne1bytek atd. Do re1na vše zmized. Z velke9 če1sti to rozeberou sběrači Kurdove9, kteřed bre1zded ulice s provizornedmi vozedky a velkfdm žokem na starfd papedr, plasty, kovy atd. Zbytek nad re1nem odstraned městšted popele1ři, kteřed se nezajedmajed jen o kontejnery, ale i o jejich okoled...Nevedm, jak jsou kurdšted sběračed v Istanbulu organizovaned, nejspedš vůbec, ale Kurdy ten sběr zřejmě užived. Taky nedoste1vajed že1dne9 de1vky za to, když jen seded doma. V tomto ohledu jsme už Turky te9měř z poloviny dohnali. Stačed se rozhle9dnout po českfdch ulicedch... A medsto de1vek navrhuji předspěvek na vozedk.P.C.P.S. Tedmto jsem samozřejmě nechtěl ředci, že všichni Kurdove9 sbedrajed odpad v Istanbulu.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu