Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2021. szeptember 28., 02.25
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Szeretet-közösségben!

2020. szeptember 17., 17.03 Csütörtök / Arad

„Mester jó nekünk itt lennünk…”

(Lukács 9, 33.)

 

A világ országait rendszeresen rangsorolják fejlettségük, gazdasági helyzetük, életminőség, az ott élők boldogulása, közérzete szerint. Jézus Krisztus nagy misszió-parancsában nem tett különbséget országok, települések között, tanítványait elküldte a föld „végső határáig”! Bárhol éljen, bármilyen állampolgársággal rendelkezzen az ember, a Szentírás ezt a világot úgy nevezi, hogy „siralom völgye”, a „halál árnyékának völgye”. Tudunk viszont egy olyan „visszahonosítási” tervről, amely arról szól, hogy Isten vissza akarja adni az elbukott embernek a mennyei honpolgárságot, az elveszített Édent. A jó hír az, hogy a vízumdíjat az Úr Jézus fizette ki minden ember számára. Igaz, hogy ez Neki sokba került! Ezzel a jó hírrel küldi Isten Bálint Pál lelkipásztort Aradra is!

Kedves nemzettársaim! Jézus Krisztusnak a „lesztek az én tanúim” felszólítása minden hívő ember számára érvényes, de különös jelentőséggel bír ez a jézusi megbízatás azon személyek részére, akik Istentől azt a nemes feladatot kapták, hogy „főállásban” tegyék életüket az oltárra. Így lett egykor Saulusból az üdvösség jeles hirdetője, Pál apostol!

Nos, emberi közösségek életében sorsfordulók, határkövek vannak. Miután Simon András lelkipásztort az Úr Gödöllőre helyezte át, az Arad Belvárosi Baptista Gyülekezet kedves, jól ismert lelkimunkást kapott helyette Bálint Pál személyében, aki elfogadta a „menjetek el” nemes megbízatást az „ügykezelés” idejére. Istenünk gondviselő kegyelme jó erőben tartotta meg napjainkig Bálint Pál nyugalmazott lelkipásztort, aki 67 évvel ezelőtt született Szilágysámsonban, hatgyermekes családban. Alig 17 évesen döntött az Úr mellett, amikor az énekkar „Ébredj lélek, ébredj fel már” című éneke szíve mélyéig hatolt. Őszinte imameghallgatásnak tekinti, hogy egy gyülekezeti ifjúsági órán megismerhette jövendő feleségét –Ibolyát –, akivel a teológia elvégzése után össze is házasodtak. Első lelkipásztori szolgálati helye Szilágyballához kötötte, ahol 10 éven át tevékenykedett. Időközben három fiúgyermekük született, majd az Úr a temesvári gyülekezetet bízta rá. Gazdag lelkitevékenysége közepette „besegített” Aradnak is dr. Vass Gergely érkezéséig. Gyermekeik Temesváron komoly iskolai képzésben részesültek, amely nagymértékben meghatározta életük további részét. Bálint Ibolya, mint hűséges pásztorfeleség, maga is részt vett a baptista női kör munkájában. Egy ideig a csúcsvezetésben kapott szerepet. Gyakran hívták meg előadóként különböző lelki tartalmú összejövetelekre, de mint börtönmisszós munkatárs napjainkig tevékenykedik. Kedves, jól ismert énekünk fogalmazása szerint: „Az Úr csodásan működik…” egy idő után az Örökkévaló a kolozsvári gyülekezetet bízta Bálint Pálra, ahonnan 8 évi tevékenység után nyugdíjba vonult. A hívő ember számára a nyugállományba vonulás tevékenységének csak időleges megszakítását jelenti. Jézustól kapott megbízatása élete végéig tart. Így következett a 4 évig tartó ügyvezetői szolgálat Szilágyperecsenben, majd egy rövidebb Nagyváradon töltött szünet után érkezett az újabb felkérés az aradi gyülekezet részéről, amit – hála Istennek – Bálint Pál lelkipásztor elfogadott. Isten áldását kérjük életére, hisszük, jutalma nem marad el: „Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek és az fiam lesz nékem”. (Jel. 21, 7.)

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu