Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. szeptember 30., 11.36

Szent Lőrinc

2008. augusztus 09., 12.00 Szombat
Szent Lőrinc vértanú diakónus  (+Róma, 258) a legnagyobb tisztelettel körülvett szentek közé tartozik. A szentmise római kánonjában is helyet kapott, a régi római naptárban kiemelt ünnep volt vértanúságának napja.


Életéről azonban semmi, haláláról is csak néhány megbízható történeti adat maradt ránk.

Szent Ciprián karthágói püspök a nyolcvanadik levelében beszél Sixtus pápa és négy diakónusának vértanúságáról, de Lőrincről nem mond semmit. A későbbi hagyomány a pápa fődiakónusát látja benne, aki néhány nappal Sixtus pápa után csodálatos győzelmet aratott az üldözők felett. E későbbi hagyomány legnevesebb tanúja Szent Ambrus, aki ezeket mondja: “Amikor Lőrinc látta, hogy a püspökét halálba viszik, sírni kezdett (…), mert ő nem kísérhette a vértanúságba. Ezért így szólt hozzá: – Atyám, hová mégy a fiad nélkül? Szent püspököm, hová sietsz a diakónusod nélkül? (…) Valami kivetnivalót találsz bennem? Méltatlannak tartasz arra, hogy magaddal vigyél? Sixtus pápa így válaszolt: – Nem, fiam, nem mellőzlek, és nem is hagylak magadra. Előtted keményebb küzdelem áll. Hamarosan jössz majd utánam, hagyd abba a sírást! (…) Rád hagyom teljes örökségemet. (…) Most rád hagyom, hogy kövess engem a férfias erényekben...” (De officiis I. 41.)

Szent Ambrus az átvett hagyományt öntötte formába. Lőrinc pedig ebben a hagyományban a rómaiak által annyira becsült férfias erények megtestesítője lett, aki az erőszakos haláltól sem riadt vissza, és erősebbnek bizonyult a halálnál. Ez mutatkozik meg Lőrinc halálában, ahogyan Ambrus elbeszéli: rostélyon égették meg, és a lángok között így szólt a hóhérhoz: “Ez az oldalam már megsült, fordíts meg és egyél belőlem!”

Egészen a 4. század elejéig követni lehet visszafelé azt, hogy Rómában Lőrinc ünnepét augusztus 10-én ülték meg, és vértanúsága helyét a Via Tiburtina mellett tisztelték. E helyen már Nagy Konstantin bazilikát építtetett, és a templom hamarosan keresett zarándokhellyé vált. Ma is a hét római főtemplom közé számolják. S ezt a két adatot – halála dátumát és a vértanúság helyét – mint megbízható történeti adatot kell elfogadnunk.
Tagadhatatlan, hogy Lőrinc hosszú időn át a leginkább tisztelt szentek közé tartozott. Amikor I. Ottó császár 955-ben Augsburg mellett Lech mezején győzelmet aratott a kalandozó magyarok felett, éppen augusztus 10-e, azaz Szent Lőrinc ünnepe volt, ezért tisztelete nagyon fellendült német földön. Spanyolországban pedig, hivatkozva állítólagos hispániai származására, valóságos nemzeti szentnek tekintik. Amikor II. Fülöp 1563–1584 között az Escorialt, királyi palotáját építtette, az épület tervében is kifejezésre juttatta Lőrinc iránti tiszteletét: az egész palotaegyüttes alaprajza a vértanú diakónus rostélyát mintázza.
Lőrinc mint diakónus különösen gondot viselt a szegényekre és a betegekre. Maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visszaadta.

Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése az Egyház kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az Egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Lőrinc azonban egy sereg koldussal, bénával és beteggel jelent meg, és azt mondta a bírónak: “Íme, itt vannak az Egyház kincsei!” A bíró úgy vélte, gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak.
Kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lőrincet: “Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk!” A győztes válasza így hangzott: “Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik!” Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. A hívő nép pedig később az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat “Lőrinc könnyeinek” nevezte el.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu