Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2022. május 17., 23.34

Tisztánlátás advent napjaiban

2020. december 17., 17.54 Csütörtök / Arad

„Vigasztaljátok népemet... Örökkévaló Isten az Úr, ...erőt ad a megfáradtnak” (Ézsaiás 40, 1, 28–29.)

 

Az Öröktől fogva létező szeretet Istene, létrehozta a világmindenséget, benne szeretetének csodálatos kiáradásaként a teremtés koronáját, az embert. Arra gondolt, hogy egy örök boldog világban fogja látni, élvezni ember-gyermekeinek örömét, boldogságát. Szomorú, hogy egy magasztos célokra teremtett szellemi lény – Lucifer – az Örökkévaló elleni lázadó fellépése miatt létrejött egy olyan állapot, amit a Biblia pokolnak nevez! Az ítélet helye! Ez nem volt benne a szeretet Istenének tervében, amikor beindította a teremtés mozzanatát. Ennek a lázadásnak lett áldozata az ember is, amikor „bevette” a Sátán csapdáját és a halál belépett világunkba! A világmindenség hatalmas alkotója nem maradhatott vesztes. Emberi ésszel felfoghatatlan ugyan, de Ő képes volt saját, egyetlen Fiának áldozatával mindent helyre hozni, mert fő jellemvonása az önfeláldozó, tiszta SZERETET! Ezek után fontos tudomásul venni, hogy az ítélet helyén, a pokolban kizárólag csak önkéntesek lesznek, akik nem akarják elfogadni a felkínált kegyelmet! A halálos álom után, borzalmas ébredés!

Kedves nemzettársaim! Az Örökkévaló Isten, sohasem kért az embertől irreális dolgot, erőfeszítést, ami meghaladja a teremtésben neki nyújtott képességeket. Isten áldásainak feltétele: a hit és engedelmesség, de nem kényszer, hanem a szeretet és az önkéntes, szabad döntés alapján. Isten megelégszik egy kis „mustármagnyi” hittel, amit az engedelmes szívben naggyá tud növeszteni. A zsidó nép élete világosan bizonyítja, hogy amikor hűségesek voltak a Teremtő Istenhez csodálatos bőségben éltek, igazán nagy országot birtokoltak. A szomorú fordulat mindig akkor következett be, amikor a „jólét” megszédítette őket, és a Sátán elérte, hogy önteltségükben bálványozásba essenek, és hátat fordítsanak az élő Istennek. Napjaink történései egyértelműen bizonyítják, hogy az „álmok világában” – Amerikában –, vagy a nyugat-európai jóléti társadalmakban előre tőrnek az istentelen eszmék. Arra gondolnak, hogy a kereszténység egy ideológiai tanrendszer, amit el lehet fogadni, vagy elutasítani. Helyettesíteni lehet gender elmélettel, és sok egyéb sátáni eredetű megtévesztéssel. Valójában a kereszténység nem ideológia, hanem ÉLETFORMA! Mindennek alapja Jézus Krisztusnak értünk hozott megmentő áldozata! Napjainkban a kereszténység nagy gondja, hogy beszélünk keresztény Európáról, de egyre fogynak az igazi keresztények! A COVID valós veszély! Bármikor megérkezhet a „nagy behívó”! Vajon elgondolkozunk-e azon, ha át kell lépnem a túlsó partra, öröm, vagy keserűség fogad?

Drága magyar testvéreim! Partubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke mondta egyszer, hogy az a magyar, akinek fáj Trianon! A fájdalom Isten adta lehetőség, jelzés: légy óvatos, törődj a gyógykezeléssel! Az első világháború a kereszténység csődjét hozta. Mi az oka? Mindkét oldalon az egyház képviselői megáldották a fegyvereket. Ha pl. egy angol katona lelőtt egy német katonát, utólag vette észre, hogy a német katona derékszíjára az volt írva: Isten verd meg Angliát! Ki lehetne mondani, hogy a háború vége elképesztően rossz döntést hozott. Az utódállamok jó része is szétbomlott. Ha népünk felébredne végre, és megértené, hogy a történelem irányítása egyedül Isten kezében van, és nem az emberek által szentnek minősített elhunytaktól kérne segítséget, csodát tapasztalhatna! Isten ígérete most a 2020-as adventben is érvényes: „Ha teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened az Úr”! (5. Mózes 28, 1–2.) Adjon Isten népünknek adventi tisztánlátást, és egy boldog találkozást az értünk életét áldozó szeretett Megváltónkkal!

 

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu