Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 06.02

Teljes búcsú nyerhetõ a lourdes-i Mária-jelenések 150. évfordulója alkalmából

2008. február 02., 04.00 Szombat
XVI. Benedek pápa számos fõpásztor és világi hívõ kérésének eleget téve teljes búcsút engedélyezett abból az alkalomból, hogy a Szûzanya 150 évvel ezelõtt megjelent Bernadette Soubirous-nak Lourdes mellett, a massabielle-i barlangban.


Boldog IX. Piusz pápa 1854-ben hirdette ki a Szeplõtelen Fogantatás dogmáját, majd Mária 1858-ban jelent meg Bernadette Soubirous-nak, ezekkel a szavakkal: “Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás”. Azért, hogy a megemlékezés elõre vigyen minket az életszentség útján, XVI. Benedek pápa a teljes búcsú ajándékát engedélyezte.

Az Apostoli Penitenciária a Szentatya döntésérõl dekrétumot tett közzé.
A teljes búcsú feltételeirõl a Magyar Katolikus Egyház honlapján (www.katolikus.hu) tájékozódhatnak.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: kovács jános / Szombat, 2011. január 22., 18.38 Válaszoljál rá!

Nekem a megtapasztalásom hogy hogy valoságosan van a Názáreti es a Boldogságos szúz anya él és az OLTÁRI SZentségben jelenvan valoságosan hamar eljőn

Hozzászólt: Kérdés / Vasárnap, 2009. január 04., 22.04 Válaszoljál rá!

Mivel a pápa az "ANYASZENTEGYHÁZ" feje és földi helytartója a MENNYEI ATYÁNAK, feltételezem, hogy kapcsolata is van a TEREMTŐ ISTENNEL. A kérdésem, miért van szüksége emberi védelemre /testőrség, golyóálló pápamobil, stb./ Hiszen a Mennyei Atya kezében vagyunk és az Ő tudta nélkül semmi sem történhet velünk, hiszen még a hajunkszálai is számon vannak tartva. És mi ugye hiszünk is benne. Második kérdés, Mit kezdjünk azzal az Igével, hogy senkit ne hívj Atyának mert egy a ti Atyátok, az ISTEN. /?/ Harmadik kérdés, az imádat. Az imádat a leborulás, teljes átadás, odaszánás. János apostol, mikor az angyal előtt leborult, hogy imádja őt, akkor, azt mondta neki az angyal, vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok! Csak az ISTENT IMÁDD! Pedig ő angyal volt, Isten angyala! Akkor a pápa, miért fogadja el azt az imádatot, ami egyedül az ISTENT illeti meg?

Hozzászólt: Mivel a Szentírás a mércénk / Hétfõ, 2008. szeptember 29., 00.01 Válaszoljál rá!

Úgy gondolom, hogy a Szentírásból merítjük tudásunkat Istenről, erre alapozunk. Amit elhiszünk, azt a Biblia fényében vizsgáljuk meg.Főleg, ha egy jelenéssel állunk szemben! Istentől való dolog ez? Kérdezzük meg az Igét!

Hozzászólt: Egy kérdés / Vasárnap, 2008. szeptember 28., 23.48 Válaszoljál rá!

Szeretnék választ kapni arra, hogy hol találom a Szentírásban azt az igehelyet, amely Mária mennybemenetelét írja le? Mert Jézusról megtaláltam, Illésről úgyszintén. Mert hallom a híreket, hogy lejönni lejön, megjelenik, csak nem tudom, mikor ment fel? Köszönöm!

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 20.47 Válaszoljál rá!

Nem 95 tétel de egy IGAZSÁG!

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 20.41 Válaszoljál rá!

Ma, mit kérdezne az UR JÉZUS a búcsuval kapcsolatban? Esetleg, nem kérdezné meg, hogy, hogyan is gondoljuk ezt? Szerintem egyszer már megkérdezte régen valaki által, csak akkor még pénzért ajánlgatták, ma már más a csomagolása de a tartalom ugyanaz! Emlékezzünk, honnan is hozott ki az UR! Ha esetleg olvasná olyan valaki, akinek van füle a hallásra!

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 20.21 Válaszoljál rá!

" Békesség Néktek" Olvassuk, vegyük át, mit is mond a SZENTÍRÁS? ISTEN SZAVA! Nehogy a jelenések könyvében a rosszabbik oldalon találjuk magunkat, elhitetve!

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 20.09 Válaszoljál rá!

A SZENTLÉLEK által újjászületni azt jelenti, leteszem az én bűneimet, ott a golgotai kereszt tövében (LÉLEKBEN), majd elfogadom az én Atyámtól bűneim bocsánatát, melyeket magára vett az én MEGVÁLTÓM, amelyekért drága árat fizetett és kiengesztelte az Istent, az Atyát! Majd kapok utánna új életet JÉZUSBAN, azáltal, hogy a SZENTLÉLEK szívembe költözik! Magyarul azt jelenti: átadom az én életemet JÉZUSNAK, hogy ezután Ő legyen az én életem URA. Ennyi az én dolgom, a többit az Ő SZENTLELKE által végzi el az én szívemben és életemben!

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 19.48 Válaszoljál rá!

Ott az Édenben kezdődött! Amikor, sátán, Isten helyét akarta elfoglalni! Amikor levetetett a földre csak annyi változás történt, hogy itt folytatja Isten ellen a tevékenységét! Nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen! Arról ismerhető fel, hogy minden olyan tevékenységet folytat, amihez egyedül, kizárólag az Istennek van joga! Utánozza az Atyát, magát tökéletesnek emeli mindenek fölé! Ki a szívek vizsgálója? Ki lát bele az emberi szív legmélyebb zugaiba?

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 19.36 Válaszoljál rá!

Mintha azt mondta volna az Úr Jézus, senkit ne hívj Atyának, mert egy a ti Atyátok az Isten! "SOLE DEO GLÓRIA!" ISTENÉ a dicsőség! Vigyázzatok, az URAT keressétek, ne csodákat, jelenéseket fürkésszetek, hanem az IGAZSÁG ÚTJÁT! VALAKI régen azt mondta: Én vagyok az Út Igazság és az Élet, és senki sem mehet az Atyához, csakis Én általam!

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 19.24 Válaszoljál rá!

Ki is a mi Főpapunk, közbenjárónk, ki az út az Atyához? Üdvösségem hit által van-e, vagy érdemekért? Mit adhatok én az én Atyámnak? Mi az amit egykor ott a golgotai kereszten nem végzett el az Isten egyszülött Fia?!

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 19.17 Válaszoljál rá!

A Szentírásból, úgy tudom, hogy újjá kell születnünk, mert senki sem láthatja meg a mennyek országát, ha nem születik újjá! Lélektől! Tehát kaphatok új életet Krisztusban, A SZENTLÉLEK által! Hogyan is?!:

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 19.10 Válaszoljál rá!

Lehet-e, személyes kapcsolatom az Atyával? Esetleg a Szentlélek által, vagy nem elég a Szentlélek? Ki a közbenjáróm az Atyánál? Kit küldött maga helyett az Úr Jézus? Ha jól emlékszem pünkösdkor!

Hozzászólt: Egy hívő, Jézus Krisztusban / Szerda, 2008. szeptember 10., 19.05 Válaszoljál rá!

Mi az a búcsú? Én úgy tudom a Szentírásból, hogy Jézus már magára vette az összes bűnömet, a világ bűneit! Ő engesztelte ki az Atyát az áldozatával! Vagy, nem elég a MEGVÁLTÁS?!

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu