Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 29., 22.10
2013. szeptember 15. vasárnap 10 órai kezdettel a Mária téri református templomban

Tanévnyitó istentisztelet

2013. szeptember 13., 20.50 Péntek

Kedves Családok! Édesapák, Édesanyák, Gyerekek, Nagyszülők!

Kedves Ifjak és Idősek!

„Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint mindig, énnekem” – mondja a költő.  Nemcsak az ősz varázslatos szépsége az, amit szeretünk, szerethetünk, hanem az a sok nyitott ajtó is, amin át belépve egy új világ tárulkozik elénk. Hisz az új osztály, vagy éppen osztálytársak, az új tankönyvek, az új tanárok, a még fel nem fedezett ismeretek tömkelege mind előttetek áll. Az iskolai tanítással együtt újra átrendeződik mindannyiunk életvitele is: gyerekeké, szülőké, nagyszülőké, és még a városi forgalom is.

Gyülekezetünkben is újra indulnak azok a körök, amelyek a nyári szünidő alatt megálltak.

 

Drága Édesapák és Édesanyák,

tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy gyermekeiteknek lelkileg is mindent megadjatok. Felelősségetek, hogy elsősorban a családban tanítsátok példátokkal és szóval is gyermekeiteket Isten nagyságos dolgaira. Már kicsi koruktól kezdve imádkozzatok velük együtt, csepegtessétek be az Ige jó magvait kicsi szívükbe, hogy felnövekedve azok kikeljenek és jó gyümölcsöt hozzanak a maguk idejében. A különböző gyülekezeti alkalmakon is ezt igyekszünk tenni. Ezért legyetek jó példák Ti magatok ebben, és gyertek, kezüket megfogva, együtt épülni, növekedni hitetekben. Jöjjetek Énhozzám mindnyájan(Máté 11, 28), mondja Jézus, illetve engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Márk10, 14–15), Bizony, így szól az Úr: Engem keressetek és éltek! (Ámos 5, 4). Ezért igyekezzünk minden alkalmat megragadni, az alkalmakat áron is megvenni, mert a napok gonoszok (Ef 5, 16). Mit jelent, hogy a napok gonoszok? Azt jelenti, hogy nem ismétlődnek vég nélkül. Az ördög el akarja hitetni velünk, hogy nyugodtan elhalaszthatjuk a döntéseink megvalósítását későbbre is, hiszen lesz még arra alkalom. Honnan tudjuk? Egyáltalán nem bizonyos, hogy mindenre lesz még sok alkalom. És a sok az hány? És melyik lesz az utolsó? És azt ki mondja meg? Józanul számolnunk kell ezzel, mert az alkalom az minősített időt jelent. Amikor az időben megjelenik valami isteni tartalom. Ilyenkor van, hogy néhány perc alatt több történik velünk, mint máskor esztendők alatt. Néhány másodperc vagy perc alatt, egy istentiszteleten, egy vasárnapi iskolában, egy ifin, olyasmit adhat, vagy mondhat Isten, ami kihat az egész életünkre. Más megvilágításba helyezi a múltunkat, és bevilágítja az egész jövőnket. Ezek az alkalmak ritkán ismétlődnek. Vegyük komolyan ezeket az Istentől megkészített alkalmakat, melyek mindegyikére mi magunk is imádkozva készülünk:

GYEREKKLUB: minden hó első szombatján a templomban, és minden hó utolsó szombatján a JÁTSZÓ HÁZBAN.

CSALÁDOS ISTENTISZTELET: minden hónapban egyszer, a GYEREKKLUB-os hétvégét követő vasárnapon.

I ÉVES KÁTÉ CSOPORT: hetente, megbeszélés szerint. Szeptember 15-én első találkozó a szülőkkel és gyerekeikkel a tanévnyitó istentisztelet után.

II ÉVES KÁTÉ CSOPORT: hetente, megbeszélés szerint. Szeptember 15-én találkozó a szülőkkel és gyerekeikkel a tanévnyitó istentisztelet után.

NAGY IFI: hetente, szerda 19.00.

KIS IFI: hetente, pénteken 18.00 órakor.

IFI ISTENTISZTELETEK:

Okt. 13., vasárnap 18.00 – TANÉVNYITÓ IFI ISTENTISZTELET, szolgál Mike Pál, ÉLŐ KÖVEK együttes énekel;

      november 10.: 17.00 óra – szolgál Bódis Ferenc, végvári ifjúság énekel;

      december 1.,  advent 1. úrvacsorás ist.: Teifi-d ifjúsági énekkar szolgál.

NŐSZÖVETSÉG: minden csütörtökön 17.00 órakor. Megyei Nőszövetségi Nap – szeptember 28. Újszentes.

FÉRFI BIBLIAKÖR: kéthetente csütörtökönként 18.00 órakor. Férfikörös hétvége – szeptember 20–21. Kladova.

BABA–MAMA KÖR – 2 hetente.

BABA–MAMA TEMPLOM vasárnap 10.00.

ÉNEKKAR – próbák megbeszélés szerint.

IFI-ÉNEKKAR – próbák megbeszélés szerint.

Kérjük együtt Isten áldását erre a tanévre!

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu