Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. május 26., 22.32

Uram, mit akarsz üzenni nekünk e tragédiával?

2020. március 26., 15.49 Csütörtök / Arad

„Térjetek meg elpártolt fiaim! Meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok.” (Jer. 3, 22.)

 

Alapvető fontosságú tudomásul venni, hogy nem a Teremtő Isten – aki Fiában nagyon szeret minket – zúdította reánk a koronavírust! A halált hozó dolgok hátterében az ősgonosz, a Sátán áll. Az Örökkévaló csupán megengedte, hogy a többszöri figyelmeztetések sorában ez is bekövetkezzen, hogy döbbenjen rá az ember piciny voltára, és kérje a SEGÍTSÉGET Istentől.  A Sátán hatalma véges. Isten bármikor korlátozni tudja romboló munkáját, de tiszteletben tartja az ember szabad döntését: Isten, vagy Sátán!

Kedves nemzettársaim. Isten örök és változatlan törvénye, hogy a bűn büntetlen nem marad.  Az is örök igazság, hogy Isten a bűn tekintetében nem személyválogató, a büntetés el nem maradhat. Ezt igazolja a Jeremiás próféta választott népének küldött üzenete: „Véget vetek minden népnek, akik közzé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítlek igazságosan, mert NEM HAGYHATLAK büntetés nélkül!” Tehát a bűnt akárki követi el, büntetés nélkül nem maradhat. Azt viszont tudjuk, szintén Isten igéjéből, hogy a „bűn zsoldja a halál, azaz életvesztés!” Nos, itt van a csodálatos isteni szeretet, hogy a bűnre kiszabott halálos ítélet ne az emberen legyen végrehajtva, Isten fia, Jézus Krisztus vállalta az emberré létet, hogy el tudja szenvedni helyettünk a halálos ítéletet. Sátán, a bűn szerzője ezt borzasztó vereségnek tartja, ezért „széjjel jár, mint ordító oroszlán, keresvén, kit elnyeljen”. A különböző csapások sorozatának bekövetkezésére világos történelmi példa van a Szentírásban. Izráel népe megkapta Istentől a felszólítást Mózes által, hogy vonuljon ki Egyiptomból. A Fáraó és tanácsadó testülete ellenálltak, megkeményítették szívüket, és végül sorozatban 10 csapásra volt szükség arra, hogy eltávozásra engedjék Izráel népét az egyiptomi fogságból. A csapások keménysége egyre fokozódott, amíg az utolsó gyászba nem borította egész Egyiptomot, amely arra késztette őket, hogy megnyissák a zsidók előtt a szabadulás kapuját, ugyanis minden egyiptomi családban az elsőszülött meghalt! Bár ekkor szabad utat kapott Izráel a kivonulásra, de amint tudjuk, rövidesen újra megkeményedett szívük, és harci szekerekkel, válogatott katonákkal utánuk mentek, hogy visszakényszerítsék őket a fogságba. Isten szabadítását így sem akadályozhatták meg, a harcosok mindannyian a Vörös-tengerbe vesztek!

Drága magyar testvéreim! Az ember szívét a sötétség hatalma olykor döbbenetesen meg tudja keményíteni. Eljön a nap, amikor Isten közbelép és parancsszavával „elzavarja a vírusokat” és egy időre – bár súlyos veszteségek után – helyre áll az élet menete. Fontos kérdés: mi történik ezután? A „Minden csoda három napig tart” közmondás alapján megy minden tovább a régi „kerékvágásban”? Alapvetően szükségszerű lenne a mi magyar népünk számára is, hogy feltegye a kérdést: „Uram, milyen tanulságot akarsz közölni velünk ezzel a krízishelyzettel?! Annyi a széthúzás, az istentelen egymásnak feszülés a mi népünk között, hogy jogosan szakadt ránk is e kemény büntetés! Isten válasza az ige alapján egyetlen szóban foglalható össze: „MEGTÉRÉS”!  Ami azt jelenti, újra Istenhez fordulni, jobban, hűségesebben, komolyabban, mint azt eddig tettük! Jézus előrejelzéseiben – amit komolyan kell venni – elmondta (Lukács ev. 21. rész), hogy minden tragédia ellenére is lesznek olyan emberek, akiknek szívét a Sátán továbbra is megkeményíti, nem fognak igazán megtérni, és a tragédiák még súlyosabb formában meg fognak ismétlődni. Jézus betlehemi földre jövetelét így írja le az Ige: „Eljött a világosság, de a sötétség nem fogadta be Őt”! Sajnos, vannak és lesznek továbbra is sötét emberi szívek, amelyek kiváltó okai lesznek a további tragédiák érkezésének.

Van azonban jó hír is magyar népünk számára. Egy csodálatos történelmi példa a tömeges megtérésre, amikor Jónás próféta elvitte Ninivébe Isten üzenetét, és százhúszezer ember megmenekült a biztos haláltól! A megoldás itt sem volt más, mint az őszinte megtérés. A koronavírus okozta tragédiával Isten kérve kér bennünket, nyissuk meg szívünket előtte, és kérjük el Tőle közös imádságban a kegyelmet, amit Ő boldogan kínál akár 15 millió magyar számára is, bárhol éljen e világon!

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu