Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. augusztus 12., 03.40

Szabad-e a tűzzel játszani?

2014. május 30., 14.52 Péntek / Arad

A Biblia világához, az öröktől fogva létező Teremtő Isten személyéhez szorosan kapcsolódik a tűz fogalma. Isten használatában a tűz, nem a melegítő, főző funkciójában szerepel, hanem amely tisztít, vagyis elemészti a tövist és a gazt. (Ézs 10, 17)

Az Úr Mózessel az égő csipkebokorban találkozott; Izraellel tűzben égő hegynél kötött szövetséget (5 Móz 9, 15). Később tűzoszloppal vezette őket a pusztában. A felállított szent sátornál, Isten jelenléte estétől reggelig tűz alakjában volt látható. Az oltáron mindig égnie kellett a tűznek. Az áldozatokat tűzzel égették meg. Kórah lázadó csoportját, 250 embert tűz emésztette meg, mint Isten ítélete. (4 Móz 16). Izrael népe szemtanúja volt az eseményeknek… egyszer viszont ők maguk így szóltak: „Isten közelében voltunk és nem haltunk meg” vagyis a tűz nem égette meg őket. Mózes arca ugyanettől a tűztől ragyogni kezdett, mivel negyven napon át a közvetlen közelében volt.

 

A Teremtő Isten legfontosabb jellemvonásai között a szeretetet szokták kiemelni. Amikor a szeretetről általánosságban beszélnek az emberek legtöbbször a meleg, illetve forró jelzővel párosítják. A szeretetnek szellemi értelemben „hőfoka” van. Két fiatal között fellépő szeretet intenzív szakasza a szerelem. Sokszor nagy áldozatokra képes, csak a szépet és jót látja, szívének legnemesebb érzéseivel halmozza el a szeretet személyt. Az ilyen hőfokon megélt szeretet csalódás esetén ugyanolyan méretű égő fájdalmat tud okozni az emberi szív számára.

 

A véges emberi értelem a végtelent nem tudja befogadni. Így nem tudjuk igazán megérteni Istennek az ember felé kiáradó mérhetetlen szeretetét. Az, hogy a világmindenség korlátlan Ura megmentésünkért életével fizetett, minden emberi elképzelés felett áll. Ezek után jogosan tart igényt viszont szeretetünkre, amit a Tízparancsolat így fogalmaz meg: „Én, az Úr, vagyok a te Istened… Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. .. Ne imádd, és ne tiszteld azokat; mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok…” (II. Móz. 20, 2.3.5)

Kedves nemzettársaim! Életünk két párhuzamos síkon mozog. Jó és rossz dolgok mind a fizikai, mind a szellemi területen jelentkeznek. Isten tervében van, hogy az embernek a megpróbáltatások tűzén kell sokszor átmennie. A jó hír az, hogy Isten az övéivel a tüzes kemencében is jelen van. Így történt ez a három zsidó fiú: Sidrák, Misák és Abednégó esetében is. A rettenthetetlen király sem tudta hitükben megtörni őket. A Gondviselő Isten bizonyított is mellettük. Alapvető fontosságú tudni, hogy csak az őszinte hittel Hozzá kapcsolódók vehetik igénybe segítségét.  Ez az alapszabály ma is érvényes. Jézus Krisztus azért jött, hogy „kiváltképpen való népet” gyűjtsön magának, alkalmasat az üdvösségre. Aki itt e földön hűvös távolságtartásban élt Istennel szemben, az örökkévalóságban nem fogja tudni elviselni Isten jelenlétét. Fontos tudomásul venni, hogy a tűzzel nem szabad játszani! Az utolsó ítéletről pl. így szól az ige: „A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára”. (2 Pt. 3, 7) Sajnos hitetlenségünk büntetését csak halálunk után tapasztalhatjuk meg, mikor már késő van a megbánásra, a megtérésre. Ott sorsunk már meg van pecsételve.  A mi Istenünk megemésztő tűz. Ami bennünk éghető, az el is fog égni, hogy megmaradjon az örökkévaló érték. Ha engedjük, hogy az ige megtisztító tüze járjon át bennünket. Sajnos, népünk történelme során többször éget a megpróbáltatások tüzes kohójában. A belső harcok között sokszor a „súrranópályán” előretörve felelőtlen politikusok ragadták magukhoz a hatalmat. Az EP-választások is igazolják, hogy Európa szintjén új Hitlerek, Szálasik... stb. ragadhatják meg a hatalmat. Jézus Krisztus már itt e földi életben biztos védelmet tud nyújtani. Lehetnek körülöttünk sokkal hatalmasabb népek, akik megsemmisülésünket látnák örömmel. Amennyiben a büszkeségről le tud mondani népünk, számunkra is érvényes lesz az ige kijelentése: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.?!” Magyar népünk megmaradásához csak egy járható út van, mely az Atyához is elvezet: a keskeny út, a Jézus keresztjén keresztül vezető út, amely az életre visz. Ahol az ember szíve helyes viszonyban van Istennel, ott az Ő gyermekei nem éghetnek el. Mai fohászunk: ments meg Istenünk mind a földi, mind a pokol olthatatlan, örök tűzétől.

 

Bátkai Sándor

                                

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu