Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2022. augusztus 19., 17.07

Örök nyugalomra helyezték Kräuter Sebestyén ny. temesvári püspököt

2008. február 02., 04.00 Szombat / Temes
Az életének 86. évében elhunyt Kräuter Sebestyén ny. temesvári püspök február 1-jén 11 órakor megtartott gyászszertartására az országból és a határon túlról érkeztek magas rangú egyházi méltóságok, paptársak, hívek, a körünkbõl eltávozott fõpap õszinte tisztelõi, hogy leróják kegyeletüket koporsója elõtt.


Az engesztelõ gyászmisét a székesegyházban dr. Ioan Robu bukaresti érsek és metropolita celebrálta, aki szentbeszédében hangsúlyozta: – Kräuter Sebestyén püspök atyát nyílt, jólelkû, derûs emberként ismertük, akinek mindenkihez volt egy biztató szava. Magyar nyelven dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek emlékezett az elhunytra: – Sokan, akik ma a székesegyházban a Püspök atya koporsója körül összegyûltünk, tizennyolc esztendõvel ezelõtt a szentelésén is részt vettünk.

Élete, tevékenysége Szent Gellértre emlékeztet, hiszen nehéz idõszakban állt elõbb ordináriusként, majd püspökként a temesvári egyházmegye élén. Német nyelven nm. és ft. Roos Márton megyés püspök méltatta elhunyt elõdjét.

A szentmise keretében msgr. Böcskei László általános helynök tolmácsolta Angelo Sodano kardinális, a bíborosi kollégium dékánjának részvétnyilvánítását, aki 1990. április 28-án a temesvári székesegyházban msgr. Kräuter Sebestyén addigi ordináriust püspökké szentelte. A szentmise keretében Õszentsége dr. Nicolae Corneanu, Bánság ortodox érseke, Gheorghe Ciuhandu, Temesvár polgármestere és a temesgyarmati közösség búcsúzott az elhunyttól. A gyászszertartáson részt vett a bukaresti nunciatúra képviseletében msgr. Mauro Lalli ideiglenes megbízott, továbbá dr. Seregély István egri érsek, Lucian Mureºan görög katolikus balázsfalvi nagyérsek, metropolita, Maximilian Aichern linzi, Ioan ªiºeºtean máramarosi és Alexandru Mesian lugosi görög katolikus püspök, Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök, Tempfli József nagyváradi, Petru Gherghel iaºi-i és Schönberger Jenõ szatmári megyés püspök, dr. Gyulay Endre szegedi és Huzsvár László nagybecskereki nyugalmazott püspök, Vasile Bizãu balázsfalvi görög katolikus püspök, Tamás József gyulafehérvári és Cornel Damian bukaresti római katolikus, valamint Paisie Lugojanul temesvári román ortodox segédpüspök, Vladimir Marcovici temesvári szerb ortodox és Tietze Jenõ nagybecskereki római katolikus vikárius, Kondé Lajos szegedi kanonok, Oláh Zoltán, a Gyulafehérvári Hittudományi Fõiskola rektora, a testvéregyházak több képviselõje, a temesvári Székeskáptalan, az egyházmegyés papság csoportja, hívek. Az elhunyt püspök koporsója elõtt tisztelgett Rolf Maruhn német és Manlio Giuffrida olasz konzul, Bognár Levente aradi alpolgármester, Constantin Ostaficiuc, a Temes Megyei Tanács elnöke, a helyi RMDSZ képviseletében Halász Ferenc elnök, a Romániai Német Fórum részérõl Ovidiu Ganz parlamenti képviselõ, valamint több németországi egyesület és szervezet küldöttsége.

Megboldogult Kräuter Sebestyén püspököt a gyászmisét követõen a székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu