Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 29., 02.12
Isten nélkül nincs nemzet, csak csürhe… ( Eperjes Károly)

Szabadságharc

2013. október 20., 17.20 Vasárnap

Isten egy csodálatosan berendezett kertbe helyezte el az embert és megadta a mindenkori kettős feladatát: művelje és őrizze azt. Ma sincs más feladatunk. Ezt kell tennünk tehetségünkkel, házasságunkkal, családunkkal, a földgolyóval… 

Messzemenően oda kellene figyelni az embernek, a világ vezetőinek az élethez adott isteni „használati utasításra!” Ha ezt komolyan vennénk, egészen más lenne az élet a Földön.

Az embert úgy helyezte Isten el a Földön, hogy két világba kapcsolta be. A bennünket körülvevő, szemünkkel látható anyagi világba, amelyhez érzékszerveinkkel kapcsolódunk: látunk, hallunk, szagolunk, ízlelünk és tapintunk, de össze vagyunk kötve a láthatatlan, szellemi világgal is, amellyel egyetlen „érzékszerv” kapcsol össze bennünket, és ezt úgy hívják, hogy HIT. Így a teremtett ember számára nem volt kérdés Isten létezése, mert hite által érzékelte Őt, szellemi síkon folytonos kapcsolatban volt Vele. A kérdés csupán az volt, hogy engedelmeskedik Neki, vagy sem. A bűneset hatalmas robbanás volt az ember életében, mert a gonosz szellemi hatalmasság uralma alá került. Elvesztette az igazi közösséget Istennel, de ugyanakkor megromlott kapcsolata környezetével, embertársaival is. Erőt vett rajta a bűnre hajló természete. Ahogy ma él az ember, az más állapot, mint ahogy Isten elgondolta életünket. A bűn folytonosan újratermelődik és az ember képtelen megszabadulni annak pusztító hatásától. Minden ember által kitalált módszer a vétkeinktől való megszabadulásra eredménytelen szabadságharc. Nos, a bűntől való szabadulásnak csak egyetlen módozata létezik: a bűnbocsánat! A bocsánatot minden esetben csak az adhatja meg, aki ellen vétkeztünk. Minden olyan gondolatunk, cselekedetünk, amely nem egyezik meg Isten akaratával tulajdonképpen lázadás Isten ellen. A Teremtő viszont örök törvények szerint kormányozza e világot. A bűnnel kapcsolatos megdönthetetlen törvény így szól: „Mert a bűn zsoldja a halál…” (Róma 6,23) A csodálatos szellemi értékek között ott van Isten szeretete, és a szeretet erősebb a halálnál. Ezért történt meg, hogy Isten végtelen szeretetéből fakadóan egyszülött Fia emberré lett, hogy el tudja szenvedni a bűneinkért bennünket illető halált. Aki magára nézve elfogadja ezt a helyettesítő áldozatot, annak vétkeit Isten Fiára való tekintettel megbocsátja, és örök élettel ajándékozza meg. Ismert a régi megállapítás a fizikai fegyverekkel megvívott háború szükségleteiről, amely úgy szól, hogy a háborúhoz 3 dolog kell: pénz, pénz, pénz. Nos, a szellemi csatában is 3 dologra van elengedhetetlenül szükség: ige, ige, ige. Amely tehát Lélek kardja, az Isten beszéde. (Ef.6,17) Maga Jézus Krisztus is, amikor megkísértetett a pusztában, ezt a csodálatos fegyvert használta: „távozz tőlem Sátán, mert meg van írva…”

Kedves nemzettársaim! Egyre sürgetőbb észrevenni, hogy lelkileg, egyre sötétülő korszakban élünk. Az a társadalom, amelyik életéből kiveti az Isten tiszteletét, erkölcsileg zuhanó csürhévé válik. Alapvető fontosságú, hogy Isten igéje alapján bűnnek tekintsük mi is, amit Isten bűnnek mond. Bárminemű egyéb szabadságharc halálra van ítélve, mert egyedül Jézus Krisztus győzött a Sátán felett a Golgotán. Néki adatott minden hatalom, mennyben és földön. Aki „tele” van önmagával, jócselekedeteivel, az nem szorul kegyelemre és csak a halál mezsgyéjén túl döbben majd rá, hogy eltékozolta azt a nagy lehetőséget, amit úgy hívnak, hogy élet. Figyelem: nem felekezet üdvözít, hanem az őszinte Jézus Krisztusba vetett hit. Jézus megvívta helyettünk a szabadságharcot, és ma nekünk szól a bátorító kijelentés: „Aki hozzám fordul, ki nem vetem”. Ideje lenne már, hogy abbahagyjuk a „pótcselekvést”, olyan közvetítőkhöz folyamodni, akik nem tudják biztosítani bűneink bocsánatát. Az énekíró ezt fogalmazza meg nyomatékosan: „Bízom benned Uram Jézus, Te nagykegyelmű drága hű Megváltó. Bízom benned Uram Jézus, mert igéd biztat rá!

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu