Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2022. január 23., 12.19

Újat kezdünk, vagy a régit folytatjuk?

2022. január 13., 15.38 Csütörtök / Arad

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére” 

(Zsidók 12, 2.)

 

Isten kegyelméből egy új esztendőt kezdhettünk el. Az elmúlt év sok keserűséget hozott. Számos kedves ismerősünktől kellett búcsút vegyünk, akik átléptek a túlsó partra. Földi világunknak „egyelőre” még nincs vége. Napjaink eseményei egyértelműen igazolják, hogy az Ige szerinti utolsó időket éljük, amit a szellemi és hitbeli zűrzavar jellemez. Az emberek érzik, hogy hiányzik a biztos tájékozódási pont. Az anyaországi Baptista Egyház 2022-es évre választott jelmondata: „Krisztus mindenre elég”! Igen, Jézus Krisztus kivételes lénye kétezer éve foglalkoztatja az emberiséget. Személye és üzenete megkerülhetetlen, világnézettől függetlenül mindenki szembesül a kérdéssel: „Ki ez, az átlagos emberi testben megjelent lény, aki feladatának befejezése után visszatért a mennyei dicsőségbe?” Nos, a válasz messze emberi értelem feletti: Benne az Örök Isten látogatott meg bennünket!

Emberi létünk szellemi-lelki felépítése bizonyítja, hogy a híres francia fizikus-matematikus – Blaise Pascal – Isten Lelke sugallatára valóságot fogalmazott meg: „Minden ember szívében van egy Isten alakú vákuum, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal.” A képletes kifejezés magyarázata: van bennünk egy belső ösztönszerű Isten utáni vágyakozás. Az „űrt csak Isten töltheti be Jézus Krisztus által”. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ezt a mondatot Jézus Krisztus önmagáról, mint Isten Fiáról mondta, és felajánlja ma is kivétel nélkül minden embernek, aki elfogadja a kegyelmet. Meggyőződéssel vallhatjuk, hogy ez a világtörténelem legfontosabb mondata és legcsodálatosabb ígérete.

Kedves nemzettársaim! Sokan nem vesznek tudomást arról, hogy a Teremtő Isten akaratából vagyunk a földön. Lucifer, a bukott angyal éppen azon munkálkodik, hogy a teremtéskor belénk épített, Isten utáni vágyakozás csodáját kitörölje az ember lényéből. Gonosz ravaszsággal a hamisítás eszközéhez folyamodik, amire az ember fogékonyságot mutat. Az élvezetek „gyorséttermét”, a digitális technika bő választékát kínálja fel: az ókori mítoszoktól, hamis istenektől kezdve napjaink sikerfilmjeinek és szappanoperáinak sokaságáig, a kívánatostól egészen a rémisztő változatokig. Sőt, amit Jézus figyelmeztető tanításaiban előre jelzett, fellépnek „hamis krisztusok”, akik látszólag az igéből merítik üzeneteiket, az „elferdített lecsók” viszont az Ördög céljait szolgálják, hogy Jézus Krisztus személyének értékét csökkentsék. Szomorúan fogalmazott a közelmúltban a krakkói érsek: „Jézus Krisztus elutasításának drámája folyik”. Igen, Európát bizonyos keresztény ateizmus sújtja. Mit is mondhatunk, amikor az EU egyik legjelentősebb országának „csúcsvezetője” arra hivatkozva, hogy ő nem vallásos, hivatali eskületétele alkalmából kihagyta az „Isten engem úgy segéljen” mondatot! Ezzel szemben Jézus azt ígérte: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én Atyám is szeretni fogja…”! (János ev. 14, 23.). A valóság az, hogy mindenkinek meg kell állnia egyszer az Örökkévaló előtt, annak is, aki most közömbösen, vagy akár hetykén elutasítja Isten szeretetét!

Drága magyar testvéreim! Az utolsó időkben – Isten jósága ellenére – az ember szeretete egyre jobban kihűl. Ez azt is jelenti, hogy még azokban is ki fog hűlni a szeretet lángja, akikben korábban még lobogott. Kihűlni ugyanis, csak az képes, ami korábban még meleg volt. Pál apostol szerint ez azok életében következik be: „akiknél meg van a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét…” (2. Tim. 3, 5.). Jézus szerint ilyen lesz az egyház, a névleges keresztények állapota a végidőkben. Kedves magyar testvéreim, Jézus nagy feladattal bízott meg minden hívő embert: hirdetnie kell a megmentés tiszta evangéliumát mindenki számára. Ha a „hivatottak” nem végzik becsületesen munkájukat akár „a kövek fognak kiáltani”, de az evangéliumnak hirdettetnie kell mindenképpen! (Lukács ev. 19, 40.) Isten azonban általunk akarja a megmentés üzenetét eljuttatni azokhoz, akik még nem ismerik azt.

Kívánom a mi drága magyar népünk számára is, fogadjuk el az isteni figyelmeztetést, hagyjuk el mindazt, ami rossz volt tavaly. Kezdjünk újat Jézussal a 2022-es esztendőben, amíg nem késő, amíg tart a kegyelem ideje. Zengjen az új életre hívó üzenet: „Nincs helyed Jézus számára? Nézd az ajtód előtt áll! Arra vár, hogy bebocsássad, tárd ki Néki szíved már! Bűnös, van-e hely szívedben fogadni az üdv Urát? Míg a kegyidő jelen van, nyisd meg szíved ajtaját.”

 

Bátkai Sándor

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu