Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2021. szeptember 28., 01.11
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Rendkívüli, ezt olvasni kell!

2020. október 08., 16.41 Csütörtök

Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását”  

(Józsué könyve 1, 8.)

 

A tudományos világban hangzanak el olyan vélemények, hogy a gépi intelligencia fejlődésével a természetes evolúciót felváltja a mesterséges evolúció. A technikai civilizáció csúcsait döngető embert megszédíti saját eredményeinek számbavétele.  Sátán sugallatára „ha rám hallgattok, olyanok lesztek, mint Isten” az ember mindig függetleníteni akarta magát a Teremtő Istentől.

A hatalmas történelmi fejlődésének tekintett „felvilágosodás kora” hármas jelszóra épült: szabadság, egyenlőség, testvériség, de a gyakorlatban már a francia forradalom ideje alatt sem valósultak meg ezen eszmék. Számtalanszor bebizonyosodott, hogy az ember kezdeményezte „felvilágosodás” egyenlő a Sátán sugallta Istentől való elfordulással! Mit mond erről az ige? „Miért tombolnak a népek, összegyűlnek a föld királyai, az Úr ellen és felkentje ellen: dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, izzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen… Fiammá fogadtalak ma téged! Kérd tőlem és neked adom örökségül a népeket, összetöröd őket vasvesszővel… azért ti királyok térjetek észhez… mind boldog, aki hozzá menekül!” (Zsoltár 2, 1–12.) A bűn hatalma alá került emberiség képtelen megérteni, hogy saját ereje, képessége végzetesen kevés ahhoz, hogy kilépjen elveszett állapotából. Minden cselekedete, amely szembe megy Isten akaratával fájdalmat okoz Teremtőjének! Ezért örök törvényként, a bűnre kimondott Isteni ítélet: halál! Nos, hogy megmentse az embert, a kemény ítéletet Isten vállalta magára Jézus Krisztusban!

Kedves nemzettársaim! A Biblia, az Örökkévalónak, véges értelmünkkel felfoghatatlan méretű szeretetteljes örömüzenete az ember számára. A Golgotán végül is „gyilkosság” történt, hiszen a kivégzést elszenvedő Jézus Krisztus teljesen bűntelen volt, őt nem a szegek tartották a kereszten, hanem az irántunk érzett mentő szeretet. Isten lévén, hatalma lett volna akár ott a helyszínen elhárítani ezt a borzasztó kivégzést. Vállalta, nem menekült el. Bibliánkban, erről a csodás mentő szeretetről olvashatunk anyanyelvünkön minden nap.

Drága magyar testvéreim! Isten tudatában van annak, hogy „a történelem az élet tanítómestere”, ezért kezünkbe adta a Bibliát, anyanyelvünkön olvashatjuk. Egykor Józsuénak, ma nekünk szól a jóindulatú figyelmeztetés: „ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek olvasását”! A zsidó nép története minden nép számára tanulságos. Még a választott nép életében sem maradhatott a hűtlenség büntetetlenül. Amikor a golgotai kivégzést nézők kórusban mondták ki a legszörnyűbb átkot: „Vére rajtunk és a mi fiainkon”, rövidesen elvesztették országukat, s borzasztó tragédiák után (pogromok, holokauszt… stb.) kétezer év múltával, 1948-ban kapták vissza hazájukat, és létrejött újra Izrael állama. Az évszázadok során a mi népünk is számos tragikus időt élt át: tatárjárás, törökdúlás, Mohács, Trianon, 1956-os forradalom, orosz tankok… stb. Ha nem vesszük komolyan Jézus Krisztusnak világosan megfogalmazott szavait: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”, valamint azt, hogy „nálam nélkül semmit sem tehettek”, nem lesz gyökeres változás életünkben! Ameddig ragaszkodunk elődeink tévedéseihez, hogy az igazi segítséget angyaloktól, szentektől, elhunytaktól kérjük, nem pedig a menny gyöngyszemétől, Jézus Krisztustól, addig nem lesz népünknek igazi „feltámadása”!

Kedves testvéreim, most, amikor az Aradon kivégzett hős tábornokokra emlékezünk, megható arra gondolni, hogy volt közöttük több nem magyar nemzetiségű, aki életét adta a magyar hazáért. Ugyanakkor fájdalmas azt látni, hogy napjainkban többen is, akiket Isten magyarnak teremtett cserbenhagyják népünket és más közösségekhez csatlakoznak. A Teremtő sohasem téved! Fogadjuk el Isten döntését, mert lesz majd egy nagy számonkérés! Ha szeretnénk elnyerni az Örökkévaló áldását, legyen szent előttünk Isten igéje, amelyből Jézus Krisztus csodálatos személye tündöklik felénk és támogassuk nemzettársainkat, közösségeinket, akiket Isten reánk bízott!

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu